Statistiska centralbyråns kungörelse (1998:1698)om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1998:1698
Departement: Statistiska centralbyrån
Länk: Länk till register

SFS nr:

1998:1698
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1998-11-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 1999.