SFS 2021:484 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan / SFS 2021:484 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
SFS2021-484.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ITKACD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:XSCMEZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1980:1097) om Svenska </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>skeppshypotekskassan </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 a � lagen (1980:1097) om Svenska <br/>skeppshypotekskassan ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 a �</b>2 Av lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och <br/>v�rdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar framg�r att <br/>lagarna och best�mmelser i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) <br/>nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och om <br/>�ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012 ska till�mpas f�r Svenska skepps-<br/>hypotekskassan. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 26 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326. <br/>2 Senaste lydelse 2014:971. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:484</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">5 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1980:1097) om Svenska

skeppshypotekskassan

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 a � lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan ska ha f�ljande lydelse.

3 a �2 Av lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och
v�rdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar framg�r att
lagarna och best�mmelser i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)
nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och om
�ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012 ska till�mpas f�r Svenska skepps-
hypotekskassan.

Denna lag tr�der i kraft den 26 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Senaste lydelse 2014:971.

SFS

2021:484

Publicerad
den

5 juni 2021

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.