SFS 1991:353

910353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:CNZNUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:CNZNUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:CNZNUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:CNZNUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:MEBWTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:7px;font-family:CNZNUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:RUUPUN+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:6px;font-family:LQLNSU+ArialMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CNZNUQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:791px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1991:353 </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i hemf�rs�ljningslagen (1981:1361); </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft11">den 28 maj 1991 </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 m aj 1991. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 12 � hemf�rs�ljningslagen </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">(1981; 1361) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">12 </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft11">Anlitar n�ringsidkaren ett ombud, skal! denne alltid anses beh�rig </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">att handla p� n�ringsidkaren s v�gnar n�r det g�ller att ing� avtal som avses </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">i de nna lag, att utf�sta f�rm�ner som �r avsedda att ing� i ett s�da nt avtal </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">I Prop. 1990/91:63. JU25. rskr. 220. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">Andringen inneb�r att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:725px;white-space:nowrap" class="ft12">595 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:353 </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft20">samt att ta emot betalning f�r n�ringsidkarens r�kning. N�ringsidkaren </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:791px;white-space:nowrap" class="ft20">i' ' </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft20">kan inte till nackdel f�r konsumenten inskr�nka denna beh�righet. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den I januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIV ALDS </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>pk </i></p> <p style="position:absolute;top:125px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft22">t.l </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft26">Severin Blomstrand <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>.j </i></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:811px;white-space:nowrap" class="ft24">i-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:353

om �ndring i hemf�rs�ljningslagen (1981:1361);

utkom fr�n trycket

den 28 maj 1991

utf�rdad den 2 m aj 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 12 � hemf�rs�ljningslagen

(1981; 1361) skall ha f�ljande lydelse.

12

Anlitar n�ringsidkaren ett ombud, skal! denne alltid anses beh�rig

att handla p� n�ringsidkaren s v�gnar n�r det g�ller att ing� avtal som avses

i de nna lag, att utf�sta f�rm�ner som �r avsedda att ing� i ett s�da nt avtal

I Prop. 1990/91:63. JU25. rskr. 220.

Andringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

595

background image

SFS 1991:353

samt att ta emot betalning f�r n�ringsidkarens r�kning. N�ringsidkaren

i' '

kan inte till nackdel f�r konsumenten inskr�nka denna beh�righet.

Denna lag tr�der i kraft den I januari 1992.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIV ALDS

pk

t.l

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

.j

i-

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.