SFS 1981:813

810813.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:CTHXWV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:MTDNRL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:MTDNRL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:MTDNRL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:750px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1981:813 </b></p> <p style="position:absolute;top:776px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i checklagen (1932:131); </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft12">den 8 september 1981 </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 25 juni 1981. </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om checkla gen (1932:131)^ </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 73 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att i 66 � ordet &#34;utm�tningsmannen&#34;skall bytas ut mot &#34; kronofog�</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">demyndigheten&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1982. </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft14">Torkel Gregow <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse av 66 � 1964:667. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1981:813

om �ndring i checklagen (1932:131);

utkom fr�n trycket

den 8 september 1981

Utf�rdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om checkla gen (1932:131)^

dels att 73 � skall upph�ra att g�lla,
dels att i 66 � ordet "utm�tningsmannen"skall bytas ut mot " kronofog�

demyndigheten".

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1982.

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351.

^ Senaste lydelse av 66 � 1964:667.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.