SFS 1962:54

620054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1962 ⬢ I^r 54 oob 55

5IP 54

Lag

OEEj än drad Iydel§e av 55 § cltecMagciii!,-

^

given Siockfiolms sloll den 16 mars 1962.

Vi GUSTAF ADOLF, med G u d s n å d e, Sveriges, Götes oci

Ve II dos Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen i, fmjnt.

golf förordna, att äa ohecklagen- skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

55 §⬢

Chocks uppvisande �

å söckendag.

Dä den

� helgdagar medräknas.

Likställda med allniän helgdag enligt denna lag vare lördagar under må

naderna april�september samt påskafton, midsommarafton och julafton*

Denna lag träder i kraft den 1 april 19G2.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att eflerrätta. Till vtfer,'

iSnräm!

"""

och med V ärt

Stockholms .slott den 10 mars 1962.

GUSTAF ADOLF

(Justitiedepartementet)

HERMAN K LISC

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.