SFS 2018:716 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar / SFS 2018:716 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
SFS2018-716.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa

bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:615) om omregistre-

ring av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska ha följande

lydelse.

3 §2 Ett beslut av bostadsföreningen i de frågor som avses i 2 § första

stycket 1�3 och 4 § fattas i den ordning som anges i 6 kap. lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna om viss majoritet i 6 kap. 36 §

andra stycket 2 och 3 i den lagen ska inte gälla sådana beslut och inte heller

när föreningsstämman beslutar i någon annan angelägenhet som rör om-

registreringen. Inte heller ska sådana villkor i stadgarna som går längre än

det som föreskrivs i 35 och 36 §§ i det kapitlet tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:112.

SFS 2018:716

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.