SFS 1961:69

610069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

152

1961 • Nr 69 oc 70

Nr 69

Lag

I

om ändrad lydelse av 55 § cheeklagen;

given Stockholms slo tt den 7 april 1961.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra v eter ligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 55 § cliecklagen^ skall erhålla ändrad lydelse på sätt ne­

dan angives.

55 §.

Checks uppvisande

å söckendag.

Då den

helgdagar medräknas.

Likställda med allmän helgdag enligt denna lag vare lördagar under må­

naderna juni, juli, augusti och september samt påskafton, midsommarafton

och julafton.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1961.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

•^asso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belo-äfta låtit.

Stockholms slott den 7 april 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.