Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1944:302
Departement: Justitiedepartementet L2
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke

SFS nr:    

1944:302
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L2 
   Utfärdad:    1944-06-09 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Ved eller annat virke, som någon tillhandlat sig, må, ändå att virket är kvar i säljarens vård, ej tagas i anspråk för betalning av dennes gäld, om virket i fråga blivit tydligt märkt för köparens räkning och det vid köp av sådant virke är brukligt att genom märkning angiva vad som tillkommer köparen.


Övergångsbestämmelser

1944:302

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1944.

Lagen äger ej tillämpning, där utmätning ägt rum eller konkurs inträffat före nämnda dag.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt