SFS 1963:256

630256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:FNTHXJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:OPQULS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:PEEGLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:PEEGLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:PEEGLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PEEGLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;font-family:OPQULS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:30px;font-family:OPQULS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:30px;font-family:PEEGLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:DWBTUR+ArialMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:624px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Nr 256 </b></p> <p style="position:absolute;top:656px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:687px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndra&lt;l lydelse av 3 � f�rordningen den 20 november 1845 </b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>(nr 50 s. 1) i avseende p� liandel om l�s�ren, som k�paren </b></p> <p style="position:absolute;top:737px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva; </b></p> <p style="position:absolute;top:767px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>Oiven Stockholms slott den 17 maj 1963. </i></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft12">GUSTAF ADOLF, med Guds n� </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">ff � &#34;r- ^ ^ Konung, g�ra v e t e r 1 i g t: - . </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft12">o </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">pU f�rordna, att i tredje punkten i 3 � f�rordningen den 20 noverc </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">j </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft12">p� handel om l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens v� </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft12">�de, Sveriges, G�les och </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft12">att Vi, med riksdagenh funnit </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft12">rember 1845 </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:598px;white-space:nowrap" class="ft12">r�rd kvar-</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft12">^'a-, or den �domstolen i den ort, d�r godset finnes� skola ers�ttas med or-</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">oen �den domstol, till -vilken utm�tningsmannens tj�nstg�ringsomr�de h�r�. </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft12">Lenna lag Ir�dcr i kraft den 1 Januari 1964. </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">f lall d� j�v framst�llts -vid u tm�tningstillf�lle f�re lagens ikrafttr�dande, </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">nia talan, om tiden f�r dess v�ckande ej g�tt till �nda f�re ikrafttr�dandet, </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">nurcfter v�ckas antingen vid domstol, som var beh�rig enligt .�ldre lag, eller </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">f domstol, som stadgas i nya lagen. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft13">&gt; </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft13">52; L'U 21; Bskr 207. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft13">iicnaste lydelse sc 1047: 470-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft20">v </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft21">.. </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft21">som v,v/ ., .. </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft21">' </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>"'&#34;^^^''hbnhus s hii den r </i></p> <p style="position:absolute;top:135px;left:707px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>ock^H^ m. </i></p> <p style="position:absolute;top:148px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>&#34;&#34;"' &#34;&#34;&#34;.i mos. </i></p> <p style="position:absolute;top:148px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>&#34;&#34;&#34;hhj'l'ni </i></p> <p style="position:absolute;top:176px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft24">GVSTAP ,r. </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:841px;white-space:nowrap" class="ft24">&#34;� </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:764px;white-space:nowrap" class="ft25">&#34;&#34;&#34;" </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:828px;white-space:nowrap" class="ft25">�, </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft26">�</p> </div> </div>
background image

Nr 256

Lag

om �ndra<l lydelse av 3 � f�rordningen den 20 november 1845

(nr 50 s. 1) i avseende p� liandel om l�s�ren, som k�paren

l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva;

Oiven Stockholms slott den 17 maj 1963.

GUSTAF ADOLF, med Guds n�

ff � "r- ^ ^ Konung, g�ra v e t e r 1 i g t: - .

o

pU f�rordna, att i tredje punkten i 3 � f�rordningen den 20 noverc

j

p� handel om l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens v�

�de, Sveriges, G�les och

att Vi, med riksdagenh funnit

rember 1845

r�rd kvar-

^'a-, or den �domstolen i den ort, d�r godset finnes� skola ers�ttas med or-

oen �den domstol, till -vilken utm�tningsmannens tj�nstg�ringsomr�de h�r�.

Lenna lag Ir�dcr i kraft den 1 Januari 1964.

f lall d� j�v framst�llts -vid u tm�tningstillf�lle f�re lagens ikrafttr�dande,

nia talan, om tiden f�r dess v�ckande ej g�tt till �nda f�re ikrafttr�dandet,

nurcfter v�ckas antingen vid domstol, som var beh�rig enligt .�ldre lag, eller

f domstol, som stadgas i nya lagen.

>

52; L'U 21; Bskr 207.

iicnaste lydelse sc 1047: 470-

background image

v

..

som v,v/ ., ..

'

"'"^^^''hbnhus s hii den r

ock^H^ m.

"""' """.i mos.

"""hhj'l'ni

GVSTAP ,r.

"�

""""

�,

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.