SFS 2000:237 Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering / SFS 2000:237 Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
000237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:1037) om
äganderättsutredning och legalisering;

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 11 § lagen (1971:1037) om ägan-

derättsutredning och legalisering

2

ordet ⬝fastighetsboken⬝ skall bytas ut mot

⬝fastighetsregistrets inskrivningsdel⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

2

Senaste lydelse av 11 § 1995:1401.

SFS 2000:237

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar