SFS 1963:256

630256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 256

Lag

om ändra<l lydelse av 3 § förordningen den 20 november 1845

(nr 50 s. 1) i avseende på liandel om lösören, som köparen

låter i säljarens vård kvarbliva;

Oiven Stockholms slott den 17 maj 1963.

GUSTAF ADOLF, med Guds nå

ff » "r- ^ ^ Konung, göra v e t e r 1 i g t: �- .

o�

pU förordna, att i tredje punkten i 3 § förordningen den 20 noverc

j

på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vå

äde, Sveriges, Göles och

att Vi, med riksdagenh funnit

rember 1845

rård kvar-

^'a-, or den »domstolen i den ort, där godset finnes» skola ersättas med or-

oen »den domstol, till -vilken utmätningsmannens tjänstgöringsområde hör».

Lenna lag Irädcr i kraft den 1 Januari 1964.

f lall då jäv framställts -vid u tmätningstillfälle före lagens ikraftträdande,

nia talan, om tiden för dess väckande ej gått till ända före ikraftträdandet,

nurcfter väckas antingen vid domstol, som var behörig enligt .äldre lag, eller

f domstol, som stadgas i nya lagen.

>

52; L'U 21; Bskr 207.

iicnaste lydelse sc 1047: 470-

¬

background image

v

..

som v,v/ ., ..

'

⬢'"^^^''hbnhus s hii den r

ock^H^ m.

""⬢' """.i mos.

"""hhj'l'ni

GVSTAP ,r.

"""⬢

«,

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.