SFS 1992:864

920864.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:RJXMDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:RJXMDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:IBQWLN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:XTEUUL+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:10px;font-family:GFIKQF+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:IBQWLN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:671px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992:864 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>OHi �ndring i lagcn (1980:1097) om Svenska </b></p> <p style="position:absolute;top:717px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 30 juni 1 992 </b></p> <p style="position:absolute;top:717px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>skeppshypotckskassan; </b></p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft12">1900 </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 juni 1992. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 � lagen (1980:1097) om Svens�</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">ka skeppshypotekskassan skall ha f� ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Som garantifond for kassans f�rbindelser st�ller staten till f�rfogan�</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">de av fullm�ktige i Riksg�ldskontoret utf�rdade garantif�rbindelser p� </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:813px;white-space:nowrap" class="ft12">f </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">trehundrafemtio miljoner kronor. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft12">Hi </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1992. </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:813px;white-space:nowrap" class="ft13">"&lt;s </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:533px;white-space:nowrap" class="ft12">Per Erik Lindeberg </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:533px;white-space:nowrap" class="ft12">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>^11 </b></p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">' Prop. 1991/92: 125 (bil. 10). NU29, rskr. 28 6. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1992:864 Lag

Utkom fr�n trycket

OHi �ndring i lagcn (1980:1097) om Svenska

den 30 juni 1 992

skeppshypotckskassan;

1900

utf�rdad den 18 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 � lagen (1980:1097) om Svens�

ka skeppshypotekskassan skall ha f� ljande lydelse.

2 � Som garantifond for kassans f�rbindelser st�ller staten till f�rfogan�

de av fullm�ktige i Riksg�ldskontoret utf�rdade garantif�rbindelser p�

f

trehundrafemtio miljoner kronor.

Hi

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1992.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

"<s

Per Erik Lindeberg

(N�ringsdepartementet)

^11

' Prop. 1991/92: 125 (bil. 10). NU29, rskr. 28 6.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.