SFS 1992:835

920835.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:SOTAWW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:TVAOXS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:TVAOXS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TVAOXS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TVAOXS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:256px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992:835 </b></p> <p style="position:absolute;top:278px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1978:599) om avbetalningsk�p </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:597px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">mellan n�ringsidkare m. fl.; </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 juni 1992 </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 juni 1992. </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 � lagen (1978:599) om avbetal�</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">ningsk�p mellan n�ringsidkare m. fl. skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Denna lag g�ller avbetalningsk�p som sluts mellan n�ringsidkare i </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft12">deras yrkesm�ssiga verksamhet eller som annars faller utanf�r konsu-</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft12">mentkreditlagen (1992:830). </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">Med avbetalningsk�p avses avtal om k�p av vara, om </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">1. betalningen skall erl�ggas i s �rskilda poster, varav minst en sedan </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">varan har l�mnats ut till k�paren, och </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">2. avtalet inneh�ller villkor som ger s�ljaren m�jlighet att �tertaga va�</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">ran om k�paren ej fullg�r sin del av avtalet (f�rbeh�ll om �tertagander�tt). </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag for </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft15">varans nyttjande f�religger �nd� avbetalningsk�p, om det �r avsett att den <br/>till vilken varan utl�mnas skall bli �gare av denna. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft d en 1 januari 1993. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft12">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft12">Severin Blomstrand </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft12">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1991/92:83, LU28, rskr. 319. </p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:698px;white-space:nowrap" class="ft13">1805 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1992:835

om �ndring i lagen (1978:599) om avbetalningsk�p

utkom fr�n trycket

mellan n�ringsidkare m. fl.;

den 29 juni 1992

utf�rdad den 18 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 � lagen (1978:599) om avbetal�

ningsk�p mellan n�ringsidkare m. fl. skall ha f�ljande lydelse.

1 � Denna lag g�ller avbetalningsk�p som sluts mellan n�ringsidkare i

deras yrkesm�ssiga verksamhet eller som annars faller utanf�r konsu-

mentkreditlagen (1992:830).

Med avbetalningsk�p avses avtal om k�p av vara, om

1. betalningen skall erl�ggas i s �rskilda poster, varav minst en sedan

varan har l�mnats ut till k�paren, och

2. avtalet inneh�ller villkor som ger s�ljaren m�jlighet att �tertaga va�

ran om k�paren ej fullg�r sin del av avtalet (f�rbeh�ll om �tertagander�tt).

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag for

varans nyttjande f�religger �nd� avbetalningsk�p, om det �r avsett att den
till vilken varan utl�mnas skall bli �gare av denna.

Denna lag tr�der i kraft d en 1 januari 1993.

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUR�N

Severin Blomstrand

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1991/92:83, LU28, rskr. 319.

1805

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.