SFS 1987:1225

871225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:UVQGOZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:UVQGOZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LJBQUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:LJBQUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:SMYBJI+Arial;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:LJBQUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LJBQUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:LJBQUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:897px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:1225 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:924px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:924px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndring 1 lagen (1980:1097) om Svenska </b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 29 december 1987 skeppstiypotekskassan; </b></p> <p style="position:absolute;top:991px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 1987. </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att I, 5 och 13 �� lagen (1980:1097) </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft12">om Svenska skeppshypotekskassan skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13">3666 </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft13">' Jfr prop. 1987/88:25, NU 12, rskr. 112 . </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>5 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">I � Svenska skeppshypotekskassan har till �ndam�l att medverka vid </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:639px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1987:1225 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">fiflansiering av rederiverksamhet som bedrivs av svenskt rederi eller av en </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft23">utl�ndsk juridisk person, n�r ett svenskt rederi �ger mer �n h�lften av <br/>r�sterna f�r samtliga aktier eller andelar eller p� annat s�tt har ett best�m�<br/>mande inflytande �ver den, </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r �ndam�let l�mnar skeppshypotekskassan l�n, huvudsakligen av </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">l�ngfristig karakt�r, eller ikl�der sig garanti f�r s�dana l�n. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Svenska skeppshypotekskassan f�r pr�va fr�ga om l�n till svenskt rede�</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft24">rif�retag f�r f�rv�rv, ombyggnad eller reparation av mindre fartyg, f�r <br/>vilket statligt st�d till f�rlustt�ckning l�mnas eller kan l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">S </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r l�n fr�n kassan skall vara st�lld betryggande s�kerhet i form av </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft24">inteckning i fartyg eller tillgodohavande hos eller borgen av staten eller <br/>bank. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">Inteckning skall ligga inom sjuttio eller i s�rs kilda fall �ttio procent av </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft23">det v�rde till vilket styrelsen uppskattar fartyget. Som s�kerhet f�r inte <br/>godtas inteckning i fartyg som �r �ldre �n tjugo �r. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om l�n till den mindre skep psfarten utf�rdar regeringen ytterliga�</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">re best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">13 � Styrelsen pr�var fr�gor om att uppta och bevilja l�n och om att </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">st�lla garanti samt fr�gor om l�n f�r vilket statligt st�d till f�rlustt�ckning </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">l�mnas eller kan l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">Styrelsen beslutar om besiktning och v�rdering av fartyg och om arvode </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r s�dan f�rr�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988, d� f�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">(1971:325) med inst ruktion f�r l�nen�mnden f�r den mindre skeppsfarten </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">skall upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">2, F�r de l�n som vid i krafttr�dandet redan beviljats av l�nen�mnden </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r den mindre skeppsfarten g�ller best�mmelserna i f�rordningen <br/>(1971:324) om l�n till den mindre skeppsfarten i till�mpliga delar, dock att <br/>skeppshypotekskassan tr�der i n�mndens och kammarkollegiets st�lle vad <br/>g�ller �vervakning och �terbetalning av l�nen m. m. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">THAGE G PETERSON </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft21">Per Erik Lindeberg </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft21">(Industridepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">' Senaste lydelse 1985:1088. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:720px;white-space:nowrap" class="ft21">3557 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1987:1225 Lag

Utkom fr�n trycket

om �ndring 1 lagen (1980:1097) om Svenska

den 29 december 1987 skeppstiypotekskassan;

utf�rdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att I, 5 och 13 �� lagen (1980:1097)

om Svenska skeppshypotekskassan skall ha f�ljande lydelse.

3666

' Jfr prop. 1987/88:25, NU 12, rskr. 112 .

background image

5

I � Svenska skeppshypotekskassan har till �ndam�l att medverka vid

SFS 1987:1225

fiflansiering av rederiverksamhet som bedrivs av svenskt rederi eller av en

utl�ndsk juridisk person, n�r ett svenskt rederi �ger mer �n h�lften av
r�sterna f�r samtliga aktier eller andelar eller p� annat s�tt har ett best�m�
mande inflytande �ver den,

F�r �ndam�let l�mnar skeppshypotekskassan l�n, huvudsakligen av

l�ngfristig karakt�r, eller ikl�der sig garanti f�r s�dana l�n.

Svenska skeppshypotekskassan f�r pr�va fr�ga om l�n till svenskt rede�

rif�retag f�r f�rv�rv, ombyggnad eller reparation av mindre fartyg, f�r
vilket statligt st�d till f�rlustt�ckning l�mnas eller kan l�mnas.

S

F�r l�n fr�n kassan skall vara st�lld betryggande s�kerhet i form av

inteckning i fartyg eller tillgodohavande hos eller borgen av staten eller
bank.

Inteckning skall ligga inom sjuttio eller i s�rs kilda fall �ttio procent av

det v�rde till vilket styrelsen uppskattar fartyget. Som s�kerhet f�r inte
godtas inteckning i fartyg som �r �ldre �n tjugo �r.

I fr�ga om l�n till den mindre skep psfarten utf�rdar regeringen ytterliga�

re best�mmelser.

13 � Styrelsen pr�var fr�gor om att uppta och bevilja l�n och om att

st�lla garanti samt fr�gor om l�n f�r vilket statligt st�d till f�rlustt�ckning

l�mnas eller kan l�mnas.

Styrelsen beslutar om besiktning och v�rdering av fartyg och om arvode

f�r s�dan f�rr�ttning.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988, d� f�rordningen

(1971:325) med inst ruktion f�r l�nen�mnden f�r den mindre skeppsfarten

skall upph�ra att g�lla.

2, F�r de l�n som vid i krafttr�dandet redan beviljats av l�nen�mnden

f�r den mindre skeppsfarten g�ller best�mmelserna i f�rordningen
(1971:324) om l�n till den mindre skeppsfarten i till�mpliga delar, dock att
skeppshypotekskassan tr�der i n�mndens och kammarkollegiets st�lle vad
g�ller �vervakning och �terbetalning av l�nen m. m.

P� regeringens v�gnar

THAGE G PETERSON

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

' Senaste lydelse 1985:1088.

3557

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.