SFS 1988:1608

881608.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:LRGYZB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:NDAIXT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:NDAIXT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:LRGYZB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:QTOBGF+ArialMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:21px;font-family:NDAIXT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:LRGYZB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:19px;font-family:NDAIXT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:19px;line-height:22px;font-family:NDAIXT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:19px;line-height:21px;font-family:NDAIXT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:974px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>f </b></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:1608 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:998px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:998px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>oiH �ndring I konsuHienttj�nstlagen (1985:716); </b></p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">den 3 januari 1989 </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 december 1988. </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5, 9, 15, 21 och 33 �� konsument�</p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">tj�nstlagen (1985:716) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1153px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft11">3542 </p> <p style="position:absolute;top:1153px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1988/89:23, LU13. rskr. 61. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:74px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � N�ringsidkaren skall s�rskilt iaktta att tj�nsten inte utf�rs </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">, 1, i strid mot s�dana f�rfattningsf�reskrifter eller myndighetsbeslut </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">som v�sentligen syftar till att s�kerst�lla att f�rem�let f�r tj�nsten �r </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">tillf�rlitligt fr�n s�kerhetssynpunkt, eller </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20">2. i strid mot f�rbud enligt 4 � marknadsf�ringslagen (1975:1418) eller </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � produkts�kerhetslagen (1988:1604). </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � Tj�nsten skall anses felaktig, om resultatet avviker fr�n </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vad konsumenten med h�nsyn till 4 � har r�tt att kr�va, �ven om </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">avvikelsen beror p� en olycksh�ndelse eller d�rmed j�mf�rlig h�ndelse, </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20">2. s�dana f�reskrifter eller myndighetsbeslut som v �sentligen syftar till </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">att s�kerst�lla att f�rem�let f�r tj�nsten �r tillf� rlitligt fr�n s�k erhetssyn�</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">punkt, eller </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20">3. vad som d�rut�ver f�r anses avtalat. </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20">Tj�nsten skall ocks� anses felaktig, om den har utf�rts i strid mot f�rbud </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft24">enligt 4 � marknadsf�ringslagen (1975:1418) eller 6 � prod ukts�kerhets�<br/>lagen (1988:1604) eller om n�ringsidkare^.inte har utf�rt s�dant till�ggsar�</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">bete som han �r skyldig att utf�ra enligt 8 � tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">15 � Avser tj�nst en f�rvaring av en l�s sak g �ller i st�ll et f�r V ad so m </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">s�gs i 9, 10 och 12 -14 �� att tj�nsten skall anses felaktig, om f�rvaringen </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">anordnas p� ett s�tt som avviker fr�n </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vad konsumenten med h�nsyn till 4 � har r�tt att kr�va, �ven om </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">avvikelsen beror p� en olycksh�ndelse eller d�rmed j�mf�rlig h�ndelse, </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20">2. s�dana f�rfattningsf�reskrifter eller myndighetsbeslut som v�se ntli�</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft24">gen syftar till att s�k erst�lla att f�rem�let f�r tj�nsten �r tillf�rlitligt fr�n <br/>s�kerhetssynpunkt, eller </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20">3. vad som d�rut�ver f�r anses avtalat. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft20">Tj�nsten skall ocks� anses felaktig, om f�rvaringen anordnas i strid mot </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rbud enli gt 4 � m arknadsf�ringslagen (1975: 1418) eller 6 � produkts�</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft24">kerhetslagen (1988:1604) eller p� ett s�tt som avviker fr�n s�dana uppgif�<br/>ter enligt 10 � som inte i tid har r�ttats p� ett tydligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">21 � Avhj�lps inte felet enligt vad som s�gs i 20 �, f�r konsumenten g�ra </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">avdrag p� priset. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft20">Om syftet med tj�nsten i huvudsak �r f�rfelat, f�r konsumenten i st�llet </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">h�va avtalet. Detsamma g�ller, om tj�nsten har utf�rts i strid mot f�rbud </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 4 � ma rknadsf�ringslagen (197 5:1418) ell er 6 � prod ukts�kerhets�</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (1988:1604). </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20">Har tj�nsten utf�rts till en del och finns det starka sk�l att anta att den </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft24">inte kommer att fullf�ljas utan fel av v�sentlig betydelse f�r konsumenten <br/>f�r denn e h�va avtalet betr�ffande �terst�e nde del. �r felet s�dant att </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">syftet me d tj�nsten i huvud sak �r f�rfelat eller utf�rs tj�nsten i strid mot </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rbud enligt 4 � marknadsf�ringslagen eller 6 � produkts�kerhetslagen, f�r </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">konsumenten i st�llet h�va avtalet i dess helhet. </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det redan innan tj�nsten har p�b�rjats finns starka sk�l att anta att </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">den inte kommer att utf�ras utan fel av v�sentlig betydelse f�r konsumen�</p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">ten, f�r denne h�va avtalet. </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1988; 1608 </b></p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:739px;white-space:nowrap" class="ft22">3543 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">SFS 1988:1608 </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft34">33 � Har n�gon som avses i 10 � f�rsta stycket 2 eller 3 upps�tligen eller <br/>av v�rdsl�shet l�mnat vilseledande uppgifter av betydelse f�r bed�mning�<br/>en av tj�nstens beskaffenhet eller �ndam�lsenlighet och �r tj�nsten p� <br/>grund d�rav felakt ig enligt 10 � eller 15 � andra stycket, �r han skyldig att <br/>ers�tta konsumenten skada som denne d�rigenom tillfogas. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft31">Har n�gon som avs es i 10 � f�rsta stycket 2 elle r 3 underl�tit att l�mna </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft31">s�dan information av betyde lse f�r bed�m ningen av tj�nstens beskaffen�</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft31">het eller �ndam�lsenlighet som han enligt marknadsf�ringslagen </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft33">(1975:1418) har �lagts att l�mna eller s�kerhetsinformation som han enligt <br/>5 � produkts�kerhetslagen (1988:1604) har �lagts att l�mna och kan under�<br/>l�tenheten antas ha inverkat p� avtalet om tj�nsten, � r han skyldig att <br/>ers�tta konsumenten skada som denne d�rigenom tillfogas. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft31">Skadest�ndsskyldigheten enligt f�rsta eller andra stycket omfattar �ven </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft31">ers�ttning f�r skada p� f�rem�let f�r tj�nsten eller p� annan egendom som </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft31">tillh�r konsumenten eller n�gon medlem av hans hush�ll. </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kr aft den 1 juli 1989. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft31">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:557px;white-space:nowrap" class="ft33">Anders Eriksson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

f

SFS 1988:1608 Lag

Utkom fr�n trycket

oiH �ndring I konsuHienttj�nstlagen (1985:716);

den 3 januari 1989

utf�rdad den 22 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5, 9, 15, 21 och 33 �� konsument�

tj�nstlagen (1985:716) skall ha f�ljande lydelse.

3542

' Prop. 1988/89:23, LU13. rskr. 61.

background image

5 � N�ringsidkaren skall s�rskilt iaktta att tj�nsten inte utf�rs

, 1, i strid mot s�dana f�rfattningsf�reskrifter eller myndighetsbeslut

som v�sentligen syftar till att s�kerst�lla att f�rem�let f�r tj�nsten �r

tillf�rlitligt fr�n s�kerhetssynpunkt, eller

2. i strid mot f�rbud enligt 4 � marknadsf�ringslagen (1975:1418) eller

6 � produkts�kerhetslagen (1988:1604).

9 � Tj�nsten skall anses felaktig, om resultatet avviker fr�n

1. vad konsumenten med h�nsyn till 4 � har r�tt att kr�va, �ven om

avvikelsen beror p� en olycksh�ndelse eller d�rmed j�mf�rlig h�ndelse,

2. s�dana f�reskrifter eller myndighetsbeslut som v �sentligen syftar till

att s�kerst�lla att f�rem�let f�r tj�nsten �r tillf� rlitligt fr�n s�k erhetssyn�

punkt, eller

3. vad som d�rut�ver f�r anses avtalat.

Tj�nsten skall ocks� anses felaktig, om den har utf�rts i strid mot f�rbud

enligt 4 � marknadsf�ringslagen (1975:1418) eller 6 � prod ukts�kerhets�
lagen (1988:1604) eller om n�ringsidkare^.inte har utf�rt s�dant till�ggsar�

bete som han �r skyldig att utf�ra enligt 8 � tredje stycket.

15 � Avser tj�nst en f�rvaring av en l�s sak g �ller i st�ll et f�r V ad so m

s�gs i 9, 10 och 12 -14 �� att tj�nsten skall anses felaktig, om f�rvaringen

anordnas p� ett s�tt som avviker fr�n

1. vad konsumenten med h�nsyn till 4 � har r�tt att kr�va, �ven om

avvikelsen beror p� en olycksh�ndelse eller d�rmed j�mf�rlig h�ndelse,

2. s�dana f�rfattningsf�reskrifter eller myndighetsbeslut som v�se ntli�

gen syftar till att s�k erst�lla att f�rem�let f�r tj�nsten �r tillf�rlitligt fr�n
s�kerhetssynpunkt, eller

3. vad som d�rut�ver f�r anses avtalat.

Tj�nsten skall ocks� anses felaktig, om f�rvaringen anordnas i strid mot

f�rbud enli gt 4 � m arknadsf�ringslagen (1975: 1418) eller 6 � produkts�

kerhetslagen (1988:1604) eller p� ett s�tt som avviker fr�n s�dana uppgif�
ter enligt 10 � som inte i tid har r�ttats p� ett tydligt s�tt.

21 � Avhj�lps inte felet enligt vad som s�gs i 20 �, f�r konsumenten g�ra

avdrag p� priset.

Om syftet med tj�nsten i huvudsak �r f�rfelat, f�r konsumenten i st�llet

h�va avtalet. Detsamma g�ller, om tj�nsten har utf�rts i strid mot f�rbud

enligt 4 � ma rknadsf�ringslagen (197 5:1418) ell er 6 � prod ukts�kerhets�

lagen (1988:1604).

Har tj�nsten utf�rts till en del och finns det starka sk�l att anta att den

inte kommer att fullf�ljas utan fel av v�sentlig betydelse f�r konsumenten
f�r denn e h�va avtalet betr�ffande �terst�e nde del. �r felet s�dant att

syftet me d tj�nsten i huvud sak �r f�rfelat eller utf�rs tj�nsten i strid mot

f�rbud enligt 4 � marknadsf�ringslagen eller 6 � produkts�kerhetslagen, f�r

konsumenten i st�llet h�va avtalet i dess helhet.

Om det redan innan tj�nsten har p�b�rjats finns starka sk�l att anta att

den inte kommer att utf�ras utan fel av v�sentlig betydelse f�r konsumen�

ten, f�r denne h�va avtalet.

SFS 1988; 1608

3543

background image

\

SFS 1988:1608

33 � Har n�gon som avses i 10 � f�rsta stycket 2 eller 3 upps�tligen eller
av v�rdsl�shet l�mnat vilseledande uppgifter av betydelse f�r bed�mning�
en av tj�nstens beskaffenhet eller �ndam�lsenlighet och �r tj�nsten p�
grund d�rav felakt ig enligt 10 � eller 15 � andra stycket, �r han skyldig att
ers�tta konsumenten skada som denne d�rigenom tillfogas.

Har n�gon som avs es i 10 � f�rsta stycket 2 elle r 3 underl�tit att l�mna

s�dan information av betyde lse f�r bed�m ningen av tj�nstens beskaffen�

het eller �ndam�lsenlighet som han enligt marknadsf�ringslagen

(1975:1418) har �lagts att l�mna eller s�kerhetsinformation som han enligt
5 � produkts�kerhetslagen (1988:1604) har �lagts att l�mna och kan under�
l�tenheten antas ha inverkat p� avtalet om tj�nsten, � r han skyldig att
ers�tta konsumenten skada som denne d�rigenom tillfogas.

Skadest�ndsskyldigheten enligt f�rsta eller andra stycket omfattar �ven

ers�ttning f�r skada p� f�rem�let f�r tj�nsten eller p� annan egendom som

tillh�r konsumenten eller n�gon medlem av hans hush�ll.

Denna lag tr�der i kr aft den 1 juli 1989.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.