SFS 1997:361 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva / SFS 1997:361 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
SFS 1997_361 Lag om ändring i lagen (1845_50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:858px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10">622 </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1997:361 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 16 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1845:50 s. 1) om handel <br/>med l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens <br/>v�rd kvarbliva; </b></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 1 � lagen (1845:50 s. 1) om han-</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft18">del med l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva2 orden det <br/>l�n skall bytas ut mot den region. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft14"> Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkUl9, rskr. 1996/97:251. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft14"> Senaste lydelse av 1 � 1996:249. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:863px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft20">623 </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1997:361 </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft22">G�ran Lambertz <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

622

SFS 1997:361
Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1997

Lag
om �ndring i lagen (1845:50 s. 1) om handel
med l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens
v�rd kvarbliva;

utf�rdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 1 � lagen (1845:50 s. 1) om han-

del med l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva2 orden det
l�n skall bytas ut mot den region.

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkUl9, rskr. 1996/97:251.

2

Senaste lydelse av 1 � 1996:249.

background image

623

SFS 1997:361

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

G�ran Lambertz
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.