SFS 1990:1484

901484.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1484 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (19 85:658) om arrendatorers rätt att

den 28 december 1990 förvärva arrendestället;

utfardad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 5 § lagen (1985:658) om arren­

datorers rätt att förvärva arrendestället ordet "lantbruksnämnd" skall

bytas ut mot "lä nsstyrelse".

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

2712

' Prop. 1990/91:27, BoU5, rsk r. 65.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.