SFS 1967:327

670327.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 327

Lag

om iindrad lydelse av 7 § byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385);

given Stockholms slott den fl juni 19G7 .

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ven fl c s Konung, göra vete rl ig t: att Vi, med riksdagen^ funnit

goll furordna, att 7 § byggnadslagen den 30 juni 1947 skall erhålla ändrad

Ivdelse

sätt nedan anges.

⬢⬢⬢ - 7'§... ^

Del närmaste

av byggnadsnämnd

LänsstjTelsen har � � � inom länet.

Den a llmänna uppsikten över planläggningen och byggnadsväsendet inom

riket tillkommer statens planverk.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1967.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand imderslun\dt och med Vårt It-ungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 9 juni 1967.

;

Under Hans" Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L S.)

(Kommunikationsdepartementet)

OLOF PALME

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.