SFS 1997:363 Lag om ändring i checklagen (1932:131)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Checklag (1932:131) / SFS 1997:363 Lag om ändring i checklagen (1932:131)
SFS 1997_363 Lag om ändring i checklagen (1932_131)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:863px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft10">623 </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1997:363 </b></p> <p style="position:absolute;top:612px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft15">Utkom fr�n trycket <br/>den 16 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i checklagen (1932:131); </b></p> <p style="position:absolute;top:639px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 66 � checklagen (1932:131)2 or-</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft10">det l�net skall bytas ut mot regionen. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft10">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft17">G�ran Lambertz <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19 , rskr. 1996/97:251. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse av 66 � 1988:388. </p> </div> </div>
background image

623

SFS 1997:363

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1997

Lag
om �ndring i checklagen (1932:131);

utf�rdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 66 � checklagen (1932:131)2 or-

det l�net skall bytas ut mot regionen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

G�ran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19 , rskr. 1996/97:251.

2

Senaste lydelse av 66 � 1988:388.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.