SFS 2006:693 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. / SFS 2006:693 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
060693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEEKIO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEEKIP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEEKIP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEEKIO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DEEKIP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DEEKIO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DEEKIO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:DEEKIP+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEEKIP+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEEKIO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DEEKIO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DEEKIO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1978:599) om avbetalningsk�p <br/>mellan n�ringsidkare m.fl.;</b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 12 � lagen (1978:599) om avbetal-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsk�p mellan n�ringsidkare m.fl. skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Ans�kan om handr�ckning skall g�ras skriftligen. Den skall inne-</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">h�lla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utest�r obetald. Om<br/>s�ljaren g�r anspr�k p� dr�jsm�lsr�nta eller, i fall d� avtalet inneh�ller f�rbe-<br/>h�ll som avses i 6 � andra stycket, ers�ttning f�r reparation eller annan �t-<br/>g�rd betr�ffande varan, skall i ans�kningen ocks� uppges vad s�ljaren ford-<br/>rar i den delen. Vid ans�kningen skall fogas styrkt avskrift av den handling<br/>som anges i 11 �.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Uts�kningsavgift skall f�rskotteras av s�kanden, om Kronofogde-</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">myndigheten beg�r det. Betalas inte f�rskott inom f�relagd tid, f�r handr�ck-<br/>ningen inst�llas.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om handr�ckning enligt denna lag till�mpas best�mmelserna om</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">verkst�llighet i 16 kap. 1112 a �� uts�kningsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1995:304.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:693</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1978:599) om avbetalningsk�p
mellan n�ringsidkare m.fl.;

utf�rdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 12 � lagen (1978:599) om avbetal-

ningsk�p mellan n�ringsidkare m.fl. skall ha f�ljande lydelse.

12 �

2 Ans�kan om handr�ckning skall g�ras skriftligen. Den skall inne-

h�lla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utest�r obetald. Om
s�ljaren g�r anspr�k p� dr�jsm�lsr�nta eller, i fall d� avtalet inneh�ller f�rbe-
h�ll som avses i 6 � andra stycket, ers�ttning f�r reparation eller annan �t-
g�rd betr�ffande varan, skall i ans�kningen ocks� uppges vad s�ljaren ford-
rar i den delen. Vid ans�kningen skall fogas styrkt avskrift av den handling
som anges i 11 �.

Uts�kningsavgift skall f�rskotteras av s�kanden, om Kronofogde-

myndigheten beg�r det. Betalas inte f�rskott inom f�relagd tid, f�r handr�ck-
ningen inst�llas.

I fr�ga om handr�ckning enligt denna lag till�mpas best�mmelserna om

verkst�llighet i 16 kap. 1112 a �� uts�kningsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1995:304.

SFS 2006:693

Utkom fr�n trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.