SFS 1970:1029

701029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 1029

Lag

om avriindning av vissa öresbelopp;

given Stockholms slott den 1 7 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott för ordna som följer.

1 §

Denna lag äger tillämpning på all slags betalning i svenskt mynt, om ej

annat är uttryckligen överenskommet eller eljest får anses avtalat,

2 §

Ingår i belopp som skall betalas öretal, som ej är delbart med fem, skall

detta avrundas till tal delbart med fem. Därvid skall slutsiffran ett, två, sex

eller sju avrundas nedåt och tre, fyra, åtta eller nio uppåt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belo-äfta låtit.

Stocldiolms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STR�NG

Prop. 1970:190, BaU 79, rskr 473.

Nr 1028 och 1029,

ark.Stockholm 1971.Kungl.Boktryckeriet,P.A.Norstedt&Söncr

JP]

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.