Kungörelse (1974:1081) om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1974:1081
Departement: Justitiedepartementet L1
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Kungörelse (1974:1081) om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
SFS nr:

1974:1081
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1974-12-13
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Överenskommelse som avses i 2 § andra stycket lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen anmäles skriftligen av parterna inom två veckor till den hyresnämnd inom vars område fastigheten är belägen. Bestyrkt avskrift av överenskommelsen skall fogas vid anmälningshandlingen.

2 §   Vid hyresnämnd skall föras förteckning över anmälda överenskommelser.

Förteckningen skall vara inrättad i två avdelningar. I den ena skall förtecknas de orter för vilka sådan överenskommelse har slutits som ej har avseende på lägenhetskategori. I den andra avdelningen förtecknas de olika kategorier av lägenheter som avses med ingångna överenskommelser med uppgift om överenskommelsen gäller inom hela hyresnämndens verksamhetsområde eller, om så ej är fallet, om den eller de orter inom vilka överenskommelsen gäller.

Anmälningshandlingarna och överenskommelser som getts in till nämnden förvaras i anslutning till förteckningen.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.