SFS 1994:510 Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet / SFS 1994:510 Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
SFS 1994_510 Lag om ändring i lagen (1927_56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:419px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1994:510 </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft11">den 8 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1927:56) om neds�ttning <br/>av pengar hos myndighet; </b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 maj 1994. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 och 9 �� lagen (1927:56) om </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">neds�ttning av pengar hos myndighet2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �3</b> Medel som �r nedsatta hos l�nsstyrelsen skall genast placeras p� ett </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18">r�nteb�rande konto. Detta beh�ver dock inte ske, om det kan antas att <br/>utbetalning kommer att g�ras inom tv� veckor fr�n det att medlen sattes <br/>ned. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">R�ntan skall betalas till den som f�r lyfta beloppet. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>9 �</b> Best�mmelserna i 7 � och 8 � andra stycket till�mpas ocks� i andra <br/>fall n�r medel enligt f�rfattning har betalts in till en myndighet f�r att utges <br/>till den som �r ber�ttigad till medlen. Beloppet skall dock alltid st� inne s� <br/>l�nge r�tten till det �r beroende av en framtida h�ndelse. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">R�tten att efter den tid som anges i 7 � lyfta inbetalda medel tillkommer </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18">den som har gjort inbetalningen eller, n�r medel har tagits ut genom en <br/>exekutiv f�rr�ttning, den som f�rr�ttningen har �gt rum hos. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft11">901 </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94:BoU25, rskr. 1993/94:334. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft16"> Lagen omtryckt 1981: 135. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19">Senaste lydelse av lagens rubrik 1981:135. <br/>3</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1981:804. �ndringen inneb�r bl. a. att andra stycket upph�vs. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:640px;height:900px;"> <img width="640" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:846px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">902 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1994:510 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994. </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft20">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft22">G�ran Lambertz <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:510

Utkom fr�n trycket

den 8 juni 1994

Lag
om �ndring i lagen (1927:56) om neds�ttning
av pengar hos myndighet;

utf�rdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 och 9 �� lagen (1927:56) om

neds�ttning av pengar hos myndighet2 skall ha f�ljande lydelse.

8 �3 Medel som �r nedsatta hos l�nsstyrelsen skall genast placeras p� ett

r�nteb�rande konto. Detta beh�ver dock inte ske, om det kan antas att
utbetalning kommer att g�ras inom tv� veckor fr�n det att medlen sattes
ned.

R�ntan skall betalas till den som f�r lyfta beloppet.

9 � Best�mmelserna i 7 � och 8 � andra stycket till�mpas ocks� i andra
fall n�r medel enligt f�rfattning har betalts in till en myndighet f�r att utges
till den som �r ber�ttigad till medlen. Beloppet skall dock alltid st� inne s�
l�nge r�tten till det �r beroende av en framtida h�ndelse.

R�tten att efter den tid som anges i 7 � lyfta inbetalda medel tillkommer

den som har gjort inbetalningen eller, n�r medel har tagits ut genom en
exekutiv f�rr�ttning, den som f�rr�ttningen har �gt rum hos.

901

1

Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94:BoU25, rskr. 1993/94:334.

2

Lagen omtryckt 1981: 135.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1981:135.
3

Senaste lydelse 1981:804. �ndringen inneb�r bl. a. att andra stycket upph�vs.

background image

902

SFS 1994:510

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994.

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUR�N

G�ran Lambertz
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.