SFS 1970:1029

701029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:MJTPKX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:EVDARN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TRFFGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:33px;font-family:EVDARN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:EVDARN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:22px;font-family:MJTPKX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:365px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Nr 1029 </b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:435px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft11">om avriindning av vissa �resbelopp; </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>given Stockholms slott den 1 7 december 1970. </i></p> <p style="position:absolute;top:502px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft11">gott f�r ordna som f�ljer. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag �ger till�mpning p� all slags betalning i svenskt mynt, om ej </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">annat �r uttryckligen �verenskommet eller eljest f�r anses avtalat, </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft11">Ing�r i belopp som skall betalas �retal, som ej �r delbart med fem, skall </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft11">detta avrundas till tal delbart med fem. D�rvid skall slutsiffran ett, tv�, sex </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">eller sju avrundas ned�t och tre, fyra, �tta eller nio upp�t. </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1972. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft11">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft11">belo-�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft11">Stocldiolms slott den 17 december 1970. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft13">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft14">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft11">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft11">G. E . STR�NG </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft14">Prop. 1970:190, BaU 79, rskr 473. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft14">Nr 1028 och 1029, </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft14">ark.Stockholm 1971.Kungl.Boktryckeriet,P.A.Norstedt&amp;S�ncr </p> <p style="position:absolute;top:1201px;left:754px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>JP] </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> </div>
background image

Nr 1029

Lag

om avriindning av vissa �resbelopp;

given Stockholms slott den 1 7 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott f�r ordna som f�ljer.

1 �

Denna lag �ger till�mpning p� all slags betalning i svenskt mynt, om ej

annat �r uttryckligen �verenskommet eller eljest f�r anses avtalat,

2 �

Ing�r i belopp som skall betalas �retal, som ej �r delbart med fem, skall

detta avrundas till tal delbart med fem. D�rvid skall slutsiffran ett, tv�, sex

eller sju avrundas ned�t och tre, fyra, �tta eller nio upp�t.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med V�rt kungl. sigill

belo-�fta l�tit.

Stocldiolms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STR�NG

Prop. 1970:190, BaU 79, rskr 473.

Nr 1028 och 1029,

ark.Stockholm 1971.Kungl.Boktryckeriet,P.A.Norstedt&S�ncr

JP]

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.