SFS 2015:866 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. / SFS 2015:866 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
150866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DGONJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DGONKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DGONKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DGONJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DGONKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DGONJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DGONJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DGONKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DGONJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DGONJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DGONJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1978:599) om avbetalningsk�p <br/>mellan n�ringsidkare m.fl.;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (1978:599) om avbetal-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ningsk�p mellan n�ringsidkare m.fl. ska inf�ras en ny paragraf, 1 a �, av f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det i lagen (2015:860) om internationella s�kerhetsr�tter i l�sa</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">saker finns n�gon best�mmelse som avviker fr�n denna lag, g�ller den be-<br/>st�mmelsen.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den dag som regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER HULTQVIST</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:866</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1978:599) om avbetalningsk�p
mellan n�ringsidkare m.fl.;

utf�rdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (1978:599) om avbetal-

ningsk�p mellan n�ringsidkare m.fl. ska inf�ras en ny paragraf, 1 a �, av f�l-
jande lydelse.

1 a �

Om det i lagen (2015:860) om internationella s�kerhetsr�tter i l�sa

saker finns n�gon best�mmelse som avviker fr�n denna lag, g�ller den be-
st�mmelsen.

Denna lag tr�der i kraft den dag som regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

SFS 2015:866

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.