SFS 1987:1275

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1987:1275
871275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1275 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1987:816) om ändring i jordabalken;

den 30 december 1987

Utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om 12 kap. jordabalken^ att i

1 § i paragrafens lydelse enligt lagen (1987:816) om ändring i nämnda balk

orden "bostadsanvisningslagen (1980:94)" skall bytas ut mot "lagen
(1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt".

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

'.⬢p

i

'Cl

V.l

1'J-

-i ;|

⬢ii'

'.fi-

-Cil.

' Prop. 1987/88: 35, BoU 4. rskr. 93.

^ Baiken omtryckt )971:1209, I 2kap. omtryckt 1984: 694.

'

'⬢re

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.