Kungörelse (1973:196) om prövning av förstagångshyra i vissa orter

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1973:196
Departement: Justitiedepartementet L1
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Kungörelse (1973:196) om prövning av förstagångshyra i vissa orter
SFS nr:

1973:196
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1973-04-27
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har, med stöd av punkt 7 av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:187) om ändring i jordabalken, funnit gott förordna, att bestämmelserna i 12 kap. 55 § jordabalken i deras lydelse före utgången av maj 1973 om prövning av förstagångshyra i vissa orter och motsvarande äldre bestämmelser skall tillämpas i kommun eller del av kommun där lagen (1942:429) om hyresreglering m.m. gällde vid utgången av september 1972.
Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.