SFS 1988:395

880395.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:395

öm ändring i lagen (1978:599) om avfcietalningsköp

ytkom från trycket

mellan näringsidkare m.fl.;

den 13 juni i 988

utfärdad den 26 maj 19 88.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 9 och 12 §§ lagen (1978:599) om

avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.^ ordet "exekutionsavgift"
skall bytas ut mot "u tsökningsavgift".

1 Den na lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

'trofj. 1987/88:152, LU 34, rskr. 309.

' Senaste lydelse av 12 § 1981: 802.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.