SFS 1992:1373

921373.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lng

--CtX

""o-cfcc;, ^»'JS',

¬

background image

SFS 1992:1373

fast egendom m. m." skall bytas ut mot "lagen (1992:1368) om tillstånd till
vissa förvärv av fast egendom".

n

Denna lag träder i kraft den 31 december 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

[j:
ö

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.