SFS 2000:1064 Lag om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. / SFS 2000:1064 Lag om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
001064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:GDMMEK+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:GDMMEK+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:9px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} .ft65{font-size:15px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;font-family:GDMLKB+Times;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDMLGN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om kontroll av produkter med dubbla <br/>anv�ndningsomr�den och av tekniskt bist�nd;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 november 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag g�ller kontroll av produkter med dubbla anv�ndningsomr�-</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">den och kontroll av tekniskt bist�nd. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen inneh�ller kompletterande best�mmelser till r�dets f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">(EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om uppr�ttande av en gemenskaps-<br/>ordning f�r kontroll av export av produkter och teknik med dubbla anv�nd-<br/>ningsomr�den</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelser finns ocks� i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1984:3) om k�rnteknisk verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>�</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Med </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>produkter med dubbla anv�ndningsomr�den</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft11">, </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:430px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>export</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:467px;white-space:nowrap" class="ft11">, </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>export�r</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">och </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>exportdeklaration</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft11"> avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i r�dets</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rordning (EG) nr 1334/2000.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Med </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>milit�ra produkter </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11">enligt artikel 4.2 och 4.3 i r�dets f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">(EG) nr 1334/2000 avses i denna lag de produkter som enligt 1 � lagen<br/>(1992:1300) om krigsmateriel utg�r krigsmateriel. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Med </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:691px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>tekniskt bist�nd</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11"> avses i denna lag allt tekniskt st�d som har samband</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">med reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underh�ll eller<br/>n�gon annan teknisk tj�nst och som kan anta s�dana former som utbildning,<br/>�verf�ring av kunskaper och f�rdigheter eller konsulttj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Tillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:815px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Fr�gor om tillst�nd enligt r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000, denna</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen pr�vas av Inspek-<br/>tionen f�r strategiska produkter eller den myndighet som regeringen best�m-<br/>mer.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">EGT L 159, 30.6.2000, s. 1 (Celex 32000R1334).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2000:1064</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:1064</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">En myndighet skall med eget yttrande l�mna �ver ett �rende till regering-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">ens pr�vning, om �rendet har principiell betydelse eller annars �r av s�rskild<br/>vikt. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen meddelar ytterligare f�reskrifter om �verl�mnande av �ren-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">den till regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Export och �verf�ring</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en produkt med dubbla an-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">v�ndningsomr�den skall omfattas av krav p� tillst�nd till export enligt arti-<br/>kel 5.1 i r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">dela f�reskrifter f�r att komplettera best�mmelserna om exporttillst�nd i ar-<br/>tikel 6.2 i r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">dela f�reskrifter om krav p� tillst�nd till �verf�ring som avses i artikel 21.2 a<br/>i r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r tillst�nd till utf�rsel av anv�nt k�rnbr�nsle g�ller de begr�nsningar</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">som anges i 20 a och 24 �� str�lskyddslagen (1988:220).</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Tekniskt bist�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Tekniskt bist�nd f�r inte l�mnas utanf�r Europeiska gemenskapen om</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">det �r avsett att anv�ndas i samband med utveckling, produktion, hantering,<br/>bruk, underh�ll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska<br/>eller biologiska vapen eller av k�rnvapen eller andra k�rnladdningar eller i<br/>samband med utveckling, produktion, underh�ll eller lagring av missiler<br/>som �r i st�nd att b�ra s�dana vapen. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n f�rbudet.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Inf�rsel</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">dela f�reskrifter om krav p� tillst�nd till inf�rsel av kemiska prekursorer (ut-<br/>g�ngs�mnen) som kan anv�ndas f�r tillverkning av kemiska stridsmedel.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>�terkallelse </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillst�nd till export eller �verf�ring enligt r�dets f�rordning (EG) nr</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">1334/2000 kan �terkallas, om tillst�ndshavaren har �sidosatt en f�reskrift i<br/>f�rordningen eller en f�reskrift som har meddelats med st�d av f�rordningen<br/>eller denna lag eller om det finns andra s�rskilda sk�l till �terkallelse.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">En �terkallelse g�ller med omedelbar verkan, om inte n�got annat beslu-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">tas.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2000:1064</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�rlig avgift och deklarationer</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">F�reskrifter om skyldighet f�r tillverkare av produkter som avses i</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">denna lag att betala �rliga avgifter f�r att t�cka statens kostnader f�r Inspek-<br/>tionen f�r strategiska produkter finns i 22 � lagen (1992:1300) om krigsma-<br/>teriel.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som �r avgiftsskyldig skall varje �r l�mna en deklaration till inspek-</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">tionen med de uppgifter som beh�vs f�r att best�mma avgifterna, enligt de<br/>n�rmare f�reskrifter som regeringen meddelar.</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n deklarationsskyl-</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">digheten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Enligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen eller den myndighet</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">som regeringen best�mmer meddelar skall en deklaration varje �r l�mnas av<br/>den som </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">1. producerar, bereder, f�rbrukar, f�r in eller f�r ut kemiska prekursorer</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">(utg�ngs�mnen) som kan anv�ndas f�r tillverkning av kemiska stridsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">2. under n�got av de tre senaste �ren har producerat, berett, f�rbrukat, f�rt</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">in eller f�rt ut s�dana produkter, eller</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35">3. producerar diskreta organiska kemikalier.<br/>Deklarationen skall inneh�lla uppgifter om <br/>1. verksamheten under det g�ngna kalender�ret, <br/>2. den verksamhet som planeras f�r det kommande kalender�ret, <br/>3. �ndringar i verksamheten som planeras f�r det p�g�ende kalender�ret.<br/>Deklarationen skall ges in till den myndighet som regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Uppgiftskontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som har l�mnat en deklaration enligt 13 � skall, p� beg�ran av</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">den myndighet som avses i 13 � tredje stycket, ocks� l�mna de upplysningar<br/>och handlingar som kan beh�vas f�r kontroll av uppgifterna i deklarationen.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r denna kontroll har f�retr�dare f�r myndigheten r�tt till tilltr�de till de</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">omr�den, lokaler och anl�ggningar d�r s�dan verksamhet bedrivs som om-<br/>fattas av deklarationsskyldigheten och f�r d�r g�ra unders�kningar och ta<br/>prover. Detta g�ller dock inte utrymme som utg�r n�gons bostad.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Polismyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r att kontrollen</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">skall kunna genomf�ras.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Tillsyn </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Tillsyn �ver efterlevnaden av best�mmelserna i r�dets f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">(EG) nr 1334/2000, denna lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d<br/>av lagen skall ut�vas av Inspektionen f�r strategiska produkter eller den<br/>myndighet som regeringen best�mmer (tillsynsmyndigheten).</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Tillsynsmyndigheten har r�tt att p� beg�ran f� de upplysningar och</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">handlingar som beh�vs f�r kontroll av den som f�r �verf�ring inom Europe-<br/>iska gemenskapen eller f�r export tar befattning med produkter med dubbla<br/>anv�ndningsomr�den eller av den som ger tekniskt bist�nd. Med handling</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2000:1064</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">f�rst�s framst�llning i skrift eller bild samt upptagning som kan l�sas, av-<br/>lyssnas eller p� annat s�tt uppfattas endast med tekniska hj�lpmedel.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Tillsynsmyndigheten har r�tt att f� tilltr�de till lokaler d�r den som avses i</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">f�rsta stycket bedriver sin verksamhet. Detta g�ller dock inte utrymme som<br/>utg�r n�gons bostad.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Polismyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r att tillsynen skall</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">kunna genomf�ras. Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra hj�lp �ven av andra stat-<br/>liga myndigheter f�r sin tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som enligt artikel 16.2 eller 21.5 i r�dets f�rordning (EG) nr</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">1334/2000 �r skyldig att bevara och p� beg�ran av tillsynsmyndigheten visa<br/>upp handlingar skall bevara dessa i fem �r eller den l�ngre tid som f�r vissa<br/>uppgifter eller handlingar kan vara f�reskriven i lag eller annan f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Straff m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som upps�tligen utan tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">1. exporterar produkter med dubbla anv�ndningsomr�den som avses i ar-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">tiklarna 3, 4.14.3 och 5.1 i r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000, eller </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">2. �verf�r produkter med dubbla anv�ndningsomr�den som avses i artikel</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">21 i samma f�rordning, </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft45">d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. <br/>Vad som f�reskrivs i f�rsta stycket g�ller ocks� den som upps�tligen ge-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">nom s�dan elektronisk �verf�ring som avses i artikel 2 b iii i r�dets f�rord-<br/>ning (EG) nr 1334/2000 utan tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">1. exporterar programvara eller teknik som avses i artiklarna 3, 4.14.3</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">och 5.1 i samma f�rordning, eller</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">2. �verf�r programvara eller teknik som avses i artikel 21 i samma f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">ning. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om brott enligt f�rsta eller andra stycket �r att anse som grovt d�ms till</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">f�ngelse, l�gst sex m�nader och h�gst sex �r. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid bed�mningen av om brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om g�r-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">ningen ing�tt som ett led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i<br/>st�rre omfattning, eller om g�rningen inneburit en allvarlig kr�nkning av ett<br/>betydande samh�llsintresse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som av grov oaktsamhet beg�r en g�rning som avses i 18 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">eller andra stycket d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om g�rningen �r ringa, skall den inte medf�ra ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som upps�tligen bryter mot 9 � d�ms till b�ter eller f�ngelse i</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om brottet �r att anse som grovt d�ms till f�ngelse, l�gst sex m�nader och</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">h�gst sex �r. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid bed�mningen av om brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om g�r-</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">ningen ing�tt som ett led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i<br/>st�rre omfattning, eller om g�rningen inneburit en allvarlig kr�nkning av ett<br/>betydande samh�llsintresse.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2000:1064</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">F�r f�rs�k till brott enligt 18 � f�rsta eller andra stycket eller 20 �</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">f�rsta stycket samt f�r f�rs�k, f�rberedelse och st�mpling till grovt brott en-<br/>ligt 18 � tredje stycket eller 20 � andra stycket d�ms till ansvar enligt 23<br/>kap. brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms den som upps�tli-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">gen eller av oaktsamhet</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">1. l�mnar oriktiga uppgifter i en ans�kan om tillst�nd eller i n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">handling som �r av betydelse f�r pr�vningen av ett �rende enligt r�dets f�r-<br/>ordning (EG) nr 1334/2000 eller denna lag eller i en deklaration som avses i<br/>12 eller 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">2. �sidos�tter krav eller villkor som har meddelats med st�d av artikel 6.2</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">i samma f�rordning eller bryter mot kontroll- eller ordningsf�reskrifter som<br/>har meddelats med st�d av denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">3. �sidos�tter sin underr�ttelseskyldighet enligt artikel 4.4 i samma f�r-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">ordning,</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">4. �sidos�tter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 21.7 i samma f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">ning, eller</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft55">5. bryter mot artikel 16.2 eller 21.5 i samma f�rordning eller mot 17 �.<br/>Om g�rningen �r ringa, skall den inte medf�ra ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Om det inte �r uppenbart osk�ligt, skall f�ljande egendom f�rklaras</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">f�rverkad: </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">1. produkt som varit f�rem�l f�r brott enligt denna lag eller v�rdet p� en</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">s�dan produkt, </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft55">2. utbyte av brott enligt denna lag, <br/>3. vad n�gon tagit som ers�ttning f�r kostnader i samband med ett brott</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">enligt denna lag, eller v�rdet av det mottagna, om mottagandet utg�r brott<br/>enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">En produkt som avses i f�rsta stycket 1 eller en s�rskild r�tt till produkten</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">f�r inte f�rklaras f�rverkad, om produkten eller r�ttigheten efter brottet f�r-<br/>v�rvats av n�gon som inte haft vetskap om eller sk�lig anledning till anta-<br/>gande om egendomens samband med brottet. Vid f�rverkande enligt f�rsta<br/>stycket 1 av en produkt g�ller inte best�mmelserna i 36 kap. 5 � f�rsta och<br/>andra styckena brottsbalken om hos vem f�rverkande f�r ske. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag f�r</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">f�rklaras f�rverkad, om f�rverkandet beh�vs f�r att f�rebygga brott enligt<br/>denna lag eller det annars finns s�rskilda sk�l till det. I st�llet f�r egendomen<br/>f�r dess v�rde f�rklaras f�rverkat. I 36 kap. 5 � brottsbalken finns best�m-<br/>melser om hos vem f�rverkande f�r ske och om s�rskild r�tt till f�rverkad<br/>egendom. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">I st�llet f�r f�rverkande enligt tredje stycket av egendomen eller dess</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">v�rde f�r r�tten f�reskriva att n�gon �tg�rd vidtas med egendomen som f�re-<br/>bygger fortsatt missbruk av den. I s�dana fall f�r �ven en del av egendomens<br/>v�rde f�rklaras f�rverkat. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:863px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rsummar den uppgiftsskyldige att i r�tt tid ge in en s�dan deklara-</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">tion som avses i 12 eller 13 �, f�r den myndighet som skall ta emot deklara-<br/>tionen vid vite f�rel�gga den uppgiftsskyldige att fullg�ra sin skyldighet.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2000:1064</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft64">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft64">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft65"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft61">Beslut av en annan myndighet �n regeringen att �terkalla ett tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft67">f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Detsamma g�ller en myndig-<br/>hets beslut enligt 14, 16 och 24 ��. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft67">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Andra f�rvaltningsbeslut enligt r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000 eller</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001, d� lagen (1998:397) om stra-</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">tegiska produkter skall upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">G�RAN PERSSON </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft67">LARS-ERIK L�VD�N<br/>(Utrikesdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om kontroll av produkter med dubbla
anv�ndningsomr�den och av tekniskt bist�nd;

utf�rdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

Till�mpningsomr�de

1 �

Denna lag g�ller kontroll av produkter med dubbla anv�ndningsomr�-

den och kontroll av tekniskt bist�nd.

Lagen inneh�ller kompletterande best�mmelser till r�dets f�rordning

(EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om uppr�ttande av en gemenskaps-
ordning f�r kontroll av export av produkter och teknik med dubbla anv�nd-
ningsomr�den

2

.

Best�mmelser finns ocks� i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen

(1984:3) om k�rnteknisk verksamhet.

Definitioner

2

Med

produkter med dubbla anv�ndningsomr�den

,

export

,

export�r

och

exportdeklaration

avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i r�dets

f�rordning (EG) nr 1334/2000.

3 �

Med

milit�ra produkter

enligt artikel 4.2 och 4.3 i r�dets f�rordning

(EG) nr 1334/2000 avses i denna lag de produkter som enligt 1 � lagen
(1992:1300) om krigsmateriel utg�r krigsmateriel.

Med

tekniskt bist�nd

avses i denna lag allt tekniskt st�d som har samband

med reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underh�ll eller
n�gon annan teknisk tj�nst och som kan anta s�dana former som utbildning,
�verf�ring av kunskaper och f�rdigheter eller konsulttj�nster.

Tillst�nd

4 �

Fr�gor om tillst�nd enligt r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000, denna

lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen pr�vas av Inspek-
tionen f�r strategiska produkter eller den myndighet som regeringen best�m-
mer.

1

Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49.

2

EGT L 159, 30.6.2000, s. 1 (Celex 32000R1334).

SFS 2000:1064

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2000

background image

2

SFS 2000:1064

En myndighet skall med eget yttrande l�mna �ver ett �rende till regering-

ens pr�vning, om �rendet har principiell betydelse eller annars �r av s�rskild
vikt.

Regeringen meddelar ytterligare f�reskrifter om �verl�mnande av �ren-

den till regeringen.

Export och �verf�ring

5 �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en produkt med dubbla an-

v�ndningsomr�den skall omfattas av krav p� tillst�nd till export enligt arti-
kel 5.1 i r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000.

6 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter f�r att komplettera best�mmelserna om exporttillst�nd i ar-
tikel 6.2 i r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000.

7 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om krav p� tillst�nd till �verf�ring som avses i artikel 21.2 a
i r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000.

8 �

F�r tillst�nd till utf�rsel av anv�nt k�rnbr�nsle g�ller de begr�nsningar

som anges i 20 a och 24 �� str�lskyddslagen (1988:220).

Tekniskt bist�nd

9 �

Tekniskt bist�nd f�r inte l�mnas utanf�r Europeiska gemenskapen om

det �r avsett att anv�ndas i samband med utveckling, produktion, hantering,
bruk, underh�ll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska
eller biologiska vapen eller av k�rnvapen eller andra k�rnladdningar eller i
samband med utveckling, produktion, underh�ll eller lagring av missiler
som �r i st�nd att b�ra s�dana vapen.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n f�rbudet.

Inf�rsel

10 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om krav p� tillst�nd till inf�rsel av kemiska prekursorer (ut-
g�ngs�mnen) som kan anv�ndas f�r tillverkning av kemiska stridsmedel.

�terkallelse

11 �

Tillst�nd till export eller �verf�ring enligt r�dets f�rordning (EG) nr

1334/2000 kan �terkallas, om tillst�ndshavaren har �sidosatt en f�reskrift i
f�rordningen eller en f�reskrift som har meddelats med st�d av f�rordningen
eller denna lag eller om det finns andra s�rskilda sk�l till �terkallelse.

En �terkallelse g�ller med omedelbar verkan, om inte n�got annat beslu-

tas.

background image

3

SFS 2000:1064

�rlig avgift och deklarationer

12 �

F�reskrifter om skyldighet f�r tillverkare av produkter som avses i

denna lag att betala �rliga avgifter f�r att t�cka statens kostnader f�r Inspek-
tionen f�r strategiska produkter finns i 22 � lagen (1992:1300) om krigsma-
teriel.

Den som �r avgiftsskyldig skall varje �r l�mna en deklaration till inspek-

tionen med de uppgifter som beh�vs f�r att best�mma avgifterna, enligt de
n�rmare f�reskrifter som regeringen meddelar.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n deklarationsskyl-

digheten.

13 �

Enligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen eller den myndighet

som regeringen best�mmer meddelar skall en deklaration varje �r l�mnas av
den som

1. producerar, bereder, f�rbrukar, f�r in eller f�r ut kemiska prekursorer

(utg�ngs�mnen) som kan anv�ndas f�r tillverkning av kemiska stridsmedel,

2. under n�got av de tre senaste �ren har producerat, berett, f�rbrukat, f�rt

in eller f�rt ut s�dana produkter, eller

3. producerar diskreta organiska kemikalier.
Deklarationen skall inneh�lla uppgifter om
1. verksamheten under det g�ngna kalender�ret,
2. den verksamhet som planeras f�r det kommande kalender�ret,
3. �ndringar i verksamheten som planeras f�r det p�g�ende kalender�ret.
Deklarationen skall ges in till den myndighet som regeringen best�mmer.

Uppgiftskontroll

14 �

Den som har l�mnat en deklaration enligt 13 � skall, p� beg�ran av

den myndighet som avses i 13 � tredje stycket, ocks� l�mna de upplysningar
och handlingar som kan beh�vas f�r kontroll av uppgifterna i deklarationen.

F�r denna kontroll har f�retr�dare f�r myndigheten r�tt till tilltr�de till de

omr�den, lokaler och anl�ggningar d�r s�dan verksamhet bedrivs som om-
fattas av deklarationsskyldigheten och f�r d�r g�ra unders�kningar och ta
prover. Detta g�ller dock inte utrymme som utg�r n�gons bostad.

Polismyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r att kontrollen

skall kunna genomf�ras.

Tillsyn

15 �

Tillsyn �ver efterlevnaden av best�mmelserna i r�dets f�rordning

(EG) nr 1334/2000, denna lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d
av lagen skall ut�vas av Inspektionen f�r strategiska produkter eller den
myndighet som regeringen best�mmer (tillsynsmyndigheten).

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om tillsynen.

16 �

Tillsynsmyndigheten har r�tt att p� beg�ran f� de upplysningar och

handlingar som beh�vs f�r kontroll av den som f�r �verf�ring inom Europe-
iska gemenskapen eller f�r export tar befattning med produkter med dubbla
anv�ndningsomr�den eller av den som ger tekniskt bist�nd. Med handling

background image

4

SFS 2000:1064

f�rst�s framst�llning i skrift eller bild samt upptagning som kan l�sas, av-
lyssnas eller p� annat s�tt uppfattas endast med tekniska hj�lpmedel.

Tillsynsmyndigheten har r�tt att f� tilltr�de till lokaler d�r den som avses i

f�rsta stycket bedriver sin verksamhet. Detta g�ller dock inte utrymme som
utg�r n�gons bostad.

Polismyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r att tillsynen skall

kunna genomf�ras. Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra hj�lp �ven av andra stat-
liga myndigheter f�r sin tillsyn.

17 �

Den som enligt artikel 16.2 eller 21.5 i r�dets f�rordning (EG) nr

1334/2000 �r skyldig att bevara och p� beg�ran av tillsynsmyndigheten visa
upp handlingar skall bevara dessa i fem �r eller den l�ngre tid som f�r vissa
uppgifter eller handlingar kan vara f�reskriven i lag eller annan f�rfattning.

Straff m.m.

18 �

Den som upps�tligen utan tillst�nd

1. exporterar produkter med dubbla anv�ndningsomr�den som avses i ar-

tiklarna 3, 4.14.3 och 5.1 i r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000, eller

2. �verf�r produkter med dubbla anv�ndningsomr�den som avses i artikel

21 i samma f�rordning,

d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.
Vad som f�reskrivs i f�rsta stycket g�ller ocks� den som upps�tligen ge-

nom s�dan elektronisk �verf�ring som avses i artikel 2 b iii i r�dets f�rord-
ning (EG) nr 1334/2000 utan tillst�nd

1. exporterar programvara eller teknik som avses i artiklarna 3, 4.14.3

och 5.1 i samma f�rordning, eller

2. �verf�r programvara eller teknik som avses i artikel 21 i samma f�rord-

ning.

Om brott enligt f�rsta eller andra stycket �r att anse som grovt d�ms till

f�ngelse, l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.

Vid bed�mningen av om brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om g�r-

ningen ing�tt som ett led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i
st�rre omfattning, eller om g�rningen inneburit en allvarlig kr�nkning av ett
betydande samh�llsintresse.

19 �

Den som av grov oaktsamhet beg�r en g�rning som avses i 18 � f�rsta

eller andra stycket d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.

Om g�rningen �r ringa, skall den inte medf�ra ansvar.

20 �

Den som upps�tligen bryter mot 9 � d�ms till b�ter eller f�ngelse i

h�gst tv� �r.

Om brottet �r att anse som grovt d�ms till f�ngelse, l�gst sex m�nader och

h�gst sex �r.

Vid bed�mningen av om brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om g�r-

ningen ing�tt som ett led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i
st�rre omfattning, eller om g�rningen inneburit en allvarlig kr�nkning av ett
betydande samh�llsintresse.

background image

5

SFS 2000:1064

21 �

F�r f�rs�k till brott enligt 18 � f�rsta eller andra stycket eller 20 �

f�rsta stycket samt f�r f�rs�k, f�rberedelse och st�mpling till grovt brott en-
ligt 18 � tredje stycket eller 20 � andra stycket d�ms till ansvar enligt 23
kap. brottsbalken.

22 �

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms den som upps�tli-

gen eller av oaktsamhet

1. l�mnar oriktiga uppgifter i en ans�kan om tillst�nd eller i n�gon annan

handling som �r av betydelse f�r pr�vningen av ett �rende enligt r�dets f�r-
ordning (EG) nr 1334/2000 eller denna lag eller i en deklaration som avses i
12 eller 13 �,

2. �sidos�tter krav eller villkor som har meddelats med st�d av artikel 6.2

i samma f�rordning eller bryter mot kontroll- eller ordningsf�reskrifter som
har meddelats med st�d av denna lag,

3. �sidos�tter sin underr�ttelseskyldighet enligt artikel 4.4 i samma f�r-

ordning,

4. �sidos�tter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 21.7 i samma f�rord-

ning, eller

5. bryter mot artikel 16.2 eller 21.5 i samma f�rordning eller mot 17 �.
Om g�rningen �r ringa, skall den inte medf�ra ansvar.

23 �

Om det inte �r uppenbart osk�ligt, skall f�ljande egendom f�rklaras

f�rverkad:

1. produkt som varit f�rem�l f�r brott enligt denna lag eller v�rdet p� en

s�dan produkt,

2. utbyte av brott enligt denna lag,
3. vad n�gon tagit som ers�ttning f�r kostnader i samband med ett brott

enligt denna lag, eller v�rdet av det mottagna, om mottagandet utg�r brott
enligt denna lag.

En produkt som avses i f�rsta stycket 1 eller en s�rskild r�tt till produkten

f�r inte f�rklaras f�rverkad, om produkten eller r�ttigheten efter brottet f�r-
v�rvats av n�gon som inte haft vetskap om eller sk�lig anledning till anta-
gande om egendomens samband med brottet. Vid f�rverkande enligt f�rsta
stycket 1 av en produkt g�ller inte best�mmelserna i 36 kap. 5 � f�rsta och
andra styckena brottsbalken om hos vem f�rverkande f�r ske.

Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag f�r

f�rklaras f�rverkad, om f�rverkandet beh�vs f�r att f�rebygga brott enligt
denna lag eller det annars finns s�rskilda sk�l till det. I st�llet f�r egendomen
f�r dess v�rde f�rklaras f�rverkat. I 36 kap. 5 � brottsbalken finns best�m-
melser om hos vem f�rverkande f�r ske och om s�rskild r�tt till f�rverkad
egendom.

I st�llet f�r f�rverkande enligt tredje stycket av egendomen eller dess

v�rde f�r r�tten f�reskriva att n�gon �tg�rd vidtas med egendomen som f�re-
bygger fortsatt missbruk av den. I s�dana fall f�r �ven en del av egendomens
v�rde f�rklaras f�rverkat.

24 �

F�rsummar den uppgiftsskyldige att i r�tt tid ge in en s�dan deklara-

tion som avses i 12 eller 13 �, f�r den myndighet som skall ta emot deklara-
tionen vid vite f�rel�gga den uppgiftsskyldige att fullg�ra sin skyldighet.

background image

6

SFS 2000:1064

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

�verklagande

25 �

Beslut av en annan myndighet �n regeringen att �terkalla ett tillst�nd

f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Detsamma g�ller en myndig-
hets beslut enligt 14, 16 och 24 ��.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Andra f�rvaltningsbeslut enligt r�dets f�rordning (EG) nr 1334/2000 eller

enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001, d� lagen (1998:397) om stra-

tegiska produkter skall upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

LARS-ERIK L�VD�N
(Utrikesdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.