SFS 2014:275 Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter / SFS 2014:275 Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter
140275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:15px;line-height:17px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:ANLFPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:8px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANLFPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om viss verksamhet med konsumentkrediter;</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 april 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser om viss yrkesm�ssig verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">med konsumentkrediter som best�r i att l�mna eller f�rmedla krediter till kon-<br/>sumenter.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller inte verksamhet med konsumentkrediter som drivs med till-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�nd enligt andra f�rfattningar.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller �ven f�r utl�ndska f�retags verksamhet med konsu-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">mentkrediter i Sverige. F�r verksamhet genom filial g�ller i �vrigt lagen<br/>(1992:160) om utl�ndska filialer m.m.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>�tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om skyldighet f�r f�retag som driver verksamhet med</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">konsumentkrediter att medverka till att f�rhindra penningtv�tt och finansie-<br/>ring av terrorism finns i lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och<br/>finansiering av terrorism.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Tillst�ndsplikt</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att driva verksamhet med konsumentkrediter enligt denna lag kr�vs</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tillst�nd av Finansinspektionen. Tillst�nd f�r ges endast till ett svenskt aktie-<br/>bolag, en svensk ekonomisk f�rening eller motsvarande utl�ndskt f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Undantag fr�n tillst�ndsplikt</b></p> <p style="position:absolute;top:785px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd enligt denna lag beh�vs inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. f�retag som har tillst�nd enligt<br/>a) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, <br/>b) lagen (2010:751) om betaltj�nster, eller<br/>c) lagen (2011:755) om elektroniska pengar,<br/>2. f�retag som avses i 2 kap. 3 � f�rsta stycket 27 lagen om bank- och</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:275</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 maj 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:275</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. statliga och kommunala myndigheter, eller <br/>4. juridiska personer som driver verksamhet med konsumentkrediter i</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">mindre omfattning utan vinstsyfte.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Undantagen enligt f�rsta stycket g�ller �ven f�r motsvarande utl�ndska</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�retag och utl�ndska statliga, kommunala och andra offentliga myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>F�ruts�ttningar f�r tillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�nd till verksamhet enligt denna lag ska ges ett svenskt aktiebolag</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller en svensk ekonomisk f�rening, om </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller n�gon</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">annan f�rfattning,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">i enlighet med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�retagets verk-<br/>samhet, </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. den som har eller kan f�rv�ntas komma att f� ett kvalificerat innehav i</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�retaget bed�ms som l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver led-<br/>ningen i f�retaget, och</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. den som ska ing� i f�retagets styrelse eller vara verkst�llande direkt�r,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig insikt och erfarenhet f�r<br/>att delta i ledningen och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en s�dan uppgift.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">om innehavet, ber�knat p� det s�tt som anges i 1 kap. 5 a � lagen (2004:297)<br/>om bank- och finansieringsr�relse, representerar tio procent eller mer av kapi-<br/>talet eller av samtliga r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt inflytande<br/>�ver ledningen av f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid bed�mningen enligt 6 � 3 av om en innehavare �r l�mplig ska inne-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">havarens anseende beaktas. Det ska ocks� beaktas om det finns sk�l att anta<br/>att </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. innehavaren kommer att motverka att f�retagets verksamhet drivs p� ett</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som reg-<br/>lerar f�retagets verksamhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r <br/>a) penningtv�tt som avses i 1 kap. 5 � 6 lagen (2009:62) om �tg�rder mot</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">penningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 � la-<br/>gen (2003:148) om straff f�r terroristbrott. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om f�retaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">n�gon annan, f�r tillst�nd ges bara om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv<br/>tillsyn av f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett utl�ndskt f�retag f�r ges tillst�nd att driva verksamhet enligt denna</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lag fr�n filial i Sverige. Tillst�nd ska ges, om</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. f�retaget driver motsvarande verksamhet i det land d�r det har sitt s�te,<br/>2. f�retaget st�r under betryggande tillsyn av en beh�rig myndighet i det</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">land d�r det har sitt s�te och den myndigheten har till�tit att f�retaget etablerar<br/>sig i Sverige, och</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:275</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. det finns sk�l att anta att verksamheten h�r i landet kommer att drivas i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">enlighet med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�retagets verk-<br/>samhet.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett svenskt f�retag som driver verksamhet enligt denna lag f�r efter till-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">st�nd av Finansinspektionen inr�tta filial i ett annat land. Ett s�dant tillst�nd<br/>ska ges om det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att<br/>drivas i enlighet med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�reta-<br/>gets verksamhet.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�garf�r�ndringar</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna om �garpr�vning i kreditinstitut i 14 kap. lagen</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse ska till�mpas �ven f�r f�retag<br/>som driver verksamhet enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Godk�nnande av bolagsordning eller stadgar</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">F�retagets bolagsordning eller stadgar ska godk�nnas i samband med</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">att det f�r tillst�nd att driva verksamhet enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett f�retag som beslutat att �ndra sin bolagsordning eller sina stadgar ska</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ans�ka om godk�nnande av �ndringen. �ndringen ska godk�nnas om bolags-<br/>ordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag och andra f�rfattningar av<br/>betydelse f�r verksamheten samt i �vrigt inneh�ller de s�rskilda best�mmel-<br/>ser som beh�vs med h�nsyn till omfattningen och arten av verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut om �ndring av bolagsordning eller stadgar f�r inte registreras</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">innan det har godk�nts.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Sundhet</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag ska driva den p� ett</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">s�tt som �r sunt.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Tystnadsplikt</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Enskildas f�rh�llanden till ett f�retag som driver verksamhet enligt</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">denna lag f�r inte obeh�rigen r�jas.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i offentlig-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">hets- och sekretesslagen (2009:400).</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken ska inte f�lja f�r den som bryter mot</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rbudet i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I 5 a � kreditupplysningslagen (1973:1173) finns best�mmelser om att det</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">som g�ller om tystnadsplikt enligt f�rsta stycket inte hindrar att uppgifter i<br/>vissa fall utv�xlas f�r kreditupplysnings�ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Uppdragsavtal</b></p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag f�r uppdra �t n�gon</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">annan att utf�ra ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ing�r i<br/>denna verksamhet. F�retaget ska anm�la s�dana uppdragsavtal till Finans-<br/>inspektionen. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2014:275</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppdrag �t n�gon annan att utf�ra s�dana funktioner som �r av v�sentlig</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">betydelse f�r verksamheten f�r ges bara om f�retaget ansvarar f�r att </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och s�ker-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">hetsm�ssigt betryggande former, och </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. uppdraget inte v�sentligt f�rs�mrar kvaliteten p� verksamhetens intern-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">kontroll och Finansinspektionens m�jligheter att �vervaka att f�retaget f�ljer<br/>de regler som g�ller f�r den. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Register</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionen ska f�ra ett register �ver f�retag som har tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">att driva verksamhet enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Tillsyn</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionen har tillsyn �ver f�retag som driver verksamhet en-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ligt denna lag. Tillsynen omfattar att f�retagets verksamhet drivs enligt </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1. denna lag, <br/>2. andra f�rfattningar som reglerar verksamheten, <br/>3. f�retagets bolagsordning eller stadgar, och<br/>4. f�retagets interna instruktioner som har sin grund i f�rfattningar som</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">reglerar verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionens tillsyn omfattar inte konsumentkreditlagen</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">(2010:1846). </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Upplysningar fr�n och unders�kningar hos ett f�retag som driver <br/>verksamhet enligt denna lag</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag ska l�mna Finans-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ng-<br/>ande omst�ndigheter som inspektionen beg�r. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionen f�r, n�r inspektionen anser att det �r n�dv�ndigt, ge-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">nomf�ra en unders�kning hos ett f�retag som driver verksamhet enligt denna<br/>lag. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Upplysningar fr�n och unders�kningar hos andra f�retag</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Om<b> </b>ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag ing�r i en kon-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">cern, ska de �vriga f�retagen i koncernen l�mna Finansinspektionen de upp-<br/>lysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ngande omst�ndigheter<br/>som inspektionen beh�ver f�r sin tillsyn �ver f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Har ett f�retag f�tt i uppdrag av ett f�retag som driver verksamhet en-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">ligt denna lag att utf�ra ett visst arbete eller vissa funktioner, ska f�retaget<br/>l�mna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och d�rmed<br/>sammanh�ngande omst�ndigheter som inspektionen beg�r. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionen f�r genomf�ra unders�kningar hos ett s�dant f�retag,</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">om det beh�vs f�r tillsynen �ver f�retaget som driver verksamhet enligt<br/>denna lag. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2014:275</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Ingripanden mot f�retag som driver verksamhet enligt denna lag</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Om ett f�retag �sidos�tter sina skyldigheter enligt denna lag, andra f�r-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">fattningar som reglerar f�retagets verksamhet, bolagsordning, stadgar eller in-<br/>terna instruktioner som har sin grund i en f�rfattning som reglerar verksamhe-<br/>ten, ska Finansinspektionen ingripa.</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Finansinspektionen ska d� utf�rda ett f�rel�ggande att inom viss tid be-</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">gr�nsa verksamheten, minska riskerna i den eller vidta n�gon annan �tg�rd f�r<br/>att komma till r�tta med situationen, ett f�rbud att verkst�lla beslut eller en<br/>anm�rkning. Om �vertr�delsen �r allvarlig ska f�retagets tillst�nd �terkallas<br/>eller, om det �r tillr�ckligt, varning meddelas.</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande om en �vertr�delse �r ringa</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">eller urs�ktlig, om f�retaget g�r r�ttelse eller om n�gon annan myndighet har<br/>vidtagit �tg�rder mot f�retaget och dessa �tg�rder bed�ms tillr�ckliga.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft50">Om n�gon som ing�r i styrelsen i ett f�retag som driver verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">enligt denna lag, eller �r dess verkst�llande direkt�r, inte uppfyller de krav<br/>som anges i 6 � 4, ska Finansinspektionen �terkalla f�retagets tillst�nd. Det<br/>f�r dock bara ske om inspektionen f�rst beslutat att p�tala att personen ing�r i<br/>styrelsen eller �r verkst�llande direkt�r och om han eller hon, sedan en av in-<br/>spektionen best�md tid om h�gst tre m�nader har g�tt, fortfarande ing�r i sty-<br/>relsen eller �r verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">I st�llet f�r att �terkalla tillst�ndet, f�r Finansinspektionen besluta att en</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r inte l�ngre f�r vara det. Inspektio-<br/>nen f�r d� f�rordna en ers�ttare. Ers�ttarens uppdrag g�ller till dess f�retaget<br/>har utsett en ny styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Det som anges om verkst�llande direkt�r i f�rsta och andra styckena g�ller</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ocks� en st�llf�retr�dare eller ers�ttare f�r verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:546px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Finansinspektionen ska �terkalla tillst�ndet f�r ett f�retag som driver</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">verksamhet enligt denna lag, om f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. har f�tt tillst�ndet genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got an-</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">nat otillb�rligt s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. inte inom ett �r fr�n det tillst�nd beviljades har b�rjat driva s�dan verk-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">samhet som tillst�ndet avser, </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte har drivit s�dan verk-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">samhet som tillst�ndet avser,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">4. har f�rklarat sig avst� fr�n tillst�ndet,<br/>5. har �verl�tit hela sin verksamhet, eller<br/>6. har f�rsatts i konkurs eller om beslut har fattats om att f�retaget ska g� i</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">tv�ngslikvidation.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">I fall som avses i f�rsta stycket 13 f�r i st�llet varning meddelas, om det �r</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">tillr�ckligt. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om Konsumentverket har fattat beslut enligt 51 � konsumentkreditlagen</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">(2010:1846) om att f�rel�gga ett f�retag att upph�ra med att l�mna krediter<br/>och beslutet har vunnit laga kraft, f�r Finansinspektionen �terkalla tillst�ndet<br/>f�r f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Om tillst�ndet �terkallas, f�r Finansinspektionen besluta om hur av-</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">vecklingen av verksamheten enligt denna lag ska ske.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2014:275</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett beslut om �terkallelse f�r f�renas med f�rbud att forts�tta verksamhe-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ten. </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Ingripande mot den som saknar tillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Om n�gon driver verksamhet enligt denna lag utan att vara ber�ttigad</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">till det, ska Finansinspektionen f�rel�gga denne att upph�ra med verksamhe-<br/>ten. Inspektionen f�r besluta hur avvecklingen av verksamheten ska ske. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Finansinspektionen f�r f�rel�gga den som driver verksamheten att l�mna</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">de upplysningar om verksamheten som inspektionen beh�ver f�r att bed�ma<br/>om lagen �r till�mplig p� en viss verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Sanktionsavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Om ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag har f�tt anm�rk-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">ning eller varning enligt 20 �, f�r Finansinspektionen besluta att f�retaget ska<br/>betala en sanktionsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Avgiften tillfaller staten. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Sanktionsavgiften ska uppg� till l�gst 5 000 kronor och h�gst</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">50 miljoner kronor. Avgiften f�r inte �verstiga tio procent av f�retagets om-<br/>s�ttning det n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�ret.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Om �vertr�delsen har skett under f�retagets f�rsta verksamhets�r eller om</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r oms�tt-<br/>ningen uppskattas. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r ett f�retag som �ven driver annan verksamhet �n den tillst�ndspliktiga</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">enligt denna lag ska oms�ttningen enligt f�rsta stycket avse endast verksam-<br/>heten med konsumentkrediter. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">N�r sanktionsavgiftens storlek beslutas, ska s�rskild h�nsyn tas till hur</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">allvarlig den �vertr�delse �r som f�ranlett anm�rkningen eller varningen och<br/>hur l�nge �vertr�delsen har p�g�tt. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>F�rseningsavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Om ett f�retag inte i tid l�mnar de upplysningar som det �r skyldigt att</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">l�mna enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av 34 � 3, f�r Finans-<br/>inspektionen besluta att f�retaget ska betala en f�rseningsavgift p� h�gst<br/>100 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Verkst�llighet av sanktionsavgift och f�rseningsavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Sanktionsavgiften eller f�rseningsavgiften ska betalas till Finans-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">inspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har<br/>vunnit laga kraft eller den l�ngre tid som anges i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller f�rseningsavgift</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">f�r verkst�llas enligt uts�kningsbalkens best�mmelser, om avgiften inte har<br/>betalats inom den tid som anges i 29 �. </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2014:275</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Om sanktionsavgiften eller f�rseningsavgiften inte betalas i tid, ska Finans-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">inspektionen l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning. Best�mmelser om<br/>indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av<br/>statliga fordringar m.m. </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">En sanktionsavgift eller f�rseningsavgift faller bort i den utstr�ckning</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">verkst�llighet inte har skett inom fem �r fr�n det att beslutet att ta ut avgiften<br/>vann laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>Vite</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Finansinspektionens f�rel�ggande eller f�rbud enligt denna lag f�r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">enas med vite.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>Avgifter till Finansinspektionen</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">F�retag som driver verksamhet enligt denna lag ska bekosta Finans-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">inspektionens verksamhet enligt denna lag med �rliga avgifter.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Finansinspektionen f�r ta ut avgifter f�r pr�vning av ans�kningar och an-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">m�lningar enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>Bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. vilket inneh�ll en ans�kan om att f� driva verksamhet enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">ska ha, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73">2. hur kravet p� sundhet som avses i 12 � kan uppfyllas,<br/>3. vilka upplysningar ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">ska l�mna till Finansinspektionen f�r dess tillsynsverksamhet enligt 17 och<br/>18 ��, och</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">4. s�dana avgifter som avses i 33 �.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Finansinspektionens beslut enligt 24 � andra stycket f�r inte �ver-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">klagas.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Finansinspektionens beslut i �vrigt enligt denna lag f�r �verklagas till all-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">m�n f�rvaltningsdomstol. Detta g�ller dock inte beslut i �renden som avses i<br/>20 � f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223).</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande el-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">ler �terkallelse ska g�lla omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.<br/>2. En fysisk eller juridisk person som vid tidpunkten f�r lagens ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">tr�dande l�mnar konsumentkrediter enligt 7 kap. 1 � andra stycket 2 lagen<br/>(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse s�som annan finansiell verk-<br/>samhet enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt f�r viss finansiell verk-<br/>samhet, f�r forts�tta att driva verksamheten enligt �ldre best�mmelser till den</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2014:275</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft82">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft82">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">1 januari 2015 utan krav p� tillst�nd eller, om ans�kan om tillst�nd till<br/>Finansinspektionen har kommit in inom denna tid, till dess att ans�kan har<br/>pr�vats slutligt.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. Sanktionsavgift enligt 25 � f�r tas ut endast f�r �vertr�delser som har</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">skett efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft83">PETER NORMAN<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om viss verksamhet med konsumentkrediter;

utf�rdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens till�mpningsomr�de

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om viss yrkesm�ssig verksamhet

med konsumentkrediter som best�r i att l�mna eller f�rmedla krediter till kon-
sumenter.

Lagen g�ller inte verksamhet med konsumentkrediter som drivs med till-

st�nd enligt andra f�rfattningar.

2 �

Denna lag g�ller �ven f�r utl�ndska f�retags verksamhet med konsu-

mentkrediter i Sverige. F�r verksamhet genom filial g�ller i �vrigt lagen
(1992:160) om utl�ndska filialer m.m.

�tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism

3 �

Best�mmelser om skyldighet f�r f�retag som driver verksamhet med

konsumentkrediter att medverka till att f�rhindra penningtv�tt och finansie-
ring av terrorism finns i lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och
finansiering av terrorism.

Tillst�ndsplikt

4 �

F�r att driva verksamhet med konsumentkrediter enligt denna lag kr�vs

tillst�nd av Finansinspektionen. Tillst�nd f�r ges endast till ett svenskt aktie-
bolag, en svensk ekonomisk f�rening eller motsvarande utl�ndskt f�retag.

Undantag fr�n tillst�ndsplikt

5 �

Tillst�nd enligt denna lag beh�vs inte f�r

1. f�retag som har tillst�nd enligt
a) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,
b) lagen (2010:751) om betaltj�nster, eller
c) lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
2. f�retag som avses i 2 kap. 3 � f�rsta stycket 27 lagen om bank- och

finansieringsr�relse,

1 Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.

SFS 2014:275

Utkom fr�n trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:275

3. statliga och kommunala myndigheter, eller
4. juridiska personer som driver verksamhet med konsumentkrediter i

mindre omfattning utan vinstsyfte.

Undantagen enligt f�rsta stycket g�ller �ven f�r motsvarande utl�ndska

f�retag och utl�ndska statliga, kommunala och andra offentliga myndigheter.

F�ruts�ttningar f�r tillst�nd

6 �

Tillst�nd till verksamhet enligt denna lag ska ges ett svenskt aktiebolag

eller en svensk ekonomisk f�rening, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller n�gon

annan f�rfattning,

2. det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

i enlighet med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�retagets verk-
samhet,

3. den som har eller kan f�rv�ntas komma att f� ett kvalificerat innehav i

f�retaget bed�ms som l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver led-
ningen i f�retaget, och

4. den som ska ing� i f�retagets styrelse eller vara verkst�llande direkt�r,

eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig insikt och erfarenhet f�r
att delta i ledningen och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en s�dan uppgift.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag,

om innehavet, ber�knat p� det s�tt som anges i 1 kap. 5 a � lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsr�relse, representerar tio procent eller mer av kapi-
talet eller av samtliga r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt inflytande
�ver ledningen av f�retaget.

7 �

Vid bed�mningen enligt 6 � 3 av om en innehavare �r l�mplig ska inne-

havarens anseende beaktas. Det ska ocks� beaktas om det finns sk�l att anta
att

1. innehavaren kommer att motverka att f�retagets verksamhet drivs p� ett

s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som reg-
lerar f�retagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r
a) penningtv�tt som avses i 1 kap. 5 � 6 lagen (2009:62) om �tg�rder mot

penningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 � la-
gen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Om f�retaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med

n�gon annan, f�r tillst�nd ges bara om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av f�retaget.

8 �

Ett utl�ndskt f�retag f�r ges tillst�nd att driva verksamhet enligt denna

lag fr�n filial i Sverige. Tillst�nd ska ges, om

1. f�retaget driver motsvarande verksamhet i det land d�r det har sitt s�te,
2. f�retaget st�r under betryggande tillsyn av en beh�rig myndighet i det

land d�r det har sitt s�te och den myndigheten har till�tit att f�retaget etablerar
sig i Sverige, och

background image

3

SFS 2014:275

3. det finns sk�l att anta att verksamheten h�r i landet kommer att drivas i

enlighet med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�retagets verk-
samhet.

9 �

Ett svenskt f�retag som driver verksamhet enligt denna lag f�r efter till-

st�nd av Finansinspektionen inr�tta filial i ett annat land. Ett s�dant tillst�nd
ska ges om det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att
drivas i enlighet med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�reta-
gets verksamhet.

�garf�r�ndringar

10 �

Best�mmelserna om �garpr�vning i kreditinstitut i 14 kap. lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse ska till�mpas �ven f�r f�retag
som driver verksamhet enligt denna lag.

Godk�nnande av bolagsordning eller stadgar

11 �

F�retagets bolagsordning eller stadgar ska godk�nnas i samband med

att det f�r tillst�nd att driva verksamhet enligt denna lag.

Ett f�retag som beslutat att �ndra sin bolagsordning eller sina stadgar ska

ans�ka om godk�nnande av �ndringen. �ndringen ska godk�nnas om bolags-
ordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag och andra f�rfattningar av
betydelse f�r verksamheten samt i �vrigt inneh�ller de s�rskilda best�mmel-
ser som beh�vs med h�nsyn till omfattningen och arten av verksamheten.

Ett beslut om �ndring av bolagsordning eller stadgar f�r inte registreras

innan det har godk�nts.

Sundhet

12 �

Ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag ska driva den p� ett

s�tt som �r sunt.

Tystnadsplikt

13 �

Enskildas f�rh�llanden till ett f�retag som driver verksamhet enligt

denna lag f�r inte obeh�rigen r�jas.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken ska inte f�lja f�r den som bryter mot

f�rbudet i f�rsta stycket.

I 5 a � kreditupplysningslagen (1973:1173) finns best�mmelser om att det

som g�ller om tystnadsplikt enligt f�rsta stycket inte hindrar att uppgifter i
vissa fall utv�xlas f�r kreditupplysnings�ndam�l.

Uppdragsavtal

14 �

Ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag f�r uppdra �t n�gon

annan att utf�ra ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ing�r i
denna verksamhet. F�retaget ska anm�la s�dana uppdragsavtal till Finans-
inspektionen.

background image

4

SFS 2014:275

Uppdrag �t n�gon annan att utf�ra s�dana funktioner som �r av v�sentlig

betydelse f�r verksamheten f�r ges bara om f�retaget ansvarar f�r att

1. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och s�ker-

hetsm�ssigt betryggande former, och

2. uppdraget inte v�sentligt f�rs�mrar kvaliteten p� verksamhetens intern-

kontroll och Finansinspektionens m�jligheter att �vervaka att f�retaget f�ljer
de regler som g�ller f�r den.

Register

15 �

Finansinspektionen ska f�ra ett register �ver f�retag som har tillst�nd

att driva verksamhet enligt denna lag.

Tillsyn

16 �

Finansinspektionen har tillsyn �ver f�retag som driver verksamhet en-

ligt denna lag. Tillsynen omfattar att f�retagets verksamhet drivs enligt

1. denna lag,
2. andra f�rfattningar som reglerar verksamheten,
3. f�retagets bolagsordning eller stadgar, och
4. f�retagets interna instruktioner som har sin grund i f�rfattningar som

reglerar verksamheten.

Finansinspektionens tillsyn omfattar inte konsumentkreditlagen

(2010:1846).

Upplysningar fr�n och unders�kningar hos ett f�retag som driver
verksamhet enligt denna lag

17 �

Ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag ska l�mna Finans-

inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ng-
ande omst�ndigheter som inspektionen beg�r.

Finansinspektionen f�r, n�r inspektionen anser att det �r n�dv�ndigt, ge-

nomf�ra en unders�kning hos ett f�retag som driver verksamhet enligt denna
lag.

Upplysningar fr�n och unders�kningar hos andra f�retag

18 �

Om ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag ing�r i en kon-

cern, ska de �vriga f�retagen i koncernen l�mna Finansinspektionen de upp-
lysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ngande omst�ndigheter
som inspektionen beh�ver f�r sin tillsyn �ver f�retaget.

19 �

Har ett f�retag f�tt i uppdrag av ett f�retag som driver verksamhet en-

ligt denna lag att utf�ra ett visst arbete eller vissa funktioner, ska f�retaget
l�mna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och d�rmed
sammanh�ngande omst�ndigheter som inspektionen beg�r.

Finansinspektionen f�r genomf�ra unders�kningar hos ett s�dant f�retag,

om det beh�vs f�r tillsynen �ver f�retaget som driver verksamhet enligt
denna lag.

background image

5

SFS 2014:275

Ingripanden mot f�retag som driver verksamhet enligt denna lag

20 �

Om ett f�retag �sidos�tter sina skyldigheter enligt denna lag, andra f�r-

fattningar som reglerar f�retagets verksamhet, bolagsordning, stadgar eller in-
terna instruktioner som har sin grund i en f�rfattning som reglerar verksamhe-
ten, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska d� utf�rda ett f�rel�ggande att inom viss tid be-

gr�nsa verksamheten, minska riskerna i den eller vidta n�gon annan �tg�rd f�r
att komma till r�tta med situationen, ett f�rbud att verkst�lla beslut eller en
anm�rkning. Om �vertr�delsen �r allvarlig ska f�retagets tillst�nd �terkallas
eller, om det �r tillr�ckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande om en �vertr�delse �r ringa

eller urs�ktlig, om f�retaget g�r r�ttelse eller om n�gon annan myndighet har
vidtagit �tg�rder mot f�retaget och dessa �tg�rder bed�ms tillr�ckliga.

21 �

Om n�gon som ing�r i styrelsen i ett f�retag som driver verksamhet

enligt denna lag, eller �r dess verkst�llande direkt�r, inte uppfyller de krav
som anges i 6 � 4, ska Finansinspektionen �terkalla f�retagets tillst�nd. Det
f�r dock bara ske om inspektionen f�rst beslutat att p�tala att personen ing�r i
styrelsen eller �r verkst�llande direkt�r och om han eller hon, sedan en av in-
spektionen best�md tid om h�gst tre m�nader har g�tt, fortfarande ing�r i sty-
relsen eller �r verkst�llande direkt�r.

I st�llet f�r att �terkalla tillst�ndet, f�r Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r inte l�ngre f�r vara det. Inspektio-
nen f�r d� f�rordna en ers�ttare. Ers�ttarens uppdrag g�ller till dess f�retaget
har utsett en ny styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r.

Det som anges om verkst�llande direkt�r i f�rsta och andra styckena g�ller

ocks� en st�llf�retr�dare eller ers�ttare f�r verkst�llande direkt�r.

22 �

Finansinspektionen ska �terkalla tillst�ndet f�r ett f�retag som driver

verksamhet enligt denna lag, om f�retaget

1. har f�tt tillst�ndet genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got an-

nat otillb�rligt s�tt,

2. inte inom ett �r fr�n det tillst�nd beviljades har b�rjat driva s�dan verk-

samhet som tillst�ndet avser,

3. under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte har drivit s�dan verk-

samhet som tillst�ndet avser,

4. har f�rklarat sig avst� fr�n tillst�ndet,
5. har �verl�tit hela sin verksamhet, eller
6. har f�rsatts i konkurs eller om beslut har fattats om att f�retaget ska g� i

tv�ngslikvidation.

I fall som avses i f�rsta stycket 13 f�r i st�llet varning meddelas, om det �r

tillr�ckligt.

Om Konsumentverket har fattat beslut enligt 51 � konsumentkreditlagen

(2010:1846) om att f�rel�gga ett f�retag att upph�ra med att l�mna krediter
och beslutet har vunnit laga kraft, f�r Finansinspektionen �terkalla tillst�ndet
f�r f�retaget.

23 �

Om tillst�ndet �terkallas, f�r Finansinspektionen besluta om hur av-

vecklingen av verksamheten enligt denna lag ska ske.

background image

6

SFS 2014:275

Ett beslut om �terkallelse f�r f�renas med f�rbud att forts�tta verksamhe-

ten.

Ingripande mot den som saknar tillst�nd

24 �

Om n�gon driver verksamhet enligt denna lag utan att vara ber�ttigad

till det, ska Finansinspektionen f�rel�gga denne att upph�ra med verksamhe-
ten. Inspektionen f�r besluta hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Finansinspektionen f�r f�rel�gga den som driver verksamheten att l�mna

de upplysningar om verksamheten som inspektionen beh�ver f�r att bed�ma
om lagen �r till�mplig p� en viss verksamhet.

Sanktionsavgift

25 �

Om ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag har f�tt anm�rk-

ning eller varning enligt 20 �, f�r Finansinspektionen besluta att f�retaget ska
betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

26 �

Sanktionsavgiften ska uppg� till l�gst 5 000 kronor och h�gst

50 miljoner kronor. Avgiften f�r inte �verstiga tio procent av f�retagets om-
s�ttning det n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�ret.

Om �vertr�delsen har skett under f�retagets f�rsta verksamhets�r eller om

uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r oms�tt-
ningen uppskattas.

F�r ett f�retag som �ven driver annan verksamhet �n den tillst�ndspliktiga

enligt denna lag ska oms�ttningen enligt f�rsta stycket avse endast verksam-
heten med konsumentkrediter.

27 �

N�r sanktionsavgiftens storlek beslutas, ska s�rskild h�nsyn tas till hur

allvarlig den �vertr�delse �r som f�ranlett anm�rkningen eller varningen och
hur l�nge �vertr�delsen har p�g�tt.

F�rseningsavgift

28 �

Om ett f�retag inte i tid l�mnar de upplysningar som det �r skyldigt att

l�mna enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av 34 � 3, f�r Finans-
inspektionen besluta att f�retaget ska betala en f�rseningsavgift p� h�gst
100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkst�llighet av sanktionsavgift och f�rseningsavgift

29 �

Sanktionsavgiften eller f�rseningsavgiften ska betalas till Finans-

inspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har
vunnit laga kraft eller den l�ngre tid som anges i beslutet.

30 �

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller f�rseningsavgift

f�r verkst�llas enligt uts�kningsbalkens best�mmelser, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 29 �.

background image

7

SFS 2014:275

Om sanktionsavgiften eller f�rseningsavgiften inte betalas i tid, ska Finans-

inspektionen l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning. Best�mmelser om
indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.

31 �

En sanktionsavgift eller f�rseningsavgift faller bort i den utstr�ckning

verkst�llighet inte har skett inom fem �r fr�n det att beslutet att ta ut avgiften
vann laga kraft.

Vite

32 �

Finansinspektionens f�rel�ggande eller f�rbud enligt denna lag f�r f�r-

enas med vite.

Avgifter till Finansinspektionen

33 �

F�retag som driver verksamhet enligt denna lag ska bekosta Finans-

inspektionens verksamhet enligt denna lag med �rliga avgifter.

Finansinspektionen f�r ta ut avgifter f�r pr�vning av ans�kningar och an-

m�lningar enligt denna lag.

Bemyndiganden

34 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilket inneh�ll en ans�kan om att f� driva verksamhet enligt denna lag

ska ha,

2. hur kravet p� sundhet som avses i 12 � kan uppfyllas,
3. vilka upplysningar ett f�retag som driver verksamhet enligt denna lag

ska l�mna till Finansinspektionen f�r dess tillsynsverksamhet enligt 17 och
18 ��, och

4. s�dana avgifter som avses i 33 �.

�verklagande

35 �

Finansinspektionens beslut enligt 24 � andra stycket f�r inte �ver-

klagas.

Finansinspektionens beslut i �vrigt enligt denna lag f�r �verklagas till all-

m�n f�rvaltningsdomstol. Detta g�ller dock inte beslut i �renden som avses i
20 � f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223).

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande el-

ler �terkallelse ska g�lla omedelbart.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.
2. En fysisk eller juridisk person som vid tidpunkten f�r lagens ikraft-

tr�dande l�mnar konsumentkrediter enligt 7 kap. 1 � andra stycket 2 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse s�som annan finansiell verk-
samhet enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt f�r viss finansiell verk-
samhet, f�r forts�tta att driva verksamheten enligt �ldre best�mmelser till den

background image

8

SFS 2014:275

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1 januari 2015 utan krav p� tillst�nd eller, om ans�kan om tillst�nd till
Finansinspektionen har kommit in inom denna tid, till dess att ans�kan har
pr�vats slutligt.

3. Sanktionsavgift enligt 25 � f�r tas ut endast f�r �vertr�delser som har

skett efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.