Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:1338)om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1997:1338
Departement: Statistiska centralbyrån
Länk: Länk till register

SFS nr:

1997:1338
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1997-12-04
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 1998.