SFS 1980:1097

801097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:180px;font-family:JZGYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:9px;font-family:JZGYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:24px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:22px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:PCALWY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:PCALWY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:JZGYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:3px;font-family:PCALWY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:PCALWY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:23px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:PCALWY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:15px;font-family:JZGYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:PCALWY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;line-height:23px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft64{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:JZGYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:RSNBDM+Arial;color:#000000;} .ft73{font-size:12px;font-family:JZGYII+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft75{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZXRZSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-137px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>\ " . </b></p> <p style="position:absolute;top:23px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>. </b></p> <p style="position:absolute;top:23px;left:663px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>-�r-</b></p> <p style="position:absolute;top:39px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">SFS 1980:1097 Lag </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:757px;white-space:nowrap" class="ft12">..j </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft13">SveEUska skeppsIiypo�ekskassae; </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:762px;white-space:nowrap" class="ft13">^ j </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft14">den 30 december 1980 </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft15">utf�rdad den 18 december 1980. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft15">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>�ndam�l </i></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft15">1 � Svenska skeppshypotekskassan har till �ndam�l att medverka vid fi�</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft15">nansiering av rederiverksamhet h�r i riket genom att l�mna l�n, huvudsak�</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft15">ligen av l�ngfristig karakt�r, eller ikl�da sig garanti f�r s�dana l�n. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>Fonder </i></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft15">2 � Som garantifond f�r kassans f�rbindelser st�ller staten till f�rfogande </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft15">av fullm�ktige i riksg�ldskontoret utf�rdade garantif�rbindelser p� ett�</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft15">hundrasextiosju miljoner kronor. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft15">3 � Kassans beh�llna �rsvinst skall avs�ttas till en reservfond. Denna </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft15">skall anv�ndas till att t�cka f�rluster i kassans r�relse. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>Uppl�ning </i></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft15">4 � Kassan anskaffar medel f�r sin verksamhet genom l�n mot obligatio�</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft15">ner eller genom annan uppl�ning. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft15">Sammanlagda beloppet av kassans l�neskuld och garantif�rpliktelser f�r </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft15">inte uppg� till mera �n tio g�nger sammanlagda beloppet av kassans garan�</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft15">ti- och reservfonder. Motv�rdet i svenska kronor av l�neskuld eller garan�</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft15">tif�rpliktelse i utl�ndsk valuta skall ber�knas p� grundval av den vid ber�k�</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft15">ningstillf�llet p� den svenska valutamarknaden noterade s�ljkursen f�r va�</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft15">lutan i fr�g a. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>L�ner�relsen </i></p> <p style="position:absolute;top:724px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft15">5 � F�r l�n fr�n kassan skall vara st�lld betryggande s�kerhet i form a v </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft15">inteckning i svensk t fartyg eller tillgodohavande hos eller borgen av staten </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft15">eller bank. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft15">Inteckning skall ligga inom sjuttio procent av det v�rde till vilket styrel�</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft15">sen uppskattar fartyget. Som s�kerhet f�r inte godtas inteckning i fartyg </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft15">som �r �ldre �n femton �r. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft15">6 � L�n skall l�mnas p� best�md tid, som inte f�r �verstiga femton �r. </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft15">�verstiger l�netiden ett �r, skall kassan i regel utl�mna l� net att �terbe�</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft15">talas genom avbetalningar enligt fastst�lld plan. </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft15">7 � F�rfaliotiden f�r l�n som kassan beviljar skall best�mmas s�, att den </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft15">�r f�renlig med villkoren f� r kassans f�rbindelser. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft15">Kassan skall vidare s�rskilt uppm�rksamma att samma eller med var�</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft15">andra i v�sentlig ekonomisk intressegemenskap f�rbundna l�ntagare inte </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft14">2040 </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft14">' Prop. 1980/81: 58, NU 21, rskr 110 . </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">erh�ller l�n i s� dan omfattning, att fara f�r kassans s�kerhet kan uppkom- </p> <p style="position:absolute;top:37px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1980ll097 </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">ma. Med l�n j�mst�lls borgen och annan garantif�rpliktelse som kassan in�</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">g�tt f�r l�ntagaren. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � Om s�kerheten f�r ett l�n f�r�ndras v�sentligt eller en l�ntagare inte </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">fullg�r villkoren f�r sitt l�n, f�r kassan s�ga upp l�net till betalning omedel�</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">bart eller inom viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Kostnader f�r besiktning, v�rdering, intecknings�tg�rd eller annan �t�</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">g�rd betalas av l�ntagaren. </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>Organisation m. in. </i></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft23">9 � Kassan f�rvaltas av en styrelse med s�te i G �teborg. Styrelsen be�<br/>st�r av sju le dam�ter av vilka en skall vara ordf�rande och en vice ordf��</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">rande. F�r styrelsens ledam�ter finns h�gst sju suppleanter. </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">Styrelsens ordf�rande, vice ordf�rande och �vriga ledam�ter samt supp�</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">leanter utses av regeringen for en tid av h�gst tre �r. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen best�mmer arvoden till ledam�terna. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft23">10 � Styrelsen tills�tter och entledigar verkst�llande direkt�r och �vriga <br/>tj�nstem�n samt best�mmer l�nevillkor f�r dem. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Styrelsen beslutar om arbetsordning f�r egen del och om instruktion f�r </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft24">verkst�llande direkt�ren och tj�nstem�nnen med n�rmare f�reskrifter om <br/>kassans f�rvaltning. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">11 � Regeringen pr�var styrelsens f�rvaltning. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">12 � Kassans r�kenskaps�r �r kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>Styrelsens uppgifter </i></p> <p style="position:absolute;top:692px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft24">13 � Styrelsen pr�var fr�gor om upptagande och beviljande av l�n och <br/>om st�llande av garanti. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Styrelsen beslutar om besiktning och v�rdering av fartyg och om arvode </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">for s�dan f�rr�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">14 � Styrelsen skall tillse att ett pantsatt fartyg i sin helhet �r kaskof�r-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">s�krat mot s�v�l totalf�rlust som partiell skada och kostnad till minst det </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rde till vilket styrelsen uppskattar fartyget. Styrelsen f�r dock godta </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">kaskof�rs�kring avseende l�gre v�rde, om skillnaden i v�r de t�cks genom </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">kaskointressef�rs�kring. Styrelsen f�r medge att fartygs�garen st�r sj�lv�</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">risk till h�gst tio procent av det v�rde till vilket s tyrelsen uppskattar farty�</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">get. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Styrelsen skall h�rut�ver tillse att f�r fartyget finns dels s�rskild f�rs�k�</p> <p style="position:absolute;top:979px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">ring, som i sedvanlig utstr�ckning bereder skydd som inte innefattas i </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">kaskof�rs�kringen mot den ers�ttningsskyldighet som kan uppkomma for </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">fartygets �gare, dels krigsf�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Styrelsen f�r besluta om ytterligare f�rs�kring som styrelsen anser be�</p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">h�vlig. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">15 � I fr�ga om s�v�l kasko- som kaskointressef�rs�kring skall styrelsen </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:718px;white-space:nowrap" class="ft20">2041 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:14px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:14px;left:557px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>&#34; </b></p> <p style="position:absolute;top:14px;left:591px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>' " </b></p> <p style="position:absolute;top:28px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>vl&gt;, </i></p> <p style="position:absolute;top:28px;left:681px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>' </i></p> <p style="position:absolute;top:28px;left:779px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>&lt; </i></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32">SFS 1980:1097 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft32">tillse att f�rs�kringen g�ller till f�rm�n f�r kassan och att den medf�r r�tt </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft32">f�r kassan att, �ven om dess fordran inte �r f�rfallen, f� betalt ur utfallande </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft32">f�rs�kringsbelopp framf�r fartygs�garen, om inte �garen, vid partiell ska�</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft32">da, l�ter reparera fartyget eller p� annat s�tt bereder kassan samma s�ker�</p> <p style="position:absolute;top:136px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft32">het som f�re skadans intr�ffande. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft32">16 � Styrelsen skall tillse att f�rs�kringsgivaren gentemot kassan f�rbun�</p> <p style="position:absolute;top:202px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft35">dit sig att iaktta att f�rs�kringen inte �ndras eller upph�r utan kassans vet�<br/>skap och att kassan f�r det r�drum som beh�vs f�r att s�kerst�lla sig f�re <br/>f�rs�kringens upph�rande. </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft32">I �vrigt skall f�r f�rs�kring som avses i 14 � g�lla s�dan a best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft32">som f�reskrivs i lagen (1927:77) om f�rs�kringsavtal med den j�mkning </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft32">som styrelsen finner p�kallad av omst�ndigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft34">17 � Kassan f�r ink�pa s�dant fartyg som pantsatts eller utm�tts f�r kas�<br/>sans fordran, om det �r n�dv�ndigt f�r att skydda fordringen. Ett ink�pt </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft32">fartyg skall avyttras s� snart det kan ske utan forlust. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft32">18 � Det �ligger styrelsen att </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft34">1. fora kassans talan i alla dess angel�genheter, <br/>2. tillse att kassans s�kerheter inte minskar genom van v�rd av pantsatt </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft32">fartyg eller p� annat s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft32">3. tillse att kassans l�ntagare fullg�r sina skyldigheter mot kassan i r�tt </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft32">tid och l�ta vidta beh�vliga �tg�rder, om detta inte sker, </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft32">4. tillse att kassans b�cker och r�kenskaper f�rs i f�reskriv en ordning </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft32">och att s�kerheter och f�rs�kringar vidmakth�lls och f�rnyas i r�tt tid, </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft32">5. �rligen f�re den 15 mars avge ber�ttelse �ver kassans f�rvaltning och </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft32">verksamhet under n�rmast f�reg�ende �r, </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft32">6. tillse att industridepartementet och l�ntagarna i kassan �rligen fore </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft32">april m�nads utg�ng tillst�lls styrelsens och revisorernas ber�ttelser �ver </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft32">kassans forvaltm'ng och r�kenskaper, </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft32">7. tillse att inom i punkten 6 n�mnd tid till v aije l�ntagare s�nds en f�r�</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft32">teckning �ver l�ntagarna i kassan med angivande av kapitalbeloppet av </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft32">vaije l�ntagares l�n vid utg�ngen av n�rmast f�reg�ende �r, </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft32">8. ombes�rja att medel som inflyter till kassan och inte omedelbart </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft36">kommer till anv�nd ning of�rdr�jligen g�rs r�nteb�rande genom placering <br/>p� betryggande s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft32">9. tillse att den garantif�rbindelse som utg�r garantifond, av kassan ut�</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft32">f�rdade men inte utel�pande obligationer, blanketter till obligationer, l�ne�</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft32">reverser med s�kerheter samt andra v�rdehandlingar h�lls under betryg�</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft32">gande f�rvaring och v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft36">19 � Om kassan tar upp l�n eller l�mnar garantif�rpliktelse i utl�ndsk va�<br/>luta, skall styrelsen tillse att summan av l�neskuld och garantif�rpliktelser </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft32">i utl�ndsk valuta, ber�knad i mot v�rdet i svens ka kronor enligt 4 � and ra </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft32">stycket, inte �verstiger 75 procent av skillnaden mellan det belopp, som </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft34">enligt n�mnda lagrum ut g�r h�gsta sammanlagda beloppet f�r kassans l�<br/>neskuld och garantif�rpliktelser, och det belopp till vilket kassans l�ne�</p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft32">skuld och garantif�rpliktelser uppg�r. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft32">2042 </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft32">Om kassan har tagit upp l�n i utl�ndsk v aluta, skall styrelsen besluta om </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft32">l�n fr�n kassan i den va luta vari uppl�ning sk ett. </p> <p style="position:absolute;top:1230px;left:706px;white-space:nowrap" class="ft32">s.. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">Om inte ckning utg�r s�kerhet f�r l�n e ller garanti som kassan har l�m- </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1980:1097 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft43">nat, skall styrelsen tillse att inteckningen lyder p� belopp i den valuta vari <br/>l�net eller garantin har l�mnats och uppskatta v�rdet av det intecknade far�</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft40">tyget i samma valuta. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft41"><i>Styrelsens arbetsformer </i></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft40">20 � Styrelsen sammantr�der p� kallelse av ordf�randen s� ofta denne </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft43">finner omst�ndigheterna f�ranleda det. Till varje sammantr�de kallas <br/>samtliga ledam�ter och, vid f�rfall, beh�vligt antal suppleanter. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">�r verkst�llande direkt�ren inte ledamot i styrelsen, skall �ven han kal�</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40">las till sammantr�de. Verkst�llande direkt�ren skall d�rvid ha r�tt att delta </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft44">i �verl�ggningarna, att framst�lla f�rslag och att f� sin mening antecknad i <br/>protokollet men inte ha r�tt att delta i bes luten. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">Sammantr�de h�lls i G�tebo rg, om inte s�rskilda sk�l f�ranleder annat. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40">21 � Styrelsen �r beslutf�r n�r minst fem ledam�ter �r n�rvarande. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">Som styrelsens beslut g�ller den mening som de flesta f�renar sig om el�</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40">ler, vid lika r�steta l, den mening som ordf�randen vid sammantr�det bitr�</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40">der. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40">22 � Ledamot i styrelsen eller verkst�llande direkt�ren f�r inte delta i be�</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft40">handling av fr�ga som r�r avtal mellan honom och kassan eller i vilken han </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40">annars har ett v�sentligt intresse. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft45">23 � Vid styrelsens sammantr�de f�rs protokoll som justeras p� s�tt sty�<br/>relsen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft44">24 � Styrelsen f�r bemyndiga ledam�ter och suppleanter i styrelse n samt <br/>verkst�llande dir ekt�ren och annan befattningshavare hos kassan, minst </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40">tv� i f�rening, att teckna kassans firma. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40">25 � Styrelsen f�r uppdra �t enskilda ledam�ter i sty relsen eller befatt�</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40">ningshavare hos kassan att var f�r sig eller tv� eller flera i f�ren ing avg�ra </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft40">�rende eller grupp av �renden som inte �r av s�dan beskaffenhet att pr�v�</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft40">ningen b�r ank omma p� styrelsen. S�dant uppdrag f�r dock inte l�mnas i </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft40">fr�ga om utseende eller entledigande av verkst�llande direkt�r eller om </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft40">uppl�ning, beviljande av l�n eller st�llande av garanti. </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">Styrelsen f�r sj�lv pr�va �rende utan hinder av l�mnat uppdrag. </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft41"><i>Revision </i></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft43">26 � F�r revision av styrelsens f�rvaltning och kassans r�kenskaper ut�<br/>ser regeringen �rligen t v� revisorer och suppleanter for dem. </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen best�mmer revisorernas arvoden. </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft40">27 � Styrelsen skall bereda kassans revisorer tillf�lle att n�r som helst in�</p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft44">ventera kassans tillg�ngar och att granska kassans b�cker, r�kenskaper <br/>och andra h andlingar. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">Styrelsens f�rvaltningsber�ttelse skall �verl�mnas till revisorerna utan </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft40">dr�jsm�l efter det att den har avgivits. </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:727px;white-space:nowrap" class="ft40">2043 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1980:1097 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft50">28 � Revisorerna skall senast den 1 april avge revisionsber�ttelse och </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft50">utan dr�jsm�l �verl�mna den till styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft50">Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla en redog�relse f�r omfattningen </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft50">och resultatet av revisoremas granskning samt ett uttalande om anm�rk�</p> <p style="position:absolute;top:137px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">ning finns med av seende p� f�rvaltningsber�ttelsen, de i denn a upptagna </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft50">resultat- och balansr�kningarna, styrelsens bokf�ring eller inventering av </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft50">de under dess f�rvaltning st�ende tillg�ngarna eller i �vrigt betr�ffande sty�</p> <p style="position:absolute;top:202px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft50">relsens f�rvaltning. Finns anledning till anm�rkning, skall denna anges i re�</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">visionsber�ttelsen. Revisorerna skall i ber�ttelsen meddela de erinringar </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft50">som de anser p�kallade. </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">29 � Revisorerna f�r till sit t bitr�de anlita siffergranskare och meddela </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft50">anvisningar for dennes arbete. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft50">Siffergranskarens arvode best�ms av revisorerna eller, om styrelsen be�</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft50">g�r det, av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft51"><i>L�ntagarsammantr�de </i></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft50">30 � L�ntagarna skall beredas tillf�lle att sammantr�da f�r granskning av </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft54">styrelsens f�rvaltning och kassans r�kenskaper om n�gon l�ntagare beg� r <br/>det. S�dan beg�ran skall framst�llas skriftligen hos styrelsen f�re den 10 </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft50">maj �ret n�rmast efter det �r granskningen avser. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft50">Beg�rs sammantr�de enligt f�rsta stycket, skall det genom styrelsens </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rsorg uts�ttas att �ga rum i G�teborg f�re utg�ngen av maj m�nad samma </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">�r p� tid och plats som styrelsen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft50">Varje l�ntagare skall kallas till sammantr�det i rekomme nderat brev som </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft54">skall s�ndas ut minst tio dagar f�re sammantr�det. I kallelsen skall anges <br/>de �renden som skall f�re komma p� sammantr�det. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft55">31 � Vid l�ntagarsammantr�de f�r ledam�terna och suppleanterna i sty�<br/>relsen, verkst�llande direkt�ren och revisorerna n�rvara och delta i �ver�</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft50">l�ggningarna men inte i be sluten. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft50">Styrelsens ordf�rande eller vice ordf�rande eller annan styrelseledamot, </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">verkst�llande direkt�ren och minst en revisor b�r n�rvara vid sammantr�</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft50">det. </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft50">32 � Sammantr�det �ppnas av den inom styrelsen som styrelsen har ut�</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft50">sett till de t. D�refter justeras r�stl�ngd och de r�stber�ttigade l�ntagarna </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">v�ljer ordf�rande f�r sammantr�det. </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft50">33 � Varje l�ntagare som har fullgjort sin betalningsskyldighet till kassan </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft50">har r�str�tt vid sammantr�det. L�ntagare har en r�st f�r varje p�b�rjat </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft54">femtiotusental av sitt obetalda l�nebelopp hos kassan. R�str�tt f�r egen <br/>del eller p� grund av fullmakt f�r dock inte ut�vas av en l�ntagare f�r mer </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft50">�n en tiondel av hela det vid sammantr�det antecknade r�stetalet. </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft50">34 � Omr�stning sker �ppet. Som beslut g�ller den mening f�r vilke n de </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft50">flesta r�sterna avges. Vid lika r� stetal g�ller den mening som ordf�randen </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft50">vid sammantr�det bitr�der. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">2044 </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid sammantr�det f�rs protokoll genom styrelsens f�rsorg. </p> <p style="position:absolute;top:1237px;left:708px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft53">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft60">35 � Yttrande som l�ntagarna beslutar vid sammantr�de skall genom sty- </p> <p style="position:absolute;top:38px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1980:1097 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft63">relsens f�rsorg tillst�llas industridepartementet senast �tta dagar efter <br/>sammantr�det. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft61"><i>Likvidation </i></p> <p style="position:absolute;top:146px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft60">36 � Regeringen beslutar om likvidation. Innan s�dant beslut meddelas, </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">skall styrelsen h�ras. </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft60">Vid likvidation skall kassans egna medel anv�ndas f�r att fullg�ra kas�</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">sans f�rbindelser. F�r vad som d�refter �terst�r av f�rbindelserna �r l�nta�</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">garna ansvariga i f�rh�l lande till de vid likvidationsbeslutet obetalda kapi�</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">talbeloppen av sin a l�n fr�n kassan. Kan en l�ntagare inte fullg�ra sin be�</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">talningsskyldighet �r �vriga l�ntagare hos kassan med samma f�rdelning </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft60">ansvariga f�r bristen. En l�ntagares ansvarighet f�r dock inte g�ras g�llan�</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">de till h�gre belopp �n som motsvarar fem procent av det vid likvidations�</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft60">beslutet obetalda kapitalbeloppet av hans l�n fr�n kassan. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft60">Garantifonden f�r tas i anspr�k endast i den m�n det beh�vs f�r att full�</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft60">g�ra k assans f�rbindelser sedan kassans egna medel blivit anv�nda och </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft60">l�ntagarnas ansvarighet enligt andra stycket utnyttjats. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">Vad som �te rst�r av tillg�ngar sedan skulderna har betalats tillfaller sta�</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft60">ten. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft61"><i>Skadest�ndsskyldighet f�r styrelseledam�ter och revisorer </i></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">37 � Styrelseledam�ter som upps�tligen eller av oaktsamhet tillskyndar </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft60">kassan skada svarar solidariskt f�r skadan. </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">Har revisorer mot b�ttre vetande l�mnat oriktig uppgift i sin ber�ttelse </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft64">eller upps�tligen underl�tit att g�ra anm�rkning mot s�dan uppgift i en <br/>handling som de granskat eller visat oaktsamhet vid fullg�rande av sitt </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft60">uppdrag, svarar de solidariskt mot kassan f�r skada, som uppkommer d�r�</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">av. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1981, d� lagen (1965: 139) om </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfartens sekund�rl�nekassa </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft60">samt reglementet (1965:593) f�r Svenska skeppshypotekskassan och </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">Skeppsfartens sekund�rl�nekassa skall upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft60">Genom den nya lagen uppg�r Skeppsfartens sekund�rl�nekassa i Svens�</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft60">ka skeppshypotekskassan p� s� s�tt att den f�rstn�mnda kassan uppl�ses </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft60">utan likvidation och alla dess tillg�ngar och skulder �vertas av Svenska </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft60">skeppshypotekskassan. </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r l�n som kassorna upptagit f�re den nya lagens ikrafttr�dande skall, </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft64">s� l�nge l�net inte �terbetalas, vid varje tidpunkt finnas pantf�rskrivna s�<br/>kerheter enligt 9 � den upph�vda lagen. Dessa s�kerheter f�r inte anv�ndas <br/>f�r f�rbindelser som skeppshypotekskassan ikl�der sig efter den nya la�</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">gens ikrafttr�dande. </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft60">Efter den nya lagens ikrafttr�dande skall kassomas garantifonder till�</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft64">sammans utg�ra Svenska skeppshypotekskassans garantifond och kassor�<br/>nas reservfonder tillsammans utg�ra Svenska skeppshypotekskassans re�</p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">servfond. </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">Efter den nya lag ens ikrafttr�dande skall vaije �r en viss del av reserv�</p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">fonden reserveras. Denna del f�r anv�ndas endast f�r s�dana utgifter och </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:726px;white-space:nowrap" class="ft60">2045 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft62">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft71">SFS 1980:1097 f�rluster </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft71">som h�nf�r sig till de f�rutvarande kassornas verksamhet f�re </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft71">ikrafttr�dandet och till vilkas t�ckande Svenska skeppshypotekskassans </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft71">inkomster inte f�rsl�r. Reserveringen skall g�ras f�r var och en av de f�r�</p> <p style="position:absolute;top:114px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft71">utvarande kassornas f�rbindelser p� f�ljande s�tt. Det reserverade belop�</p> <p style="position:absolute;top:135px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft71">pet skall f�r vaije kassa f�rh�lla sig p� samma s�tt till den befintliga storle�</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft71">ken p� l�neskulden fr�n kassans verksamhet f�re ikrafttr�dandet som dess </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft71">reservfond f�rh�ll sig till l�neskulden vid ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft71">Efter den nya lagens ikrafttr�dande skall, f�r var och en av de f�rutva�</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft71">rande kassomas f�rbindelser, av garantifonden reserveras belopp som, </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft75">sammanr�knade med vad som reserverats av reservfonden enligt f�reg�<br/>ende stycke, motsvarar en tiondel respektive en sj�ttedel av de utest�ende <br/>f�rbindelser som h�nf�r sig till skeppshypotekskassans och sekund�rl�ne-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft71">kassans verksamhet f�re den nya lagens ikrafttr�dande. N�mnda belopp </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft71">f�r anv�ndas endast f�r att infria s�dana f�rbindelser. </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft71">I fr�ga om l�n som kassorna beviljat f�re den nya lagens ikrafttr�dande </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft71">g�ller alltj�mt 9-12 �� och 14 � andra stycket i den upph�vda lagen. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft71">Betr�ffande redovisning av kassomas verksamhet avseende �r 1980 g�l�</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft71">ler �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft71">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft71">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft71">NILS G. �SLING </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft71">(Industridepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>c </b></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>c' </b></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:806px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>ni </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft74">�</p> </div> </div>
background image

\ " .

.

-�r-

SFS 1980:1097 Lag

..j

Utkom fr�n trycket

SveEUska skeppsIiypo�ekskassae;

^ j

den 30 december 1980

utf�rdad den 18 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

�ndam�l

1 � Svenska skeppshypotekskassan har till �ndam�l att medverka vid fi�

nansiering av rederiverksamhet h�r i riket genom att l�mna l�n, huvudsak�

ligen av l�ngfristig karakt�r, eller ikl�da sig garanti f�r s�dana l�n.

Fonder

2 � Som garantifond f�r kassans f�rbindelser st�ller staten till f�rfogande

av fullm�ktige i riksg�ldskontoret utf�rdade garantif�rbindelser p� ett�

hundrasextiosju miljoner kronor.

3 � Kassans beh�llna �rsvinst skall avs�ttas till en reservfond. Denna

skall anv�ndas till att t�cka f�rluster i kassans r�relse.

Uppl�ning

4 � Kassan anskaffar medel f�r sin verksamhet genom l�n mot obligatio�

ner eller genom annan uppl�ning.

Sammanlagda beloppet av kassans l�neskuld och garantif�rpliktelser f�r

inte uppg� till mera �n tio g�nger sammanlagda beloppet av kassans garan�

ti- och reservfonder. Motv�rdet i svenska kronor av l�neskuld eller garan�

tif�rpliktelse i utl�ndsk valuta skall ber�knas p� grundval av den vid ber�k�

ningstillf�llet p� den svenska valutamarknaden noterade s�ljkursen f�r va�

lutan i fr�g a.

L�ner�relsen

5 � F�r l�n fr�n kassan skall vara st�lld betryggande s�kerhet i form a v

inteckning i svensk t fartyg eller tillgodohavande hos eller borgen av staten

eller bank.

Inteckning skall ligga inom sjuttio procent av det v�rde till vilket styrel�

sen uppskattar fartyget. Som s�kerhet f�r inte godtas inteckning i fartyg

som �r �ldre �n femton �r.

6 � L�n skall l�mnas p� best�md tid, som inte f�r �verstiga femton �r.

�verstiger l�netiden ett �r, skall kassan i regel utl�mna l� net att �terbe�

talas genom avbetalningar enligt fastst�lld plan.

7 � F�rfaliotiden f�r l�n som kassan beviljar skall best�mmas s�, att den

�r f�renlig med villkoren f� r kassans f�rbindelser.

Kassan skall vidare s�rskilt uppm�rksamma att samma eller med var�

andra i v�sentlig ekonomisk intressegemenskap f�rbundna l�ntagare inte

2040

' Prop. 1980/81: 58, NU 21, rskr 110 .

background image

erh�ller l�n i s� dan omfattning, att fara f�r kassans s�kerhet kan uppkom-

SFS 1980ll097

ma. Med l�n j�mst�lls borgen och annan garantif�rpliktelse som kassan in�

g�tt f�r l�ntagaren.

8 � Om s�kerheten f�r ett l�n f�r�ndras v�sentligt eller en l�ntagare inte

fullg�r villkoren f�r sitt l�n, f�r kassan s�ga upp l�net till betalning omedel�

bart eller inom viss tid.

Kostnader f�r besiktning, v�rdering, intecknings�tg�rd eller annan �t�

g�rd betalas av l�ntagaren.

Organisation m. in.

9 � Kassan f�rvaltas av en styrelse med s�te i G �teborg. Styrelsen be�
st�r av sju le dam�ter av vilka en skall vara ordf�rande och en vice ordf��

rande. F�r styrelsens ledam�ter finns h�gst sju suppleanter.

Styrelsens ordf�rande, vice ordf�rande och �vriga ledam�ter samt supp�

leanter utses av regeringen for en tid av h�gst tre �r.

Regeringen best�mmer arvoden till ledam�terna.

10 � Styrelsen tills�tter och entledigar verkst�llande direkt�r och �vriga
tj�nstem�n samt best�mmer l�nevillkor f�r dem.

Styrelsen beslutar om arbetsordning f�r egen del och om instruktion f�r

verkst�llande direkt�ren och tj�nstem�nnen med n�rmare f�reskrifter om
kassans f�rvaltning.

11 � Regeringen pr�var styrelsens f�rvaltning.

12 � Kassans r�kenskaps�r �r kalender�r.

Styrelsens uppgifter

13 � Styrelsen pr�var fr�gor om upptagande och beviljande av l�n och
om st�llande av garanti.

Styrelsen beslutar om besiktning och v�rdering av fartyg och om arvode

for s�dan f�rr�ttning.

14 � Styrelsen skall tillse att ett pantsatt fartyg i sin helhet �r kaskof�r-

s�krat mot s�v�l totalf�rlust som partiell skada och kostnad till minst det

v�rde till vilket styrelsen uppskattar fartyget. Styrelsen f�r dock godta

kaskof�rs�kring avseende l�gre v�rde, om skillnaden i v�r de t�cks genom

kaskointressef�rs�kring. Styrelsen f�r medge att fartygs�garen st�r sj�lv�

risk till h�gst tio procent av det v�rde till vilket s tyrelsen uppskattar farty�

get.

Styrelsen skall h�rut�ver tillse att f�r fartyget finns dels s�rskild f�rs�k�

ring, som i sedvanlig utstr�ckning bereder skydd som inte innefattas i

kaskof�rs�kringen mot den ers�ttningsskyldighet som kan uppkomma for

fartygets �gare, dels krigsf�rs�kring.

Styrelsen f�r besluta om ytterligare f�rs�kring som styrelsen anser be�

h�vlig.

15 � I fr�ga om s�v�l kasko- som kaskointressef�rs�kring skall styrelsen

2041

background image

\

"

' "

vl>,

'

<

SFS 1980:1097

tillse att f�rs�kringen g�ller till f�rm�n f�r kassan och att den medf�r r�tt

f�r kassan att, �ven om dess fordran inte �r f�rfallen, f� betalt ur utfallande

f�rs�kringsbelopp framf�r fartygs�garen, om inte �garen, vid partiell ska�

da, l�ter reparera fartyget eller p� annat s�tt bereder kassan samma s�ker�

het som f�re skadans intr�ffande.

16 � Styrelsen skall tillse att f�rs�kringsgivaren gentemot kassan f�rbun�

dit sig att iaktta att f�rs�kringen inte �ndras eller upph�r utan kassans vet�
skap och att kassan f�r det r�drum som beh�vs f�r att s�kerst�lla sig f�re
f�rs�kringens upph�rande.

I �vrigt skall f�r f�rs�kring som avses i 14 � g�lla s�dan a best�mmelser

som f�reskrivs i lagen (1927:77) om f�rs�kringsavtal med den j�mkning

som styrelsen finner p�kallad av omst�ndigheterna.

17 � Kassan f�r ink�pa s�dant fartyg som pantsatts eller utm�tts f�r kas�
sans fordran, om det �r n�dv�ndigt f�r att skydda fordringen. Ett ink�pt

fartyg skall avyttras s� snart det kan ske utan forlust.

18 � Det �ligger styrelsen att

1. fora kassans talan i alla dess angel�genheter,
2. tillse att kassans s�kerheter inte minskar genom van v�rd av pantsatt

fartyg eller p� annat s�tt,

3. tillse att kassans l�ntagare fullg�r sina skyldigheter mot kassan i r�tt

tid och l�ta vidta beh�vliga �tg�rder, om detta inte sker,

4. tillse att kassans b�cker och r�kenskaper f�rs i f�reskriv en ordning

och att s�kerheter och f�rs�kringar vidmakth�lls och f�rnyas i r�tt tid,

5. �rligen f�re den 15 mars avge ber�ttelse �ver kassans f�rvaltning och

verksamhet under n�rmast f�reg�ende �r,

6. tillse att industridepartementet och l�ntagarna i kassan �rligen fore

april m�nads utg�ng tillst�lls styrelsens och revisorernas ber�ttelser �ver

kassans forvaltm'ng och r�kenskaper,

7. tillse att inom i punkten 6 n�mnd tid till v aije l�ntagare s�nds en f�r�

teckning �ver l�ntagarna i kassan med angivande av kapitalbeloppet av

vaije l�ntagares l�n vid utg�ngen av n�rmast f�reg�ende �r,

8. ombes�rja att medel som inflyter till kassan och inte omedelbart

kommer till anv�nd ning of�rdr�jligen g�rs r�nteb�rande genom placering
p� betryggande s�tt,

9. tillse att den garantif�rbindelse som utg�r garantifond, av kassan ut�

f�rdade men inte utel�pande obligationer, blanketter till obligationer, l�ne�

reverser med s�kerheter samt andra v�rdehandlingar h�lls under betryg�

gande f�rvaring och v�rd.

19 � Om kassan tar upp l�n eller l�mnar garantif�rpliktelse i utl�ndsk va�
luta, skall styrelsen tillse att summan av l�neskuld och garantif�rpliktelser

i utl�ndsk valuta, ber�knad i mot v�rdet i svens ka kronor enligt 4 � and ra

stycket, inte �verstiger 75 procent av skillnaden mellan det belopp, som

enligt n�mnda lagrum ut g�r h�gsta sammanlagda beloppet f�r kassans l�
neskuld och garantif�rpliktelser, och det belopp till vilket kassans l�ne�

skuld och garantif�rpliktelser uppg�r.

2042

Om kassan har tagit upp l�n i utl�ndsk v aluta, skall styrelsen besluta om

l�n fr�n kassan i den va luta vari uppl�ning sk ett.

s..

background image

Om inte ckning utg�r s�kerhet f�r l�n e ller garanti som kassan har l�m-

SFS 1980:1097

nat, skall styrelsen tillse att inteckningen lyder p� belopp i den valuta vari
l�net eller garantin har l�mnats och uppskatta v�rdet av det intecknade far�

tyget i samma valuta.

Styrelsens arbetsformer

20 � Styrelsen sammantr�der p� kallelse av ordf�randen s� ofta denne

finner omst�ndigheterna f�ranleda det. Till varje sammantr�de kallas
samtliga ledam�ter och, vid f�rfall, beh�vligt antal suppleanter.

�r verkst�llande direkt�ren inte ledamot i styrelsen, skall �ven han kal�

las till sammantr�de. Verkst�llande direkt�ren skall d�rvid ha r�tt att delta

i �verl�ggningarna, att framst�lla f�rslag och att f� sin mening antecknad i
protokollet men inte ha r�tt att delta i bes luten.

Sammantr�de h�lls i G�tebo rg, om inte s�rskilda sk�l f�ranleder annat.

21 � Styrelsen �r beslutf�r n�r minst fem ledam�ter �r n�rvarande.

Som styrelsens beslut g�ller den mening som de flesta f�renar sig om el�

ler, vid lika r�steta l, den mening som ordf�randen vid sammantr�det bitr�

der.

22 � Ledamot i styrelsen eller verkst�llande direkt�ren f�r inte delta i be�

handling av fr�ga som r�r avtal mellan honom och kassan eller i vilken han

annars har ett v�sentligt intresse.

23 � Vid styrelsens sammantr�de f�rs protokoll som justeras p� s�tt sty�
relsen best�mmer.

24 � Styrelsen f�r bemyndiga ledam�ter och suppleanter i styrelse n samt
verkst�llande dir ekt�ren och annan befattningshavare hos kassan, minst

tv� i f�rening, att teckna kassans firma.

25 � Styrelsen f�r uppdra �t enskilda ledam�ter i sty relsen eller befatt�

ningshavare hos kassan att var f�r sig eller tv� eller flera i f�ren ing avg�ra

�rende eller grupp av �renden som inte �r av s�dan beskaffenhet att pr�v�

ningen b�r ank omma p� styrelsen. S�dant uppdrag f�r dock inte l�mnas i

fr�ga om utseende eller entledigande av verkst�llande direkt�r eller om

uppl�ning, beviljande av l�n eller st�llande av garanti.

Styrelsen f�r sj�lv pr�va �rende utan hinder av l�mnat uppdrag.

Revision

26 � F�r revision av styrelsens f�rvaltning och kassans r�kenskaper ut�
ser regeringen �rligen t v� revisorer och suppleanter for dem.

Regeringen best�mmer revisorernas arvoden.

27 � Styrelsen skall bereda kassans revisorer tillf�lle att n�r som helst in�

ventera kassans tillg�ngar och att granska kassans b�cker, r�kenskaper
och andra h andlingar.

Styrelsens f�rvaltningsber�ttelse skall �verl�mnas till revisorerna utan

dr�jsm�l efter det att den har avgivits.

2043

background image

SFS 1980:1097

28 � Revisorerna skall senast den 1 april avge revisionsber�ttelse och

utan dr�jsm�l �verl�mna den till styrelsen.

Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla en redog�relse f�r omfattningen

och resultatet av revisoremas granskning samt ett uttalande om anm�rk�

ning finns med av seende p� f�rvaltningsber�ttelsen, de i denn a upptagna

resultat- och balansr�kningarna, styrelsens bokf�ring eller inventering av

de under dess f�rvaltning st�ende tillg�ngarna eller i �vrigt betr�ffande sty�

relsens f�rvaltning. Finns anledning till anm�rkning, skall denna anges i re�

visionsber�ttelsen. Revisorerna skall i ber�ttelsen meddela de erinringar

som de anser p�kallade.

29 � Revisorerna f�r till sit t bitr�de anlita siffergranskare och meddela

anvisningar for dennes arbete.

Siffergranskarens arvode best�ms av revisorerna eller, om styrelsen be�

g�r det, av regeringen.

L�ntagarsammantr�de

30 � L�ntagarna skall beredas tillf�lle att sammantr�da f�r granskning av

styrelsens f�rvaltning och kassans r�kenskaper om n�gon l�ntagare beg� r
det. S�dan beg�ran skall framst�llas skriftligen hos styrelsen f�re den 10

maj �ret n�rmast efter det �r granskningen avser.

Beg�rs sammantr�de enligt f�rsta stycket, skall det genom styrelsens

f�rsorg uts�ttas att �ga rum i G�teborg f�re utg�ngen av maj m�nad samma

�r p� tid och plats som styrelsen best�mmer.

Varje l�ntagare skall kallas till sammantr�det i rekomme nderat brev som

skall s�ndas ut minst tio dagar f�re sammantr�det. I kallelsen skall anges
de �renden som skall f�re komma p� sammantr�det.

31 � Vid l�ntagarsammantr�de f�r ledam�terna och suppleanterna i sty�
relsen, verkst�llande direkt�ren och revisorerna n�rvara och delta i �ver�

l�ggningarna men inte i be sluten.

Styrelsens ordf�rande eller vice ordf�rande eller annan styrelseledamot,

verkst�llande direkt�ren och minst en revisor b�r n�rvara vid sammantr�

det.

32 � Sammantr�det �ppnas av den inom styrelsen som styrelsen har ut�

sett till de t. D�refter justeras r�stl�ngd och de r�stber�ttigade l�ntagarna

v�ljer ordf�rande f�r sammantr�det.

33 � Varje l�ntagare som har fullgjort sin betalningsskyldighet till kassan

har r�str�tt vid sammantr�det. L�ntagare har en r�st f�r varje p�b�rjat

femtiotusental av sitt obetalda l�nebelopp hos kassan. R�str�tt f�r egen
del eller p� grund av fullmakt f�r dock inte ut�vas av en l�ntagare f�r mer

�n en tiondel av hela det vid sammantr�det antecknade r�stetalet.

34 � Omr�stning sker �ppet. Som beslut g�ller den mening f�r vilke n de

flesta r�sterna avges. Vid lika r� stetal g�ller den mening som ordf�randen

vid sammantr�det bitr�der.

2044

Vid sammantr�det f�rs protokoll genom styrelsens f�rsorg.

\

background image

35 � Yttrande som l�ntagarna beslutar vid sammantr�de skall genom sty-

SFS 1980:1097

relsens f�rsorg tillst�llas industridepartementet senast �tta dagar efter
sammantr�det.

Likvidation

36 � Regeringen beslutar om likvidation. Innan s�dant beslut meddelas,

skall styrelsen h�ras.

Vid likvidation skall kassans egna medel anv�ndas f�r att fullg�ra kas�

sans f�rbindelser. F�r vad som d�refter �terst�r av f�rbindelserna �r l�nta�

garna ansvariga i f�rh�l lande till de vid likvidationsbeslutet obetalda kapi�

talbeloppen av sin a l�n fr�n kassan. Kan en l�ntagare inte fullg�ra sin be�

talningsskyldighet �r �vriga l�ntagare hos kassan med samma f�rdelning

ansvariga f�r bristen. En l�ntagares ansvarighet f�r dock inte g�ras g�llan�

de till h�gre belopp �n som motsvarar fem procent av det vid likvidations�

beslutet obetalda kapitalbeloppet av hans l�n fr�n kassan.

Garantifonden f�r tas i anspr�k endast i den m�n det beh�vs f�r att full�

g�ra k assans f�rbindelser sedan kassans egna medel blivit anv�nda och

l�ntagarnas ansvarighet enligt andra stycket utnyttjats.

Vad som �te rst�r av tillg�ngar sedan skulderna har betalats tillfaller sta�

ten.

Skadest�ndsskyldighet f�r styrelseledam�ter och revisorer

37 � Styrelseledam�ter som upps�tligen eller av oaktsamhet tillskyndar

kassan skada svarar solidariskt f�r skadan.

Har revisorer mot b�ttre vetande l�mnat oriktig uppgift i sin ber�ttelse

eller upps�tligen underl�tit att g�ra anm�rkning mot s�dan uppgift i en
handling som de granskat eller visat oaktsamhet vid fullg�rande av sitt

uppdrag, svarar de solidariskt mot kassan f�r skada, som uppkommer d�r�

av.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1981, d� lagen (1965: 139) om

Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfartens sekund�rl�nekassa

samt reglementet (1965:593) f�r Svenska skeppshypotekskassan och

Skeppsfartens sekund�rl�nekassa skall upph�ra att g�lla.

Genom den nya lagen uppg�r Skeppsfartens sekund�rl�nekassa i Svens�

ka skeppshypotekskassan p� s� s�tt att den f�rstn�mnda kassan uppl�ses

utan likvidation och alla dess tillg�ngar och skulder �vertas av Svenska

skeppshypotekskassan.

F�r l�n som kassorna upptagit f�re den nya lagens ikrafttr�dande skall,

s� l�nge l�net inte �terbetalas, vid varje tidpunkt finnas pantf�rskrivna s�
kerheter enligt 9 � den upph�vda lagen. Dessa s�kerheter f�r inte anv�ndas
f�r f�rbindelser som skeppshypotekskassan ikl�der sig efter den nya la�

gens ikrafttr�dande.

Efter den nya lagens ikrafttr�dande skall kassomas garantifonder till�

sammans utg�ra Svenska skeppshypotekskassans garantifond och kassor�
nas reservfonder tillsammans utg�ra Svenska skeppshypotekskassans re�

servfond.

Efter den nya lag ens ikrafttr�dande skall vaije �r en viss del av reserv�

fonden reserveras. Denna del f�r anv�ndas endast f�r s�dana utgifter och

2045

background image

\

SFS 1980:1097 f�rluster

som h�nf�r sig till de f�rutvarande kassornas verksamhet f�re

ikrafttr�dandet och till vilkas t�ckande Svenska skeppshypotekskassans

inkomster inte f�rsl�r. Reserveringen skall g�ras f�r var och en av de f�r�

utvarande kassornas f�rbindelser p� f�ljande s�tt. Det reserverade belop�

pet skall f�r vaije kassa f�rh�lla sig p� samma s�tt till den befintliga storle�

ken p� l�neskulden fr�n kassans verksamhet f�re ikrafttr�dandet som dess

reservfond f�rh�ll sig till l�neskulden vid ikrafttr�dandet.

Efter den nya lagens ikrafttr�dande skall, f�r var och en av de f�rutva�

rande kassomas f�rbindelser, av garantifonden reserveras belopp som,

sammanr�knade med vad som reserverats av reservfonden enligt f�reg�
ende stycke, motsvarar en tiondel respektive en sj�ttedel av de utest�ende
f�rbindelser som h�nf�r sig till skeppshypotekskassans och sekund�rl�ne-

kassans verksamhet f�re den nya lagens ikrafttr�dande. N�mnda belopp

f�r anv�ndas endast f�r att infria s�dana f�rbindelser.

I fr�ga om l�n som kassorna beviljat f�re den nya lagens ikrafttr�dande

g�ller alltj�mt 9-12 �� och 14 � andra stycket i den upph�vda lagen.

Betr�ffande redovisning av kassomas verksamhet avseende �r 1980 g�l�

ler �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

NILS G. �SLING

(Industridepartementet)

c

c'

ni

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.