SFS 1950:104

500104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:16px;font-family:TOLTVH+Arial;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:APLXAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:VZDGFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:APLXAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:APLXAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:VZDGFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:STMLSN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:21px;font-family:APLXAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:37px;font-family:APLXAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:APLXAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:12px;font-family:TOLTVH+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:TOLTVH+Arial;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;font-family:TOLTVH+Arial;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:42px;font-family:APLXAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:28px;font-family:APLXAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:APLXAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:19px;font-family:APLXAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:VEBPRZ+ArialMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1233px;"> <img width="892" height="1233" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:530px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>at?: </b></p> <p style="position:absolute;top:239px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft11">Nr 104, </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">Lag </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft11">om r�tt f�r hantverkare att s�lja gods som ej avh�mtats; </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>given Siockholms slott den SI .mars. 1950. </i></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft13">Vi GUSTAF, med Guds n� de, Sveriges, G�tes och Vendes </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft13">Konung, g�ra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagenS funnit gott f�rordna </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft13">som f�lier. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft13">. </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft13">1 �. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft13">Har hantverkare fordran f�r arbete p� annans sak, som han �ger att till </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft13">s�kerhet f�r sin fordran kvarh�lla, och hava sex m�nader f�rflutit efter det </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">arbetet slutf�rdes och fordringen f�rf�ll till betalning, �ger hantverkaren </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft13">i enlighet med vad nedan stadgas s�lja godset och uttaga sin fordran ur </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">k�peskillingen eller, om godset uppenbarligen saknar saluv�rde, bortskaffa </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">detsamma. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:388px;white-space:nowrap" class="ft13">2 �. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft13">Godset m� ej s�ljas eller bortskaffas, utan att hantverkaren minst tv� </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">m�nader i f�rv�g men efter det arbetet slutf�rdes och fordringen f�rf�ll </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">till betalning anmanat best�llaren att l�sa godset vid �ventyr att detsamma </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">eljest efter viss angiven tid kommer att s�ljas eller, om s� �r hantverkarens </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">avsikt, bortskaffas. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft13">�r anmaningen i rekommenderat brev avl�mnad � postanstalt inom ri�</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">ket f�r befordran till den adress best�llaren uppgivit eller, om adressen vid </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">tiden f�r anmaningen hantverkaren veterligt var en annan, till denna adress, </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">skall hantverkaren anses hava fullgjort vad p� honom ankommer. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft13">3 �. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">^ </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft13">�r fr�ga varav r�tten att s�lja eller bortskaffa godset beror f�rem�l f�r </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft13">^ r�tteg�ng eller eljest f�r pr�vning i laga ordning, m�, innan tvisten avgjorts, </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft13">P vad i denna lag stadgas icke f�ranleda godsets f�rs�ljning eller bortskaffande. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft13">4 �. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft13">F�rs�ljning skall ske p� offentlig auktion. �r det uppenbart, att hantver�</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft13">karens fordran j�mte de med auktionen f�renade kostnaderna ej skulle </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13">~ kunna utg� ur k�peskillingen, m� f�rs�ljning i st�llet �ga rum p� annat </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">0 l�mpligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft13">Om tid och plats f�r auktion skall hantverkaren, s�vitt ske kan, i god </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">tid f�rut underr�tta best�llaren. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft13">5 �. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft13">D�r annan �n best�llaren, hantverkaren veterligt, �r �gare till godset, </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">skall hantverkaren, s�vitt ske kan, i god tid tillst�lla �garen underr�ttelse </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">dels om den tid efter vilken godset kan komma att s�ljas eller bortskaffas </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">dels ock om tid och plats f�r auktion. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14">' Riksdagens skrivelse IS.'jO: 93. </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>5550002^1. Sv ensk f�rfaUningssamling 1950, Nr lO�. </i></p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Kfi- \ W. " ' </b></p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>" " </b></p> <p style="position:absolute;top:620px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1233px;"> <img width="892" height="1233" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft20">172 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft20">' ^ 1950. m 104. </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft20">6 �" </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20">�verstiger k�peskillingen, efter avdrag av kostnaderna f�r f�rs�ljningekj </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft20">lian1r\^erkarens fordran, skall hantverkaren utan dr�jsm�l tillst�lla b�st�k </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20">l�ren �verskottet, s�framt ej �verskottet betalas till annan, som �ger b�ttr�&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20">r�tt d�rtill, eller beloppet neds�ttes i allm�nt f�rvar i enlighet med vad d�r�</p> <p style="position:absolute;top:189px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20">om �r stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1951 och skall �ga till�mpning </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven om arbetet best�llts dessf�rinnan. </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20">visso hava Vi detta me,d egen hand unders^ivit och med V�rt kungl. sigill ' </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft20">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 31 mars 1950. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft20">Under Hans Maj:ts </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">Min allern�digste Konungs och Herres fr�nvaro: </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft22">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet.) </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft20">HERMAN Z ETTERBERG, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>r </b></p> <p style="position:absolute;top:661px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>c; </b></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 </b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:808px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>" I. </b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>y </b></p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>ft). -</b></p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft22">Nr lOt, </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft22">ark. Stockholm 196 0, Kungl. Boktryckeriet, P. A, Norstedt &amp; S �ner </p> <p style="position:absolute;top:1164px;left:421px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:603px;left:864px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>�li </b></p> <p style="position:absolute;top:620px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft26">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1233px;"> <img width="892" height="1233" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft30">SYENSK F RFlTfKilseU�lLIKe. </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">1950 </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft31">ftf Nr 105. </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft32">JTlii </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft33">Utkom fi'�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft33">den 19 april 1950. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft34">ilj^ </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft35">�</p> </div> </div>
background image

at?:

Nr 104,

Lag

om r�tt f�r hantverkare att s�lja gods som ej avh�mtats;

given Siockholms slott den SI .mars. 1950.

Vi GUSTAF, med Guds n� de, Sveriges, G�tes och Vendes

Konung, g�ra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagenS funnit gott f�rordna

som f�lier.

.

1 �.

Har hantverkare fordran f�r arbete p� annans sak, som han �ger att till

s�kerhet f�r sin fordran kvarh�lla, och hava sex m�nader f�rflutit efter det

arbetet slutf�rdes och fordringen f�rf�ll till betalning, �ger hantverkaren

i enlighet med vad nedan stadgas s�lja godset och uttaga sin fordran ur

k�peskillingen eller, om godset uppenbarligen saknar saluv�rde, bortskaffa

detsamma.

2 �.

Godset m� ej s�ljas eller bortskaffas, utan att hantverkaren minst tv�

m�nader i f�rv�g men efter det arbetet slutf�rdes och fordringen f�rf�ll

till betalning anmanat best�llaren att l�sa godset vid �ventyr att detsamma

eljest efter viss angiven tid kommer att s�ljas eller, om s� �r hantverkarens

avsikt, bortskaffas.

�r anmaningen i rekommenderat brev avl�mnad � postanstalt inom ri�

ket f�r befordran till den adress best�llaren uppgivit eller, om adressen vid

tiden f�r anmaningen hantverkaren veterligt var en annan, till denna adress,

skall hantverkaren anses hava fullgjort vad p� honom ankommer.

3 �.

^

�r fr�ga varav r�tten att s�lja eller bortskaffa godset beror f�rem�l f�r

^ r�tteg�ng eller eljest f�r pr�vning i laga ordning, m�, innan tvisten avgjorts,

P vad i denna lag stadgas icke f�ranleda godsets f�rs�ljning eller bortskaffande.

4 �.

F�rs�ljning skall ske p� offentlig auktion. �r det uppenbart, att hantver�

karens fordran j�mte de med auktionen f�renade kostnaderna ej skulle

~ kunna utg� ur k�peskillingen, m� f�rs�ljning i st�llet �ga rum p� annat

0 l�mpligt s�tt.

Om tid och plats f�r auktion skall hantverkaren, s�vitt ske kan, i god

tid f�rut underr�tta best�llaren.

5 �.

D�r annan �n best�llaren, hantverkaren veterligt, �r �gare till godset,

skall hantverkaren, s�vitt ske kan, i god tid tillst�lla �garen underr�ttelse

dels om den tid efter vilken godset kan komma att s�ljas eller bortskaffas

dels ock om tid och plats f�r auktion.

' Riksdagens skrivelse IS.'jO: 93.

5550002^1. Sv ensk f�rfaUningssamling 1950, Nr lO�.

Kfi- \ W. " '

" "

background image

172

' ^ 1950. m 104.

6 �"

�verstiger k�peskillingen, efter avdrag av kostnaderna f�r f�rs�ljningekj

lian1r\^erkarens fordran, skall hantverkaren utan dr�jsm�l tillst�lla b�st�k

l�ren �verskottet, s�framt ej �verskottet betalas till annan, som �ger b�ttr�".

r�tt d�rtill, eller beloppet neds�ttes i allm�nt f�rvar i enlighet med vad d�r�

om �r stadgat.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1951 och skall �ga till�mpning

�ven om arbetet best�llts dessf�rinnan.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava Vi detta me,d egen hand unders^ivit och med V�rt kungl. sigill '

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 31 mars 1950.

Under Hans Maj:ts

Min allern�digste Konungs och Herres fr�nvaro:

GUSTAF ADOLF.

(L. S.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN Z ETTERBERG,

r

c;

1

" I.

y

ft). -

Nr lOt,

ark. Stockholm 196 0, Kungl. Boktryckeriet, P. A, Norstedt & S �ner

I

�li

background image

SYENSK F RFlTfKilseU�lLIKe.

1950

ftf Nr 105.

JTlii

Utkom fi'�n trycket

den 19 april 1950.

ilj^

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.