SFS 2019:537 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt / SFS 2019:537 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
SFS2019-537.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 12 § lagen (2002:93) om
kooperativ hyresrätt ska ha följande lydelse.

3 kap.
12 §
2 När en lägenhet har upplåtits med kooperativ hyresrätt tillämpas
12 kap. 53�55 b och 55 e §§ jordabalken om prövning av hyran och andra
hyresvillkor för bostadslägenheter endast i fråga om andra hyresvillkor än
hyran.

Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266.

2 Senaste lydelse 2006:411.

SFS

2019:537

Publicerad
den

2 juli 2019

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar