SFS 1978:599

780599.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:EPRQFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:10px;font-family:KBRZBS+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:KBRZBS+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:10px;font-family:VWHZQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:WJITSW+ArialMT;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:KBRZBS+Arial;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:EPRQFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft112{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:22px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:HQTOZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:25px;font-family:HQTOZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:27px;font-family:HQTOZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:26px;font-family:HQTOZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:HQTOZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:22px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:HQTOZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:22px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:22px;font-family:EPRQFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:10px;font-family:EPRQFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FLCQVM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:669px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1978:599 </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:799px;white-space:nowrap" class="ft10">i� </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>oiB avbctalningsk�p mellan n�ringsidkare m. fl.; </b></p> <p style="position:absolute;top:723px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">den 4 juli 19 78 </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 15 juni 1978. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft112">varans nyttjande f�religger �nd� avbetalningsk�p, om det �r avsett att den <br/>till vilken varan utl�mnas skall bli �gare av denna. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">1164 </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1977/78:142, LU 30. rskr 372. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:798px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>/''-iO </b></p> <p style="position:absolute;top:737px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>' </b></p> <p style="position:absolute;top:767px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft16"><i><b>'ti </b></i></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:805px;white-space:nowrap" class="ft17">iii </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>y </b></p> <p style="position:absolute;top:813px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft18">."'"i </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft13">Inledande best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft13">; </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft13">1 � Denna lag g�ller avbetalningsk�p som sluts mellan n�ringsidkare i </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft13">;'q </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft13">deras yrkesm�ssiga verksamhet eller som annars faller utanf�r konsument-</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft13">kreditlagen (1977: 981). </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft113">Med avbet alningsk�p avses avtal om k�p av vara, om <br/>1. betalningen skall erl�ggas i s�rskild a poster, varav minst en sedan va- </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft13">': </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft13">ran har l�mnats ut till k�p aren, och </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft13">2. avtalet inneh�ller villkor som ger s�ljaren m�jlighet att �tertaga varan </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft13">om k �paren ej fullg�r sin del a v avtalet (f�rbeh�ll om �tertagander�tt). </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:805px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>C&#34; </b></p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft13">Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag f�r </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:805px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>&#34;V: </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft111">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">2. � I lagen avses med </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:659px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1978; 599 </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">kontantpris: det pris till vilket varan vanligen h�lls till banda mot kon�</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">tant betalning, </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">kreditbelopp: den del av kontantpriset varmed betalningsanst�nd l�m�</p> <p style="position:absolute;top:143px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">nas, </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla r�ntor, till�gg och and�</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">ra kostnader som k�paren har att erl�gga med anledning av krediten, </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Avtalsvillkor som inskr�nker k�parens befogenheter eller f�rm�ner </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt denna lag �r ogiltigt. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>F�rtidsbetalniiig <br/></i>4 � K�paren har alltid r�tt att betala sin skuld till s�ljaren i f�rtid. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">S�ljaren f�r kr�va betalning i f�rtid endast om han har gjort f�rbeh�ll </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">h�rom samt </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">1. k�paren sedan mer �n fjorton dagar �r i dr�jsm�l med alt erl�gga f�r�</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft24">fallen del av kreditfordringen som uppg�r till mer �n en tiondel av hela kre�<br/>ditfordringen eller, om dr�jsm�let avser tv� eller flera vid olika tidpunkter </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rfallna poster, till mer �n en tjugondel av denna, eller </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">2. k�paren genom att �sidos�tta i f�rbeh�llet angiven f�rpliktelse p� </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">grund av avbetalningsk�pet har �ventyrat s�ljarens s�kerhet i va ran. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � Vid f�rtid sbetalning enligt 4 � sk all vid b er�kning av s�ljarens ford�</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft24">ran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med den del av kredit�<br/>kostnaden som enligt ber�kningsgrunder, som st�r i �verensst�mmelse </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">med god sed p� marknaden, �r att h�nf�ra till den ej utnyttjade kredittiden. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid avr�kning enligt f�rsta stycket f�r s�ljaren tillgodor�kna sig hela </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">kostnaden f�r uppl�ggning av krediten, om denna kostnad s�rskilt anges i </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">avtalet och ej �r osk�lig. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>Avr�kningsf�rbeh�lt <br/></i>6 � Belopp som k�paren erl�gger f�r avr�kning p� s�ljarens fordran p� </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">grund av avbetalningsk�pet f�r s�ljaren inte f�rst avr�kna p� annan ford�</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">ran. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket utg�r ej hinder f�r s�ljare att g�ra g�llande f�rbeh�ll om </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft24">avr�kning p� fordran som avser ers�ttning f�r reparation eller annan �t�<br/>g�rd be tr�ffande varan. </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>�tertagander�tt <br/></i>7 � F�rbeh�ll om �tertagander�tt f�r g�ras g�llande endast om </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">1. k�paren sedan mer �n Qorton dagar �r i dr�jsm� l med att erl�gga f�r�</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">fallen och ej preskriberad del av kreditfordringen som uppg�r till mer �n en </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">tiondel av hela kreditfordringen eller, om dr�jsm�let avser tv� eller flera </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">vid olika t idpunkter f�rfallna poster, till mer �n en tjugondel av denna, el�</p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">ler som utg�r �terstoden av kreditfordringen, eller </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">2. k�paren genom att �sidos�tta i f�rbeh�llet angiven f�rpliktelse p� </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">grund av avbetalningsk�pet har �ventyrat s�ljarens s�kerhet i var an. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � Om k�paren i f all som avses i 7 � 1 efter utg�ngen av den d�r angivna </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft20">1165 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1978:599 </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft33">tiden men innan varan �tertages erl�gger belopp som inte har betalats i ' <br/>tid j�mte dr�jsm�lsr�nta och ers�ttning f�r s�ljarens kostnader i anledni </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">av dr�jsm�let, i f�rekommande fall ber�knade enligt de grunder som anges </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30">i 9 � g� rde och femte styckena, f�r s�ljaren ej �tertaga varan p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">dr�jsm�let. Ej heller f�r s�ljaren i s�dant fall g�ra g�llande avtalsvillkor </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">som avses i 4 � and ra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>Uppg�relse vid �tertagande av vara </i></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft34">9 � Vill s�ljaren utnyttja r�tt att �tertaga vara, skall avr�kning g�ras mel�<br/>lan honom och k�paren. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft30">K�paren tillgodor�knas h�rvid varans v�rde vid �tertagandet. V�rdet </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30">ber�knas efter vad s�ljaren kan antagas f� ut genom att p� l�mpligt s�tt f�r�</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">s�lja varan. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft30">S�ljaren f�r tillgodor�kna sig den obetalda delen av kreditfordringen ef�</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft34">ter avr�kning enligt 5 �, fordran som avser ers�ttning f�r reparation eller <br/>annan �tg�rd betr�ffande varan och som omfattas av f�rbeh�ll som avses i </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">6 � andra stycket samt i f�rekom mande fall dr�jsm�lsr�nta. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft30">S�ljaren f�r d�rj�mte tillgodor�kna sig ers�ttning f�r f�ljande kostnader </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r �tertagande av varan, n�mligen exekutionsavgift, sk�lig kostnad f�r </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">transport av varan samt utgift f�r inst�llelse vid f�r r�ttning f�r �tertagan�</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">de, om inst�llelsen har varit p�kallad f�r tillvaratagande av s�ljarens r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid best �mmande av ers�ttning f�r utgift f�r inst�llelse till�mpas best�m�</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">melserna om ber�knande av ers�ttning av allm�nna medel till v ittne. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft30">I m�l om handr�ckning f�r �tertagande f�r s�ljaren, enligt vad regering�</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">en n�rmare f�reskriver, tillgodor�kna sig �ven sk�lig ers�ttning f�r eget ar�</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">bete med anledning av m�let samt arvode till ombud eller bitr�de. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft34">10 � Om k�paren vid avr�kningen tillgodor�knas ett st�rre belopp �n s�l�<br/>jaren, f�r varan �tertagas endast om s�ljaren betalar mellanskillnaden till </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft33">k�paren eller, n�r varan har v�rderats av utm�tningsman, neds�tter <br/>mellanskillnaden hos denne. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft30">Har s�ljaren f�r att kunna �tertaga varan eller f�r att denna efter �terta�</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft30">gande skall kunna brukas p� avsett s�tt m�st betala skuld som �vilar k�pa�</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft34">ren, f�r s�ljaren vid till�mpning av f�rsta stycket avr�kna s�dan betalning <br/>mot mellanskillnad k�paren till godo. </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillgodor�knas s�ljaren ett st�rre belopp �n k�paren, f�r s�ljaren inte </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">kr�va ut mer �n mellanskillnaden (restskulden). </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>Handr�ckning </i></p> <p style="position:absolute;top:918px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft30">11 � S�ljaren f�r hos utm�tningsman s�ka handr�ckning f�r varans �ter�</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">tagande under f�ruts�ttning att r�rande avbetalningsk�pet har uppr�ttats </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft33">en av partema underskriven handling, som inneh�ller f�rbeh�ll om �terta-<br/>gander�tt samt uppgift om ko ntantpriset, kreditbeloppet, kreditkostnaden, </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">kredittiden, kreditfordringen och de tidpunkter n�r betalning skall erl�g�</p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft30">gas. </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">12 � Ans�kan om handr�ckning skall g�ras skriftligen. Den skall inne�</p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft30">h�lla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utest�r obetald. Om </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">s�ljaren g�r anspr�k p� dr�jsm�lsr�nla eller, i fall d� avtalet inneh�ller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">1166 </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft30">beh�ll som avses i 6 � and ra stycket, ers�ttning f�r reparation eller annan </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft40">�tg�rd betr�ffande varan, skall i ans�kningen ocks� uppges vad s�ljaren </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1978:599 </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft40">fordrar i den delen. Vid ans�kningen skall fogas styrkt avskrift av den </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft40">handling som anges i 11 �. </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft40">Exekutionsavgift skall f�rskotteras av s�kanden, om utm�tningsmannen </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft40">beg�r det. Betalas inte f�rskott inom f�relagd tid, f�r handr�ckningen in�</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft40">st�llas. </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om handr�ckning enligt denna lag till�mpas best�mmelserna om </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft40">utm�tning i 56, 59, 60 och 60 a �� uts�kningslagen (1877; 31 s. 1). </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft40">13 � Handr�ckning f�r beviljas endast om det �r uppenbart att s�ljaren </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft40">enligt 7 � f�r g�ra g�llande f�rbeh�llet om �tertagander�tt. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft40">14 � L�mnar s�ljaren anst�nd med s�kt handr�ckning och varar anst�n�</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft40">det �ver sex m�nader fr�n dagen f�r ans�kningen, �r denna f�rfallen. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft40">Utm�tningsmannen f�r bevilja anst�nd med handr�ckning, om s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft44">sk�l f�religger med h�nsyn till k�parens f�rh�llanden och �vriga omst�n�<br/>digheter. Anst�nd f�r dock ej beviljas ut�ver fyra m�nader fr�n dagen f�r <br/>ans�kningen om handr�ckning. Utm�tningsmannen f�r f�reskriva villkor </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft43">f�r anst�ndet och, om anledning f�rekommer till det, f�rklara att anst�ndet <br/>skall upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft40">15 � Vid handr�ckning skall utm�tningsmannen v�rdera varan. Om det </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">beh�vs f�r en eller flera sakkunniga anlitas att bitr�da vid v �rderingen. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft40">16 � Beslut i fr�ga om handr�ckning �verklagas hos �verexekutor. Mot </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">�verexekutors beslut f�r talan ej f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft40">�r k�paren eller s�ljaren missn�jd med v�rdering eller annan �tg�rd vid </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">handr�ckningen, �r han of�rhindrad att v�cka talan mot den andre vid </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">domstol. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft40">Visar inte s�ljaren att han har v�ckt talan vid domstol inom en m�nad ef�</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">ter det att handr�ckningen genomf�rdes eller, om f�rr�ttningen inom den </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft43">tiden har �verklagats, inom en m�nad efter det att �verexekutors beslut <br/>meddelades, f�r k�paren hos utm�tningsmannen lyfta belopp som har ned�</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">satts enligt 10 � f� rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">17 � I fr�ga om handr�ckning g�ller i �vrigt uts�kningslagen (1877: 31 s. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">1) i till�mpliga dela r. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft41"><i>�tertagande genom verkst�llighet av dom </i></p> <p style="position:absolute;top:989px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">18 � Ans�kan om verkst�llighet av dom varigenom k�paren har f�rplik�</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">tats �terl�mna vara som har s�lts genom avbetalningsk�p g�rs skriftligen </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">eller muntligen, varvid domen skall ges in. </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft40">1 fr�ga om verkst�lligheten till�mpas 12 � tredje s tycket, 14 � och, om ej </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">annat f�ljer av domen, 15 �. Betr�ffande talan mot utm�tningsmannens </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">v�rdering till�mpas 16 � andr a och tredje styckena. Den tid av en m�nad </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">som anges i sistn�mn da stycke r�knas dock i fall d� f�rr�ttningen har �ver�</p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">klagats fr�n den dag d� beslut av h�gre instans vann laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:750px;white-space:nowrap" class="ft40">1167 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1978:599 </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft50">Utm�tningsf�rbud </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:766px;white-space:nowrap" class="ft50">i. </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft50">19 � Vara som har s�lts genom avbetalningsk�p f�r ej utm�tas f�r fofcl-: </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft50">ran p� grund av k�pet. </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna lag tr�der i kraft den 1 janu ari 1979. Samtidigt upph�vs lagen </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft54">(1915: 219) om avbetalningsk�p samt lagen (1977; 982) om �n dring i lage n <br/>(1915:219) om avbetalningsk�p. </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rekommer i lag el ler annan f�rfattning h�nvisning till elle r avses an�</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft50">nars d�ri lagrum som har ersatts genom f�reskrift i den nya lagen skall i </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft50">st�llet denna till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft50">�ldre lag g�ller for tfarande i fr�ga om k�p som har ing�tts f�re den nya </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft50">lagens ikrafttr�dande. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft50">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft50">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:790px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>' r ; </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft50">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft50">i </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:799px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>lU </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft53">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1978:599

Lag

i�

Utkom fr�n trycket

oiB avbctalningsk�p mellan n�ringsidkare m. fl.;

den 4 juli 19 78

utf�rdad den 15 juni 1978.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

varans nyttjande f�religger �nd� avbetalningsk�p, om det �r avsett att den
till vilken varan utl�mnas skall bli �gare av denna.

1164

' Prop. 1977/78:142, LU 30. rskr 372.

/''-iO

'

'ti

iii

y

."'"i

Inledande best�mmelser

;

1 � Denna lag g�ller avbetalningsk�p som sluts mellan n�ringsidkare i

;'q

deras yrkesm�ssiga verksamhet eller som annars faller utanf�r konsument-

kreditlagen (1977: 981).

Med avbet alningsk�p avses avtal om k�p av vara, om
1. betalningen skall erl�ggas i s�rskild a poster, varav minst en sedan va-

':

ran har l�mnats ut till k�p aren, och

2. avtalet inneh�ller villkor som ger s�ljaren m�jlighet att �tertaga varan

om k �paren ej fullg�r sin del a v avtalet (f�rbeh�ll om �tertagander�tt).

C"

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag f�r

"V:

background image

2. � I lagen avses med

SFS 1978; 599

kontantpris: det pris till vilket varan vanligen h�lls till banda mot kon�

tant betalning,

kreditbelopp: den del av kontantpriset varmed betalningsanst�nd l�m�

nas,

kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla r�ntor, till�gg och and�

ra kostnader som k�paren har att erl�gga med anledning av krediten,

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden.

3 � Avtalsvillkor som inskr�nker k�parens befogenheter eller f�rm�ner

enligt denna lag �r ogiltigt.

F�rtidsbetalniiig
4 � K�paren har alltid r�tt att betala sin skuld till s�ljaren i f�rtid.

S�ljaren f�r kr�va betalning i f�rtid endast om han har gjort f�rbeh�ll

h�rom samt

1. k�paren sedan mer �n fjorton dagar �r i dr�jsm�l med alt erl�gga f�r�

fallen del av kreditfordringen som uppg�r till mer �n en tiondel av hela kre�
ditfordringen eller, om dr�jsm�let avser tv� eller flera vid olika tidpunkter

f�rfallna poster, till mer �n en tjugondel av denna, eller

2. k�paren genom att �sidos�tta i f�rbeh�llet angiven f�rpliktelse p�

grund av avbetalningsk�pet har �ventyrat s�ljarens s�kerhet i va ran.

5 � Vid f�rtid sbetalning enligt 4 � sk all vid b er�kning av s�ljarens ford�

ran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med den del av kredit�
kostnaden som enligt ber�kningsgrunder, som st�r i �verensst�mmelse

med god sed p� marknaden, �r att h�nf�ra till den ej utnyttjade kredittiden.

Vid avr�kning enligt f�rsta stycket f�r s�ljaren tillgodor�kna sig hela

kostnaden f�r uppl�ggning av krediten, om denna kostnad s�rskilt anges i

avtalet och ej �r osk�lig.

Avr�kningsf�rbeh�lt
6 � Belopp som k�paren erl�gger f�r avr�kning p� s�ljarens fordran p�

grund av avbetalningsk�pet f�r s�ljaren inte f�rst avr�kna p� annan ford�

ran.

F�rsta stycket utg�r ej hinder f�r s�ljare att g�ra g�llande f�rbeh�ll om

avr�kning p� fordran som avser ers�ttning f�r reparation eller annan �t�
g�rd be tr�ffande varan.

�tertagander�tt
7 � F�rbeh�ll om �tertagander�tt f�r g�ras g�llande endast om

1. k�paren sedan mer �n Qorton dagar �r i dr�jsm� l med att erl�gga f�r�

fallen och ej preskriberad del av kreditfordringen som uppg�r till mer �n en

tiondel av hela kreditfordringen eller, om dr�jsm�let avser tv� eller flera

vid olika t idpunkter f�rfallna poster, till mer �n en tjugondel av denna, el�

ler som utg�r �terstoden av kreditfordringen, eller

2. k�paren genom att �sidos�tta i f�rbeh�llet angiven f�rpliktelse p�

grund av avbetalningsk�pet har �ventyrat s�ljarens s�kerhet i var an.

8 � Om k�paren i f all som avses i 7 � 1 efter utg�ngen av den d�r angivna

1165

background image

SFS 1978:599

tiden men innan varan �tertages erl�gger belopp som inte har betalats i '
tid j�mte dr�jsm�lsr�nta och ers�ttning f�r s�ljarens kostnader i anledni

av dr�jsm�let, i f�rekommande fall ber�knade enligt de grunder som anges

i 9 � g� rde och femte styckena, f�r s�ljaren ej �tertaga varan p� grund av

dr�jsm�let. Ej heller f�r s�ljaren i s�dant fall g�ra g�llande avtalsvillkor

som avses i 4 � and ra stycket.

Uppg�relse vid �tertagande av vara

9 � Vill s�ljaren utnyttja r�tt att �tertaga vara, skall avr�kning g�ras mel�
lan honom och k�paren.

K�paren tillgodor�knas h�rvid varans v�rde vid �tertagandet. V�rdet

ber�knas efter vad s�ljaren kan antagas f� ut genom att p� l�mpligt s�tt f�r�

s�lja varan.

S�ljaren f�r tillgodor�kna sig den obetalda delen av kreditfordringen ef�

ter avr�kning enligt 5 �, fordran som avser ers�ttning f�r reparation eller
annan �tg�rd betr�ffande varan och som omfattas av f�rbeh�ll som avses i

6 � andra stycket samt i f�rekom mande fall dr�jsm�lsr�nta.

S�ljaren f�r d�rj�mte tillgodor�kna sig ers�ttning f�r f�ljande kostnader

f�r �tertagande av varan, n�mligen exekutionsavgift, sk�lig kostnad f�r

transport av varan samt utgift f�r inst�llelse vid f�r r�ttning f�r �tertagan�

de, om inst�llelsen har varit p�kallad f�r tillvaratagande av s�ljarens r�tt.

Vid best �mmande av ers�ttning f�r utgift f�r inst�llelse till�mpas best�m�

melserna om ber�knande av ers�ttning av allm�nna medel till v ittne.

I m�l om handr�ckning f�r �tertagande f�r s�ljaren, enligt vad regering�

en n�rmare f�reskriver, tillgodor�kna sig �ven sk�lig ers�ttning f�r eget ar�

bete med anledning av m�let samt arvode till ombud eller bitr�de.

10 � Om k�paren vid avr�kningen tillgodor�knas ett st�rre belopp �n s�l�
jaren, f�r varan �tertagas endast om s�ljaren betalar mellanskillnaden till

k�paren eller, n�r varan har v�rderats av utm�tningsman, neds�tter
mellanskillnaden hos denne.

Har s�ljaren f�r att kunna �tertaga varan eller f�r att denna efter �terta�

gande skall kunna brukas p� avsett s�tt m�st betala skuld som �vilar k�pa�

ren, f�r s�ljaren vid till�mpning av f�rsta stycket avr�kna s�dan betalning
mot mellanskillnad k�paren till godo.

Tillgodor�knas s�ljaren ett st�rre belopp �n k�paren, f�r s�ljaren inte

kr�va ut mer �n mellanskillnaden (restskulden).

Handr�ckning

11 � S�ljaren f�r hos utm�tningsman s�ka handr�ckning f�r varans �ter�

tagande under f�ruts�ttning att r�rande avbetalningsk�pet har uppr�ttats

en av partema underskriven handling, som inneh�ller f�rbeh�ll om �terta-
gander�tt samt uppgift om ko ntantpriset, kreditbeloppet, kreditkostnaden,

kredittiden, kreditfordringen och de tidpunkter n�r betalning skall erl�g�

gas.

12 � Ans�kan om handr�ckning skall g�ras skriftligen. Den skall inne�

h�lla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utest�r obetald. Om

s�ljaren g�r anspr�k p� dr�jsm�lsr�nla eller, i fall d� avtalet inneh�ller f�r-

1166

beh�ll som avses i 6 � and ra stycket, ers�ttning f�r reparation eller annan

background image

�tg�rd betr�ffande varan, skall i ans�kningen ocks� uppges vad s�ljaren

SFS 1978:599

fordrar i den delen. Vid ans�kningen skall fogas styrkt avskrift av den

handling som anges i 11 �.

Exekutionsavgift skall f�rskotteras av s�kanden, om utm�tningsmannen

beg�r det. Betalas inte f�rskott inom f�relagd tid, f�r handr�ckningen in�

st�llas.

I fr�ga om handr�ckning enligt denna lag till�mpas best�mmelserna om

utm�tning i 56, 59, 60 och 60 a �� uts�kningslagen (1877; 31 s. 1).

13 � Handr�ckning f�r beviljas endast om det �r uppenbart att s�ljaren

enligt 7 � f�r g�ra g�llande f�rbeh�llet om �tertagander�tt.

14 � L�mnar s�ljaren anst�nd med s�kt handr�ckning och varar anst�n�

det �ver sex m�nader fr�n dagen f�r ans�kningen, �r denna f�rfallen.

Utm�tningsmannen f�r bevilja anst�nd med handr�ckning, om s�rskilda

sk�l f�religger med h�nsyn till k�parens f�rh�llanden och �vriga omst�n�
digheter. Anst�nd f�r dock ej beviljas ut�ver fyra m�nader fr�n dagen f�r
ans�kningen om handr�ckning. Utm�tningsmannen f�r f�reskriva villkor

f�r anst�ndet och, om anledning f�rekommer till det, f�rklara att anst�ndet
skall upph�ra att g�lla.

15 � Vid handr�ckning skall utm�tningsmannen v�rdera varan. Om det

beh�vs f�r en eller flera sakkunniga anlitas att bitr�da vid v �rderingen.

16 � Beslut i fr�ga om handr�ckning �verklagas hos �verexekutor. Mot

�verexekutors beslut f�r talan ej f�ras.

�r k�paren eller s�ljaren missn�jd med v�rdering eller annan �tg�rd vid

handr�ckningen, �r han of�rhindrad att v�cka talan mot den andre vid

domstol.

Visar inte s�ljaren att han har v�ckt talan vid domstol inom en m�nad ef�

ter det att handr�ckningen genomf�rdes eller, om f�rr�ttningen inom den

tiden har �verklagats, inom en m�nad efter det att �verexekutors beslut
meddelades, f�r k�paren hos utm�tningsmannen lyfta belopp som har ned�

satts enligt 10 � f� rsta stycket.

17 � I fr�ga om handr�ckning g�ller i �vrigt uts�kningslagen (1877: 31 s.

1) i till�mpliga dela r.

�tertagande genom verkst�llighet av dom

18 � Ans�kan om verkst�llighet av dom varigenom k�paren har f�rplik�

tats �terl�mna vara som har s�lts genom avbetalningsk�p g�rs skriftligen

eller muntligen, varvid domen skall ges in.

1 fr�ga om verkst�lligheten till�mpas 12 � tredje s tycket, 14 � och, om ej

annat f�ljer av domen, 15 �. Betr�ffande talan mot utm�tningsmannens

v�rdering till�mpas 16 � andr a och tredje styckena. Den tid av en m�nad

som anges i sistn�mn da stycke r�knas dock i fall d� f�rr�ttningen har �ver�

klagats fr�n den dag d� beslut av h�gre instans vann laga kraft.

1167

background image

SFS 1978:599

Utm�tningsf�rbud

i.

19 � Vara som har s�lts genom avbetalningsk�p f�r ej utm�tas f�r fofcl-:

ran p� grund av k�pet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 janu ari 1979. Samtidigt upph�vs lagen

(1915: 219) om avbetalningsk�p samt lagen (1977; 982) om �n dring i lage n
(1915:219) om avbetalningsk�p.

F�rekommer i lag el ler annan f�rfattning h�nvisning till elle r avses an�

nars d�ri lagrum som har ersatts genom f�reskrift i den nya lagen skall i

st�llet denna till�mpas.

�ldre lag g�ller for tfarande i fr�ga om k�p som har ing�tts f�re den nya

lagens ikrafttr�dande.

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

' r ;

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

i

lU

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.