SFS 1977:981

770981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:NHLRFU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;line-height:21px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;line-height:22px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:NHLRFU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:29px;font-family:NHLRFU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:16px;font-family:NHLRFU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;line-height:21px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;line-height:22px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:NHLRFU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:DIZMDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:72px;font-family:NAKBLE+Arial;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:18px;line-height:29px;font-family:NHLRFU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:18px;line-height:23px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:18px;line-height:29px;font-family:DIZMDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:DIZMDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;font-family:DIZMDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft64{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:18px;line-height:29px;font-family:DIZMDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:WLLAPZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:605px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10">3,, </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10">Konsumentkreditlag; </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1977:981 </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:669px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:1px;white-space:nowrap" class="ft11">yr. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 1 december 1977. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:697px;white-space:nowrap" class="ft11">15 dec. 1977 </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:2px;white-space:nowrap" class="ft11">-A </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10">0 </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10">0 </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">Inledande best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Denna lag g�ller kredit (betalningsanst�nd eller l�n) som �r avsedd </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">huvudsakligen f�r enskilt bruk och som l�mnas eller erbjudes till k onsu�</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">ment av n�ringsidkare i dennes yrkesm�ssiga verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen g �ller under motsvarande f�ruts�ttningar �ven i fr�ga om kredit </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">av annan �n n�ringsidkare, om krediten f�rmedlas av n�ringsidkare som </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">ombud f�r kreditgivaren. </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � I lagen avs es med </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">kreditgivare: den som l�mnar krediten eller �vertar den ursprunglige </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">kreditgivarens fordran, </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">kontantpris: det pris till vilket v ara. tj�nst eller annan nyttighet vanligen </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">h�lles konsument tillhanda mot k ontant betalning, </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">kreditbelopp: vid be talningsanst�nd den del av kontantpriset varmed an�</p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">st�nd l�mnas samt vid l�n det l�nade beloppet, </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1976/77:123, LU 19 77/78: 5, rskr 25. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:761px;white-space:nowrap" class="ft11">2233 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1977: 981 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft20">kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla r�ntor, till�gg och and�</p> <p style="position:absolute;top:71px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">ra kostnader som konsumenten har att erl�gga med anledning av krediten, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20">effektiv r�nta: kreditkostnaden angiven som en �rlig r�nta ber�knad p� </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft23">kreditbeloppet, i f�rekommande fall under h�nsynstagande till att delbetal�<br/>ningar skall g�ras under den l�pande kredittiden, </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft20">kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Med kreditk�p avses k�p av vara, vid vilket s�ljaren l�mnar k�paren </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">anst�nd med n�gon del av betalningen eller vid vilket n�gon del av betal�</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">ningen erl�gges med belopp som k�paren f�r l�na av s�ljaren eller av an�</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">nan kreditgivare p� grund av �verenskommelse mellan denne och s�ljaren. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag f�r </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft23">varans nyttjande f�religger �nd� kreditk�p, om det �r avsett att den till vil�<br/>ken varan utl�mnas skall bli �gare av denna. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � Avtalsvillkor som inskr�nker konsumentens befogenheter eller f�r�</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">m�ner enligt denna lag �r ogiltigt. </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Marknadsf�ring av kredit </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � N�ringsidkare skall vid annonsering, skyltning och liknande mark�</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">nadsf�ring betr�ffande kredit l�mna information om den effektiva r�ntan </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r krediten. �r det fr�ga om kredit f�r f�rv�rv av s�rskild vara, tj�nst eller </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">annan nyttighet, skall �ven kreditkostnaden och kontantpriset anges. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft20">Information enligt f�rsta stycket beh�ver ej l�mnas, om krediten �r av </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">ringa omfattning eller det annars f�religger s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � Innan kreditavtal slutes skall n�ringsidkare, som l�mnar eller f�r�</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">medlar krediten, l�mna konsumenten information i de h�nseenden och i </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">den omfattning som anges i 5 �. Informationen skall l�mnas skriftligen. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft24">7 � 1 fr�ga om Underl�telse att l�mna information som anges i 5 oc h 6�� <br/>eller som annars �r av s�rskild betydelse fr�n konsumentsynpunkt g�ller </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">marknadsf�ringslagen (1975:1418). </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om kreditk�p </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>Kontaiuinsats </i></p> <p style="position:absolute;top:878px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � Vid kreditk�p skall s�ljaren av k�paren uttaga kontantinsats i enlig �</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft23">het med god sed p� marknaden. Kontantinsatsen skall motsvara minst 20 <br/>procent av varans kontantpris, om ej s�rskilda f�rh�llanden f�ranleder an�<br/>nat. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20">Som kontantinsats anses ej betalning med medel som k�paren f�r l�na </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft20">av s�ljaren eller av annan kreditgivare p� grund av �verenskommelse mel�</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">lan denne och s�ljaren. </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft23">9 � S�ljer n�ringsidkare f�r egen eller annans r�kning vara utan att iakt�<br/>taga vad som s�gs i 8 �, skall det anses utg�ra handling som avses i 2S </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">marknadsf�ringslagen (1975:1418). </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">2234 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:35px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft30">K�parens befogenheter mot annan kreditgivare �n s�ljaren </p> <p style="position:absolute;top:35px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1977: 981 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">10 � Vid kreditk�p f�r k�paren mot kreditgivares krav p� betalning fram�</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft30">st�lla samma inv�ndningar p� grund av k�pet som han kan g�ra mot s�lja�</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">ren, </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">Har k�paren p� grund av k�pet anspr�k mot s�ljaren p� �terbetalning av </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">k�peskilling, skadest�nd eller annan penningprestation svarar kreditgivare </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft33">lika med s�ljaren f�r anspr�kets fullg�rande. Kreditgivaren �r dock ej skyl�<br/>dig att betala mer �n vad han mottagit av k�paren med anledning av kredi�</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">ten. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>F�rbud mot vissa fordringsbevis </i></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">11 � Kreditgivaren f�r ej mottaga av k�paren ing�ngen v�xelf�rbindelse </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">betr�ffande fordran p� grund av kreditk�pet. Han f�r ej heller till bevis f� r </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft33">sin fordran mottaga av k�paren utf�rdat l�pande skuldebrev eller annan av <br/>denne ing�ngen skuldf�rbindelse, vars �verl�tande eller pants�ttning in�<br/>skr�nker k�parens r�tt att framst�lla inv�ndningar p� grund av k�pet, om </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">ny borgen�r i god tro f� rv�rvar fordringshandlingen. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket f�rsta meningen �ger ej till�mpning p� egen v�xel som �r </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">utst�lld av bankaktiebolag, sparbank eller kreditkassa inom jordbrukskas�</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">ser�relsen. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som upps�tligen bryter mot denna paragraf domes till b� ter. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>F�rtidsbetalning <br/></i>12 � Vid k reditk�p har k�paren alltid r �tt att betala sin skuld till kreditgi�<br/>varen i f�rtid. </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft30">Kreditgivaren f�r kr�va betalning i f�rtid endast om han gort f�rbeh�ll </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">h�rom samt k�paren sedan mer �n en m�nad �r i dr�jsm�l med att erl�gga </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rfallen del av kreditfordringen som uppg�r till mer �n en tiondel av hela </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft35">kreditfordringen eller, om dr�jsm�let avser tv� eller flera vid olika tid�<br/>punkter f�rfallna poster, till mer �n en tjugondel av hela kreditfordringen. </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft30">Andra stycket utg�r ej hinder f�r bank eller annan kreditgivare att g�ra </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft33">g�llande str�ngare f�rbeh�ll om betalning i f�rtid, om sky ldighet d�rtill f�l�<br/>jer av annan f�rfattning. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">13 � Vid f�rtidsbetalning enligt 12 � skall vid ber�kning av kreditgivarens </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">fordran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med den del av </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft35">kreditkostnaden som enligt ber�kningsgrunder, som st�r i �verensst�m�<br/>melse med god sed p� marknaden, �r att h�nf�ra till den ej utnyttjade kre�<br/>dittiden. Om betalning sker p� an nan tid �n i avtale t best�md f�rfallodag <br/>skall den ej u tnyttjade kredittiden r�knas fr�n f�rsta f�rfallodagen efter be�</p> <p style="position:absolute;top:954px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">talningen. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid avr�kning enligt f�rsta stycket f�r kreditgivaren tillgodor�kna sig </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">hela kostnaden f�r uppl�ggning av krediten, om denna kostnad s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">anges i avtalet och ej �r osk�lig. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft30">2235 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>SFS 1977: 981 </i></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>F�rbud mot viss avr�kning </i></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>^ </i></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft43">14 � Belopp som k�paren erl�gger f�r avr�kning p� viss kreditfordran i <br/>anledning av kreditk�p f�r kreditgivaren ej f�rst avr�kna p� annan fordran. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>�tcrtagunder�ti </i></p> <p style="position:absolute;top:180px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">15 � Med f�rbeh�ll om �tertagander�tl avses avtalsvillkor som ger kre�</p> <p style="position:absolute;top:202px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft41">ditgivaren m�jlighet att �tertaga varan, om k�paren ej fullg�r sin del av </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41">kreditk�psavtal. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rbeh�ll om �tertagand�r�tt f�r g�ras g�llande endast under f�ruts�tt�</p> <p style="position:absolute;top:267px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">ning att f�rbeh�llet har gjorts av s�ljaren i sam band med k�pet f�r att tryg�</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft41">ga s�ljarens r�tt till betalning samt k�paren sedan mer �n en m�nad �r i </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">dr�jsm�l med att erl�gga f�rfallen och ej preskriberad del av kreditford�</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41">ringen som uppg�r till m er �n en tiondel av hela kreditfordringen eller, om </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft41">dr�jsm�let avser tv� eller flera vid olika tidpunkter f�rfallna poster, till mer </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">�n en tjugondel av hela kreditfordringen. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft41">Anv�nder n�ringsidkare f�rbeh�ll om �tertagander�tt vid f�rs�ljning av </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft41">vara, som med h�nsyn till sin beskaffenhet eller sitt v�rde eller p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rh�llandena p� marknaden ej �r l�mpad som kredits�kerhet, kan n�rings�</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41">idkaren f�rbjudas att framdeles i li knande fall anv�nda s�dant f�rbeh�ll. I </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">fr�ga om f�rbud �ger i �vri gt best�mmelserna i lagen (1971; 112) om f�rbud </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41">mot osk�liga avtalsvillkor motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">16 � Om k�paren efter utg�ngen av den i 15 � andra stycket angivna tiden </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft41">men innan varan �tertages erl�gger belopp, som ej har betalats i r�tt tid, </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41">j�mte r�nta och kostnader enligt de grunder som anges i 17 � tredje-femte </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft41">styckena, f�r kreditgivaren ej �tertaga varan p� grund av dr�jsm�let. Ej </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft44">heller f�r kreditgivaren i s� dant fall g�ra g�llande avtalsvillkor som avses i <br/>12 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>Uppg�relse vid �tertagande av vara </i></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft41">17 � Vill k reditgivaren utnyttja r�tt att �tertaga vara, skall avr�kning g��</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft41">ras mellan honom och k�paren. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft41">K�paren tillgodor�knas h�rvid varans v�rde vid �tertagandet. Vid be�</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft44">r�kning av v�rdet �ger 311 lage n (1915:219) om avbetalningsk�p motsva�<br/>rande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft41">Kreditgivaren f�r tillgodor�kna sig den obetalda delen av kreditfordring�</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft43">en efter avr�kning enligt 13 � samt i f�rekommande fall dr�jsm�lsr�nta, <br/>dock ej enligt h�gre r�ntefot �n som anges i 6 8 r�n telagen (1975:635). </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft41">Kreditgivaren f�r d�rj�mte tillgodor�kna sig ers�ttning f�r f�ljande kost�</p> <p style="position:absolute;top:941px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft41">nader f�r �tertagande av varan, n�mligen exekutionsavgift, sk�lig kostnad </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft43">f�r transport av varan samt utgift f�r inst�llelse vid f�rr�ttning f�r �terta�<br/>gande, om inst�llelsen har varit p�kallad f�r tillvaratagande av kreditgiva�</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft41">rens r�tt. Vid best�mmande av ers�ttning f�r utgift f�r inst�llelse �ger be�</p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft41">st�mmelserna om ber�knande av ers�ttning av allm�nna medel till vittne </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft41">motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft41">1 m�l om handr�ckning f�r �tertagande f�r kreditgivaren, enligt vad re�</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft41">geringen n�rmare f�reskriver, tillgodor�kna sig �ven sk�lig ers�ttning f�r </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft41">eget arbete med anledning av m�let samt arvode till ombud eller bitr�de. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:36px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft50">18 � Om k�paren vid avr�kningen tillgodor�knas ett st�rre belopp �n </p> <p style="position:absolute;top:36px;left:673px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1977:981 </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft55">kreditgivaren, f�r varan �tertagas endast om kreditgivaren betalar mellan�<br/>skillnaden till k�p aren eller, n�r varan v�rderats av utm�tningsman, ned�</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft50">s�tter mellanskillnaden hos denne. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft50">Tillgodor�knas kreditgivaren ett st�rre belopp �n k�paren, f�r kreditgi�</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft50">varen ej kr�va ut mellanskillnaden (restskulden) i annat fall �n d� varan har </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft50">utsatts f�r betydande v�rdeminskning genom att k�paren vanv�rdat varan. </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft51"><i>�terl�sande av vara som �tertagils </i></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft50">19 � K�paren f�r inom Qorton dagar �terl�sa vara som har �tertagits. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft55">Vill k�paren �terl�sa varan, skall han betala kreditgivaren varans v�rde <br/>vid �tertagandet samt den restskuld som kan f�religga enligt a vr�kningen. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft58"><i>Handr�ckning f�r �tertagande av vara m. ni. <br/></i>20 � Kreditgivaren f�r hos utm�tningsman s�ka handr�ckning f�r varans <br/>�tertagande, under f�ruts�ttning att r�rande kreditk�pet har uppr�ttats en <br/>av parterna underskriven handling, som inneh�ller f�rbeh�ll om �tertagan-<br/>der�tt samt uppgift om kontantpriset, kreditbeloppet, kreditkostnaden, </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft50">kredittiden, kreditfordringen och de tidpunkter n�r betalning skall erl�g�</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft50">gas. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft50">Ans�kan om handr�ckning skall g�ras skriftligen samt inneh�lla uppgift </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft55">om hur sto r del av kreditfordringen som utest�r obetald. Vid ans�kningen <br/>skall fogas styrkt avskrift av den handling som anges i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft50">21 � Handr�ckning f�r beviljas endast om det �r uppenbart att de f�rut�</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft50">s�ttningar som anges i 15 � andra stycket f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft50">Har f�rbeh�ll om � tertagander�tt anv�nts i strid mot f �rbud enligt 15 � </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft50">tredje stycket, f�r handr�ckning ej beviljas. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft50">Handr�ckning eller verkst�llighet av dom, varigenom k�paren har f�r�</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft50">pliktats att l�mna tillbaka vara som s�lts med f�rbeh�ll om �tertagander�tt, </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r ej beviljas betr�ffande vara som enligt 65 S uts�kningslagen (1877: 31 s. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft50">1) undantages fr�n utm�tning. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft50">22 � I fr�ga om handr�ckning och verkst�llighet av dom, som anges i 2 1 � </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft57">tredje stycket, �ger i �vrigt 10� tredje och Q�rde styckena, 12-15�� och <br/>16 � f�rsta stycket lagen (1915:219) om a vbetalningsk�p motsvarande till-</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft50">l�mpning. H�rvid skall h�nvisningen i 1 4 � andra stycket till 5 � f�rsta styc�</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft50">ket avse 18 � f�rsta stycket denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft51"><i>F�rbild mot utm�tning </i></p> <p style="position:absolute;top:979px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft55">23 � Vara som har s�lts med f�rbeh�ll om �tertagander�tt f�r ej utm�tas <br/>f�r fordran p� grund av kreditk�pet. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft59"><b>Betalningsansvar vid f�rlust av kontokort m. m. <br/></b>24 � Avtalsvillkor som inneb�r att kontohavare skall vara betalnings�</p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft50">skyldig f�r belopp, som p�f�rts kontot genom att kontokort har anv�nts av </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:752px;white-space:nowrap" class="ft50">2237 </p> <p style="position:absolute;top:1182px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>" </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft54">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft61">SFS 1977: 981 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft64">obeh�rig, f�r g�ras g�llande endast om kontohavaren eller annan som en�<br/>ligt kontoavtalet �r beh�rig att anv�nda kontokortet </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft64">1. l�mnat ifr�n sig kortet till annan, <br/>2. genom grov oaktsamhet f�rlorat kortet, </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft61">3. p� annat s�tt f�rlorat besittningen av kortet och icke snarast efter </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft61">uppt�ckten anm�lt f�rlusten hos kreditgivaren. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft61">F�r belopp, som p� s�tt i f�rsta stycket anges har p�f�rts kontot sedan </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft64">kreditgivaren mottagit anm�lan att kontohavaren eller annan som enligt <br/>kontoavtalet �r beh�rig att anv�nda kontokortet ej l�ngre har detta i sin be �</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft61">sittning, �r kontohavaren betalningsskyldig endast om han f�rfarit svikligt. </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>Tillsyn m. m. <br/></b>25 � Konsumentverket ut�var tillsyn �ver efterlevnaden av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft61">Verkets tillsyn omfattar dock ej Sveriges riksbank, Sveriges investerings�</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft61">bank aktiebolag, verksamhet som st�r under tillsyn av bankinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft61">eller f�rs�kringsinspektionen eller verksamhet hos exekutiv myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Tillsynen skall ut�vas s�. att den icke v�llar st�rre kostnad eller ol�gen�</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft61">het �n som �r n�dv�ndig. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft64">26 � F�r ut�vande av tillsynen har konsumentverket eller den som ver�<br/>ket f �rordnar r�tt att f�retaga inspektion hos n�ringsidkare som bedriver <br/>varuf�rs�ljning eller som i s in yrkesm�ssiga verksamhet l�mnar, f�rmedlar </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft66">eller �vertar kredit som avses i denna lag och att taga del av samtliga hand�<br/>lingar som beh�vs f�r tillsynen. N�ringsidkaren skall l�mna de upplysning�<br/>ar om verksamheten som be g�res f�r tillsynen. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Underl�ter n�ringsidkare att l�mna tillg�ng till handling eller att l�mna </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft64">upplysning i fa ll som av ses i f�rsta stycket, f�r konsumentverket f�rel�gga <br/>n�ringsidkaren att fullg�ra sin skyldighet vid vite av h�gst 10000 kronor . </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft66">27 � Talan om utd�mande av vite som avses i 26 � f�res vid allm�n dom�<br/>stol av �klagare. S�dan talan f�r v�ckas endast efter anm�lan av konsu�</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft61">mentverket. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft61">28 � Den som hos konsumentverket eller p� verke ts v�gnar har tagit be�</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft61">fattning med tillsyns�rende enligt denna lag f�r ej obeh�rigen yppa eller </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft61">nyttja vad han d�rvid f�tt veta om enskilds personliga f �rh�llanden eller </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft61">om yrk es- eller aff�rshemlighet. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft61">29 � Har konsumentverket enligt 26 S andra stycket f�relagt n�ringsidka�</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft61">re att tillhandah�lla handling f�r talan mot beslutet f�ras hos kammarr�tten </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft64">genom besv�r. Mot annat beslut av konsumentverket enligt 26 � f�r talan ej <br/>f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft61">30 � Best�mmelserna i 8 och 9 SS g�ller ej kreditk�p f�r vilka f�reskrifter </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft64">om k ontantinsats har meddelats med st�d av lagen (1975: 90) med bemyn�<br/>digande alt meddela f�reskrifter om betalningsvillkor vid yrkesm�ssig f�r�<br/>s�ljning av bilar. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft61">2238 </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag tr�der i kraft den I januari 1979. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft63">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:34px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft70">Best�mmelserna i 24 � till�mpas �ven i f all d� kontoavtalet har ing�tts f�- </p> <p style="position:absolute;top:34px;left:673px;white-space:nowrap" class="ft70">SFS 1977:981 </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft70">re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft70">F�rekommer i la g eller annan f�rfattning best�mmelse som avser det fall </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft70">att vara innehas p� grund av avbetalningsk�p, skall best�mmelsen �ga </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft70">motsvarande till�mpning p� det fall att vara innehas p� grund av kreditk�p </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft70">enligt konsumentkreditlagen. </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft70">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft70">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft70">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft71">�</p> </div> </div>
background image

3,,

Konsumentkreditlag;

SFS 1977:981

Utkom fr�n trycket

yr.

utf�rdad den 1 december 1977.

15 dec. 1977

-A

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives f�ljande.

0

0

Inledande best�mmelser

1 � Denna lag g�ller kredit (betalningsanst�nd eller l�n) som �r avsedd

huvudsakligen f�r enskilt bruk och som l�mnas eller erbjudes till k onsu�

ment av n�ringsidkare i dennes yrkesm�ssiga verksamhet.

Lagen g �ller under motsvarande f�ruts�ttningar �ven i fr�ga om kredit

av annan �n n�ringsidkare, om krediten f�rmedlas av n�ringsidkare som

ombud f�r kreditgivaren.

2 � I lagen avs es med

kreditgivare: den som l�mnar krediten eller �vertar den ursprunglige

kreditgivarens fordran,

kontantpris: det pris till vilket v ara. tj�nst eller annan nyttighet vanligen

h�lles konsument tillhanda mot k ontant betalning,

kreditbelopp: vid be talningsanst�nd den del av kontantpriset varmed an�

st�nd l�mnas samt vid l�n det l�nade beloppet,

' Prop. 1976/77:123, LU 19 77/78: 5, rskr 25.

2233

background image

SFS 1977: 981

kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla r�ntor, till�gg och and�

ra kostnader som konsumenten har att erl�gga med anledning av krediten,

effektiv r�nta: kreditkostnaden angiven som en �rlig r�nta ber�knad p�

kreditbeloppet, i f�rekommande fall under h�nsynstagande till att delbetal�
ningar skall g�ras under den l�pande kredittiden,

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden.

3 � Med kreditk�p avses k�p av vara, vid vilket s�ljaren l�mnar k�paren

anst�nd med n�gon del av betalningen eller vid vilket n�gon del av betal�

ningen erl�gges med belopp som k�paren f�r l�na av s�ljaren eller av an�

nan kreditgivare p� grund av �verenskommelse mellan denne och s�ljaren.

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag f�r

varans nyttjande f�religger �nd� kreditk�p, om det �r avsett att den till vil�
ken varan utl�mnas skall bli �gare av denna.

4 � Avtalsvillkor som inskr�nker konsumentens befogenheter eller f�r�

m�ner enligt denna lag �r ogiltigt.

Marknadsf�ring av kredit

5 � N�ringsidkare skall vid annonsering, skyltning och liknande mark�

nadsf�ring betr�ffande kredit l�mna information om den effektiva r�ntan

f�r krediten. �r det fr�ga om kredit f�r f�rv�rv av s�rskild vara, tj�nst eller

annan nyttighet, skall �ven kreditkostnaden och kontantpriset anges.

Information enligt f�rsta stycket beh�ver ej l�mnas, om krediten �r av

ringa omfattning eller det annars f�religger s�rskilda sk�l.

6 � Innan kreditavtal slutes skall n�ringsidkare, som l�mnar eller f�r�

medlar krediten, l�mna konsumenten information i de h�nseenden och i

den omfattning som anges i 5 �. Informationen skall l�mnas skriftligen.

7 � 1 fr�ga om Underl�telse att l�mna information som anges i 5 oc h 6��
eller som annars �r av s�rskild betydelse fr�n konsumentsynpunkt g�ller

marknadsf�ringslagen (1975:1418).

Best�mmelser om kreditk�p

Kontaiuinsats

8 � Vid kreditk�p skall s�ljaren av k�paren uttaga kontantinsats i enlig �

het med god sed p� marknaden. Kontantinsatsen skall motsvara minst 20
procent av varans kontantpris, om ej s�rskilda f�rh�llanden f�ranleder an�
nat.

Som kontantinsats anses ej betalning med medel som k�paren f�r l�na

av s�ljaren eller av annan kreditgivare p� grund av �verenskommelse mel�

lan denne och s�ljaren.

9 � S�ljer n�ringsidkare f�r egen eller annans r�kning vara utan att iakt�
taga vad som s�gs i 8 �, skall det anses utg�ra handling som avses i 2S

marknadsf�ringslagen (1975:1418).

2234

background image

K�parens befogenheter mot annan kreditgivare �n s�ljaren

SFS 1977: 981

10 � Vid kreditk�p f�r k�paren mot kreditgivares krav p� betalning fram�

st�lla samma inv�ndningar p� grund av k�pet som han kan g�ra mot s�lja�

ren,

Har k�paren p� grund av k�pet anspr�k mot s�ljaren p� �terbetalning av

k�peskilling, skadest�nd eller annan penningprestation svarar kreditgivare

lika med s�ljaren f�r anspr�kets fullg�rande. Kreditgivaren �r dock ej skyl�
dig att betala mer �n vad han mottagit av k�paren med anledning av kredi�

ten.

F�rbud mot vissa fordringsbevis

11 � Kreditgivaren f�r ej mottaga av k�paren ing�ngen v�xelf�rbindelse

betr�ffande fordran p� grund av kreditk�pet. Han f�r ej heller till bevis f� r

sin fordran mottaga av k�paren utf�rdat l�pande skuldebrev eller annan av
denne ing�ngen skuldf�rbindelse, vars �verl�tande eller pants�ttning in�
skr�nker k�parens r�tt att framst�lla inv�ndningar p� grund av k�pet, om

ny borgen�r i god tro f� rv�rvar fordringshandlingen.

F�rsta stycket f�rsta meningen �ger ej till�mpning p� egen v�xel som �r

utst�lld av bankaktiebolag, sparbank eller kreditkassa inom jordbrukskas�

ser�relsen.

Den som upps�tligen bryter mot denna paragraf domes till b� ter.

F�rtidsbetalning
12 � Vid k reditk�p har k�paren alltid r �tt att betala sin skuld till kreditgi�
varen i f�rtid.

Kreditgivaren f�r kr�va betalning i f�rtid endast om han gort f�rbeh�ll

h�rom samt k�paren sedan mer �n en m�nad �r i dr�jsm�l med att erl�gga

f�rfallen del av kreditfordringen som uppg�r till mer �n en tiondel av hela

kreditfordringen eller, om dr�jsm�let avser tv� eller flera vid olika tid�
punkter f�rfallna poster, till mer �n en tjugondel av hela kreditfordringen.

Andra stycket utg�r ej hinder f�r bank eller annan kreditgivare att g�ra

g�llande str�ngare f�rbeh�ll om betalning i f�rtid, om sky ldighet d�rtill f�l�
jer av annan f�rfattning.

13 � Vid f�rtidsbetalning enligt 12 � skall vid ber�kning av kreditgivarens

fordran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med den del av

kreditkostnaden som enligt ber�kningsgrunder, som st�r i �verensst�m�
melse med god sed p� marknaden, �r att h�nf�ra till den ej utnyttjade kre�
dittiden. Om betalning sker p� an nan tid �n i avtale t best�md f�rfallodag
skall den ej u tnyttjade kredittiden r�knas fr�n f�rsta f�rfallodagen efter be�

talningen.

Vid avr�kning enligt f�rsta stycket f�r kreditgivaren tillgodor�kna sig

hela kostnaden f�r uppl�ggning av krediten, om denna kostnad s�rskilt

anges i avtalet och ej �r osk�lig.

2235

background image

SFS 1977: 981

F�rbud mot viss avr�kning

^

14 � Belopp som k�paren erl�gger f�r avr�kning p� viss kreditfordran i
anledning av kreditk�p f�r kreditgivaren ej f�rst avr�kna p� annan fordran.

�tcrtagunder�ti

15 � Med f�rbeh�ll om �tertagander�tl avses avtalsvillkor som ger kre�

ditgivaren m�jlighet att �tertaga varan, om k�paren ej fullg�r sin del av

kreditk�psavtal.

F�rbeh�ll om �tertagand�r�tt f�r g�ras g�llande endast under f�ruts�tt�

ning att f�rbeh�llet har gjorts av s�ljaren i sam band med k�pet f�r att tryg�

ga s�ljarens r�tt till betalning samt k�paren sedan mer �n en m�nad �r i

dr�jsm�l med att erl�gga f�rfallen och ej preskriberad del av kreditford�

ringen som uppg�r till m er �n en tiondel av hela kreditfordringen eller, om

dr�jsm�let avser tv� eller flera vid olika tidpunkter f�rfallna poster, till mer

�n en tjugondel av hela kreditfordringen.

Anv�nder n�ringsidkare f�rbeh�ll om �tertagander�tt vid f�rs�ljning av

vara, som med h�nsyn till sin beskaffenhet eller sitt v�rde eller p� grund av

f�rh�llandena p� marknaden ej �r l�mpad som kredits�kerhet, kan n�rings�

idkaren f�rbjudas att framdeles i li knande fall anv�nda s�dant f�rbeh�ll. I

fr�ga om f�rbud �ger i �vri gt best�mmelserna i lagen (1971; 112) om f�rbud

mot osk�liga avtalsvillkor motsvarande till�mpning.

16 � Om k�paren efter utg�ngen av den i 15 � andra stycket angivna tiden

men innan varan �tertages erl�gger belopp, som ej har betalats i r�tt tid,

j�mte r�nta och kostnader enligt de grunder som anges i 17 � tredje-femte

styckena, f�r kreditgivaren ej �tertaga varan p� grund av dr�jsm�let. Ej

heller f�r kreditgivaren i s� dant fall g�ra g�llande avtalsvillkor som avses i
12 � andra stycket.

Uppg�relse vid �tertagande av vara

17 � Vill k reditgivaren utnyttja r�tt att �tertaga vara, skall avr�kning g��

ras mellan honom och k�paren.

K�paren tillgodor�knas h�rvid varans v�rde vid �tertagandet. Vid be�

r�kning av v�rdet �ger 311 lage n (1915:219) om avbetalningsk�p motsva�
rande till�mpning.

Kreditgivaren f�r tillgodor�kna sig den obetalda delen av kreditfordring�

en efter avr�kning enligt 13 � samt i f�rekommande fall dr�jsm�lsr�nta,
dock ej enligt h�gre r�ntefot �n som anges i 6 8 r�n telagen (1975:635).

Kreditgivaren f�r d�rj�mte tillgodor�kna sig ers�ttning f�r f�ljande kost�

nader f�r �tertagande av varan, n�mligen exekutionsavgift, sk�lig kostnad

f�r transport av varan samt utgift f�r inst�llelse vid f�rr�ttning f�r �terta�
gande, om inst�llelsen har varit p�kallad f�r tillvaratagande av kreditgiva�

rens r�tt. Vid best�mmande av ers�ttning f�r utgift f�r inst�llelse �ger be�

st�mmelserna om ber�knande av ers�ttning av allm�nna medel till vittne

motsvarande till�mpning.

1 m�l om handr�ckning f�r �tertagande f�r kreditgivaren, enligt vad re�

geringen n�rmare f�reskriver, tillgodor�kna sig �ven sk�lig ers�ttning f�r

eget arbete med anledning av m�let samt arvode till ombud eller bitr�de.

background image

18 � Om k�paren vid avr�kningen tillgodor�knas ett st�rre belopp �n

SFS 1977:981

kreditgivaren, f�r varan �tertagas endast om kreditgivaren betalar mellan�
skillnaden till k�p aren eller, n�r varan v�rderats av utm�tningsman, ned�

s�tter mellanskillnaden hos denne.

Tillgodor�knas kreditgivaren ett st�rre belopp �n k�paren, f�r kreditgi�

varen ej kr�va ut mellanskillnaden (restskulden) i annat fall �n d� varan har

utsatts f�r betydande v�rdeminskning genom att k�paren vanv�rdat varan.

�terl�sande av vara som �tertagils

19 � K�paren f�r inom Qorton dagar �terl�sa vara som har �tertagits.

Vill k�paren �terl�sa varan, skall han betala kreditgivaren varans v�rde
vid �tertagandet samt den restskuld som kan f�religga enligt a vr�kningen.

Handr�ckning f�r �tertagande av vara m. ni.
20 � Kreditgivaren f�r hos utm�tningsman s�ka handr�ckning f�r varans
�tertagande, under f�ruts�ttning att r�rande kreditk�pet har uppr�ttats en
av parterna underskriven handling, som inneh�ller f�rbeh�ll om �tertagan-
der�tt samt uppgift om kontantpriset, kreditbeloppet, kreditkostnaden,

kredittiden, kreditfordringen och de tidpunkter n�r betalning skall erl�g�

gas.

Ans�kan om handr�ckning skall g�ras skriftligen samt inneh�lla uppgift

om hur sto r del av kreditfordringen som utest�r obetald. Vid ans�kningen
skall fogas styrkt avskrift av den handling som anges i f�rsta stycket.

21 � Handr�ckning f�r beviljas endast om det �r uppenbart att de f�rut�

s�ttningar som anges i 15 � andra stycket f�religger.

Har f�rbeh�ll om � tertagander�tt anv�nts i strid mot f �rbud enligt 15 �

tredje stycket, f�r handr�ckning ej beviljas.

Handr�ckning eller verkst�llighet av dom, varigenom k�paren har f�r�

pliktats att l�mna tillbaka vara som s�lts med f�rbeh�ll om �tertagander�tt,

f�r ej beviljas betr�ffande vara som enligt 65 S uts�kningslagen (1877: 31 s.

1) undantages fr�n utm�tning.

22 � I fr�ga om handr�ckning och verkst�llighet av dom, som anges i 2 1 �

tredje stycket, �ger i �vrigt 10� tredje och Q�rde styckena, 12-15�� och
16 � f�rsta stycket lagen (1915:219) om a vbetalningsk�p motsvarande till-

l�mpning. H�rvid skall h�nvisningen i 1 4 � andra stycket till 5 � f�rsta styc�

ket avse 18 � f�rsta stycket denna lag.

F�rbild mot utm�tning

23 � Vara som har s�lts med f�rbeh�ll om �tertagander�tt f�r ej utm�tas
f�r fordran p� grund av kreditk�pet.

Betalningsansvar vid f�rlust av kontokort m. m.
24 � Avtalsvillkor som inneb�r att kontohavare skall vara betalnings�

skyldig f�r belopp, som p�f�rts kontot genom att kontokort har anv�nts av

2237

"

background image

\

SFS 1977: 981

obeh�rig, f�r g�ras g�llande endast om kontohavaren eller annan som en�
ligt kontoavtalet �r beh�rig att anv�nda kontokortet

1. l�mnat ifr�n sig kortet till annan,
2. genom grov oaktsamhet f�rlorat kortet,

3. p� annat s�tt f�rlorat besittningen av kortet och icke snarast efter

uppt�ckten anm�lt f�rlusten hos kreditgivaren.

F�r belopp, som p� s�tt i f�rsta stycket anges har p�f�rts kontot sedan

kreditgivaren mottagit anm�lan att kontohavaren eller annan som enligt
kontoavtalet �r beh�rig att anv�nda kontokortet ej l�ngre har detta i sin be �

sittning, �r kontohavaren betalningsskyldig endast om han f�rfarit svikligt.

Tillsyn m. m.
25 � Konsumentverket ut�var tillsyn �ver efterlevnaden av denna lag.

Verkets tillsyn omfattar dock ej Sveriges riksbank, Sveriges investerings�

bank aktiebolag, verksamhet som st�r under tillsyn av bankinspektionen

eller f�rs�kringsinspektionen eller verksamhet hos exekutiv myndighet.

Tillsynen skall ut�vas s�. att den icke v�llar st�rre kostnad eller ol�gen�

het �n som �r n�dv�ndig.

26 � F�r ut�vande av tillsynen har konsumentverket eller den som ver�
ket f �rordnar r�tt att f�retaga inspektion hos n�ringsidkare som bedriver
varuf�rs�ljning eller som i s in yrkesm�ssiga verksamhet l�mnar, f�rmedlar

eller �vertar kredit som avses i denna lag och att taga del av samtliga hand�
lingar som beh�vs f�r tillsynen. N�ringsidkaren skall l�mna de upplysning�
ar om verksamheten som be g�res f�r tillsynen.

Underl�ter n�ringsidkare att l�mna tillg�ng till handling eller att l�mna

upplysning i fa ll som av ses i f�rsta stycket, f�r konsumentverket f�rel�gga
n�ringsidkaren att fullg�ra sin skyldighet vid vite av h�gst 10000 kronor .

27 � Talan om utd�mande av vite som avses i 26 � f�res vid allm�n dom�
stol av �klagare. S�dan talan f�r v�ckas endast efter anm�lan av konsu�

mentverket.

28 � Den som hos konsumentverket eller p� verke ts v�gnar har tagit be�

fattning med tillsyns�rende enligt denna lag f�r ej obeh�rigen yppa eller

nyttja vad han d�rvid f�tt veta om enskilds personliga f �rh�llanden eller

om yrk es- eller aff�rshemlighet.

29 � Har konsumentverket enligt 26 S andra stycket f�relagt n�ringsidka�

re att tillhandah�lla handling f�r talan mot beslutet f�ras hos kammarr�tten

genom besv�r. Mot annat beslut av konsumentverket enligt 26 � f�r talan ej
f�ras.

30 � Best�mmelserna i 8 och 9 SS g�ller ej kreditk�p f�r vilka f�reskrifter

om k ontantinsats har meddelats med st�d av lagen (1975: 90) med bemyn�
digande alt meddela f�reskrifter om betalningsvillkor vid yrkesm�ssig f�r�
s�ljning av bilar.

2238

Denna lag tr�der i kraft den I januari 1979.

background image

Best�mmelserna i 24 � till�mpas �ven i f all d� kontoavtalet har ing�tts f�-

SFS 1977:981

re ikrafttr�dandet.

F�rekommer i la g eller annan f�rfattning best�mmelse som avser det fall

att vara innehas p� grund av avbetalningsk�p, skall best�mmelsen �ga

motsvarande till�mpning p� det fall att vara innehas p� grund av kreditk�p

enligt konsumentkreditlagen.

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.