SFS 1988:388

880388.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

at

Lag

SFS 1988:388

om ändring i checklagen (1932:131);

Utkom från tryc ket

-

den 1 3 juni 1988

utfardad den 26 maj 1 988.

idibi;'-

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 66 § checklagen (1932: 131)^

ordet "orten" skall bytas ut mot " länet".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

!;C;"rji^

p| regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:152, LU 34, rskr. 309.

^ Senaste lydelse av 66 § 1981: 1365.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.