SFS 1987:149

870149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:149

Lag

Utkom från trycket

den 6 maj 1987

om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 § lagen (1933:269) om ägofred

skall ha följande lyd else.

9 § Vad i denna lag är stadgat om stängselskyldighet gäller inte beträffan­
de områden med fastighetsplan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

Prop. 1985/86:90, BoU 1986 /87:4, rskr. 126.

t:

i

ii

⬢ e

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar