SFS 1967:870

670870.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 870

hl

Lag

Y,

c:»

om ändring i jordförvärvslagen den 14- m aj 1965 (nr 290) ^

given Slocicholms slott den S december 19G

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n ä d c, Sveriges, Götes

» A

»

All v- VI

VI II U O

lA ct u

O V C 1 1 5 t; O,

VA vy v -

..

v e n d e s Konung, göra v e I e r 1 i g t; att Vi, med riksdagen^, t"""

gott förordna, att 2 § jordförvärvslagen den 14 maj 1965 skall erhälla ano-

rad lydelse på sätt nedan anges.

'

Prop. 19G7: 121; L'U 10G7: 51; Rskr 362.

¬

background image

1967 . Nr 870 och 871

2 S

Hor ffh-värvstillständ

eljest aWsas

Ansökan om tillstånd att förvärva fast eeend

(,j prö vas, innan det blivit slutliM aveiorr n,

l^öp elier byte får

cicn 8 december 19(57 ( nr sIsS ,Vm ^

'"""P "«8' »rMpt

ning, 0111 del är iiiipcnbart att förköpsrätt icke föreligger

tUlämp-

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968 me "

nnsökati som avser köp eller byte som skett före ikrafttråLndef^"'^"'"^

Del alla som vederbör hava sig hörsamlmen nti

-L J

wSifrmyt.

underskrivit och

Stockholms slott den 8 december 1967,

GUSTAF ADOLF

<L. S.)

(.IwdI.nilisdeporleinenlet)

HOLMOVIST

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.