SFS 2018:1337 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt / SFS 2018:1337 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
SFS2018-1337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2002:93) om kooperativ

hyresrätt ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 a §, av följande lydelse.

4 kap.
4 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om

tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373.

SFS 2018:1337

Publicerad

den 2 juli 2018

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar