SFS 2012:76 Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet / SFS 2012:76 Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
120076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1927:56) om neds�ttning av <br/>pengar hos myndighet;</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 februari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 9 a � lagen (1927:56) om neds�tt-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ning av pengar hos myndighet ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut av l�nsstyrelsen f�r �verklagas till tingsr�tten p� den ort</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">d�r l�nsstyrelsen finns. Vid �verklagande g�ller lagen (1996:242) om dom-<br/>stols�renden. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen meddelar f�reskrifter om vilka l�nsstyrelser som ansvarar f�r</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1996:250. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:76</b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 mars 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1927:56) om neds�ttning av
pengar hos myndighet;

utf�rdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 9 a � lagen (1927:56) om neds�tt-

ning av pengar hos myndighet ska ha f�ljande lydelse.

9 a �

2

Ett beslut av l�nsstyrelsen f�r �verklagas till tingsr�tten p� den ort

d�r l�nsstyrelsen finns. Vid �verklagande g�ller lagen (1996:242) om dom-
stols�renden.

Regeringen meddelar f�reskrifter om vilka l�nsstyrelser som ansvarar f�r

uppgifter enligt denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.

2 Senaste lydelse 1996:250.

SFS 2012:76

Utkom fr�n trycket
den 6 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.