Lag (1944:181) om redovisningsmedel

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1944:181
Departement: Justitiedepartementet L2
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1944:181) om redovisningsmedel

SFS nr:    

1944:181
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L2 
   Utfärdad:    1944-05-05 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Vad den som mottagit medel för annan, med skyldighet att redovisa för dem, för sådant ändamål har innestående på räkning i bank eller annorledes håller avskilt skall vara förbehållet huvudmannen, såvitt beloppet avskilts utan dröjsmål. Samma lag vare i fråga om belopp som avskilts senare, om den redovisningsskyldige ej var på obestånd, när beloppet avskildes.

Vad den redovisningsskyldige har omedelbart tillgängligt för att avskiljas vare ock förbehållet huvudmannen, såvitt dröjsmål med avskiljandet ej föreligger.

Är bankräkning eller kassa avsedd för flera huvudmäns medel, njute de inbördes lika rätt, envar i förhållande till sin redovisningsfordran.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt