Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1970:980
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 1987:695
Länk: Länk till register

SFS nr:

1970:980
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1970-12-17
Ändrad: t.o.m. SFS

1987:695
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Den som tillhandahåller rum på hotell eller pensionat eller för tillfällig vistelse i annan lägenhet får till säkerhet för fordran på ersättning för rummet eller för kost eller annan tjänst med anledning av vistelsen kvarhålla resgods, som gästen medfört.

Värden får sälja resgodset och ta ut sin fordran ur köpeskillingen eller, om godset uppenbarligen saknar försäljningsvärde, bortskaffa det. Därvid tillämpas 2--12 §§ lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall vad som sägs om näringsidkaren avse värden, vad som sägs om beställaren avse gästen och vad som sägs om den mottagna saken avse resgodset. Om resgodsets ägare är i konkurs, gäller i stället 8 kap. 10 § konkurslagen (1987:672). Lag (1987:695).


Övergångsbestämmelser

1985:986

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Har gästen medfört resgodset före ikraftträdandet, tillämpas dock äldre bestämmelser.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.