SFS 2008:375 Lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. / SFS 2008:375 Lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
080375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:1329) om handel med <br/>vissa varor som kan anv�ndas till d�dsstraff eller <br/>tortyr, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 7 � lagen (2006:1329) om handel</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">med vissa varor som kan anv�ndas till d�dsstraff eller tortyr, m.m. ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">f�r f�rklaras f�rverkad, om f�rverkandet beh�vs f�r att f�rebygga brott en-<br/>ligt denna lag eller det annars finns s�rskilda sk�l. Detsamma g�ller egen-<br/>dom som har varit avsedd att anv�ndas som hj�lpmedel vid brott enligt den-<br/>na lag, om brottet har fullbordats eller om f�rfarandet har utgjort ett straff-<br/>bart f�rs�k eller en straffbar f�rberedelse eller st�mpling. I st�llet f�r egen-<br/>domen f�r dess v�rde f�rklaras f�rverkat. I 36 kap. 5 och 5 b �� brottsbalken<br/>finns best�mmelser om hos vem f�rverkande f�r ske och om s�rskild r�tt till<br/>f�rverkad egendom.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I st�llet f�r f�rverkande av egendomen eller dess v�rde f�r r�tten besluta</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">att n�gon �tg�rd vidtas med egendomen som f�rebygger fortsatt missbruk av<br/>den. I s�dana fall f�r dock �ven en del av egendomens v�rde f�rklaras f�r-<br/>verkat.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">EWA BJ�RLING</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft115">Carl-Henrik Ehrenkrona<br/>(Utrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:375</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2008</p> <p style="position:absolute;top:14px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">3</p> <p style="position:absolute;top:14px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>SFS 2008:355413</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:1329) om handel med
vissa varor som kan anv�ndas till d�dsstraff eller
tortyr, m.m.;

utf�rdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 7 � lagen (2006:1329) om handel

med vissa varor som kan anv�ndas till d�dsstraff eller tortyr, m.m. ska ha
f�ljande lydelse.

7 �

Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag

f�r f�rklaras f�rverkad, om f�rverkandet beh�vs f�r att f�rebygga brott en-
ligt denna lag eller det annars finns s�rskilda sk�l. Detsamma g�ller egen-
dom som har varit avsedd att anv�ndas som hj�lpmedel vid brott enligt den-
na lag, om brottet har fullbordats eller om f�rfarandet har utgjort ett straff-
bart f�rs�k eller en straffbar f�rberedelse eller st�mpling. I st�llet f�r egen-
domen f�r dess v�rde f�rklaras f�rverkat. I 36 kap. 5 och 5 b �� brottsbalken
finns best�mmelser om hos vem f�rverkande f�r ske och om s�rskild r�tt till
f�rverkad egendom.

I st�llet f�r f�rverkande av egendomen eller dess v�rde f�r r�tten besluta

att n�gon �tg�rd vidtas med egendomen som f�rebygger fortsatt missbruk av
den. I s�dana fall f�r dock �ven en del av egendomens v�rde f�rklaras f�r-
verkat.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

EWA BJ�RLING

Carl-Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

SFS 2008:375

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2008

3

SFS 2008:355413

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.