SFS 1998:168 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Fastighetsmäklarlag (2011:666) / SFS 1998:168 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400)
SFS 1998_168 Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995_400)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1998:168 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 28 april 1998 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i fastighetsm�klarlagen (1995:400); </b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 mars 1998. </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � fastighetsm�klarlagen </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft11">(1995:400) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> Best�mmelserna i denna lag till�mpas oavsett var fastigheten �r be-<br/>l�gen, om en v�sentlig del av m�klarens uppdrag utf�rs i Sverige. I den m�n <br/>lagen (1998:167) om till�mplig lag f�r avtalsf�rpliktelser �r till�mplig av-<br/>g�rs dock fr�gan om val av r�ttsordning enligt den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft19">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1998. <br/>Lagen skall inte till�mpas p� uppdragsavtal som har ing�tts f�re lagens </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft11">ikrafttr�dande. </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft11">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft19">Dag Mattsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr. 1997/98:139. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">378 </p> </div> </div>
background image

SFS 1998:168
Utkom fr�n trycket
den 28 april 1998

Lag
om �ndring i fastighetsm�klarlagen (1995:400);

utf�rdad den 26 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � fastighetsm�klarlagen

(1995:400) skall ha f�ljande lydelse.

3 � Best�mmelserna i denna lag till�mpas oavsett var fastigheten �r be-
l�gen, om en v�sentlig del av m�klarens uppdrag utf�rs i Sverige. I den m�n
lagen (1998:167) om till�mplig lag f�r avtalsf�rpliktelser �r till�mplig av-
g�rs dock fr�gan om val av r�ttsordning enligt den lagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1998.
Lagen skall inte till�mpas p� uppdragsavtal som har ing�tts f�re lagens

ikrafttr�dande.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr. 1997/98:139.

378

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.