SFS 2007:565 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2007:565 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
070565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:3px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2005:405) om <br/>f�rs�kringsf�rmedling;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 juni 2007.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1 kap. 5 �, 5 kap. 1, 4 och 5 ��</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114">samt 8 kap. 6 och 13 �� lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling skall ha<br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r en f�rs�kringsf�rmedlare ut�var s�dan sidoverksamhet som avses</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114">i 2 kap. 5 � f�rsta stycket 15 lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,<br/>�r lagen till�mplig �ven p� denna verksamhet, om inte n�got annat s�gs.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">En f�rs�kringsf�rmedlare f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen ut-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114">�va s�dan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 � f�rsta stycket 15 lagen<br/>(2007:528) om v�rdepappersmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid pr�vning av en ans�kan om tillst�nd enligt f�rsta stycket g�ller be-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">st�mmelserna i 2 kap. 5 eller 6 � i till�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rs�kringsf�rmedlaren skall i sin verksamhet iaktta god f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rmedlingssed och med tillb�rlig omsorg ta till vara kundens intressen.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rs�kringsf�rmedlaren skall anpassa sin r�dgivning efter kundens �nske-</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114">m�l och behov samt rekommendera l�sningar som �r l�mpliga f�r kunden.<br/>Om f�rs�kringsf�rmedlaren har informerat kunden enligt 6 kap. 2 � f�rsta<br/>stycket 1 om att han eller hon l�mnar r�dgivning om f�rs�kring p� grundval<br/>av en opartisk analys, �r f�rmedlaren skyldig att l�mna r�dgivningen efter en<br/>analys av ett tillr�ckligt stort antal f�rs�kringsavtal p� marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rmedlaren skall avr�da en kund som �r en fysisk person som handlar</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114">huvudsakligen f�r �ndam�l som faller utanf�r n�ringsverksamhet fr�n att<br/>vidta �tg�rder som inte kan anses l�mpliga med h�nsyn till personens behov,<br/>ekonomiska f�rh�llanden eller andra omst�ndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Om f�rs�kringsf�rmedlaren ut�var s�dan sidoverksamhet som avses i 1 �</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rsta stycket, g�ller dessutom best�mmelserna i 8 kap. lagen (2007:528) om<br/>v�rdepappersmarknaden f�r den verksamheten i till�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2007:565</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:565</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Pengar och andra tillg�ngar som f�rs�kringsf�rmedlaren f�r hand om</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r kundens r�kning skall h�llas avskilda fr�n egna tillg�ngar.</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Om f�rs�kringsf�rmedlaren ut�var s�dan sidoverksamhet som avses i 1 �</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rsta stycket, g�ller i st�llet best�mmelserna i 2 kap. 5 � f�rsta stycket 15 c<br/>lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden f�r den verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Om Finansinspektionen har �terkallat tillst�ndet f�r en f�rs�kringsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">medlare, skall inspektionen snarast underr�tta Bolagsverket om detta.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Om Bolagsverket har �terkallat registreringen avseende f�rmedling av</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">livf�rs�kring eller alla slag av f�rs�kring f�r en anknuten f�rs�kringsf�r-<br/>medlare som har tillst�nd att ut�va s�dan sidoverksamhet som avses i 2 kap.<br/>5 � f�rsta stycket 15 lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, skall<br/>Bolagsverket snarast underr�tta Finansinspektionen om detta.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>13 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">Straffavgiften skall uppg� till l�gst 5 </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft21">000 kronor och h�gst</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">50 miljoner kronor.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Avgiften f�r inte �verstiga tio procent av oms�ttningen n�rmast f�reg�-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">ende r�kenskaps�r f�r f�rs�kringsf�rmedlaren, f�rs�kringsf�retaget eller fi-<br/>lialen till en s�dan utl�ndsk f�rs�kringsf�rmedlare som avses i 3 kap. 2 �.<br/>Om �vertr�delsen har skett under f�rs�kringsf�rmedlarens, f�rs�kringsf�re-<br/>tagets eller filialens f�rsta verksamhets�r eller om uppgifter om oms�tt-<br/>ningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r den uppskattas.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Avgiften f�r inte vara s� stor att f�rs�kringsf�rmedlaren eller f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">f�retaget d�refter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 � lagen (2007:528) om v�r-<br/>depappersmarknaden, 6 kap. 1 � lagen (2004:297) om bank- och finansie-<br/>ringsr�relse eller 1 </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft21">kap. 1 </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft21">a </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft21">� f�rsta stycket f�rs�kringsr�relselagen</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">(1982:713).</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r avgiftens storlek beslutas, skall s�rskild h�nsyn tas till hur allvarlig</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">den �vertr�delse �r som har f�ranlett anm�rkningen eller varningen och hur<br/>l�nge �vertr�delsen har p�g�tt.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft27">Sonja Daltung<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2005:405) om
f�rs�kringsf�rmedling;

utf�rdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1 kap. 5 �, 5 kap. 1, 4 och 5 ��

samt 8 kap. 6 och 13 �� lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling skall ha
f�ljande lydelse.

1 kap.

5 �

N�r en f�rs�kringsf�rmedlare ut�var s�dan sidoverksamhet som avses

i 2 kap. 5 � f�rsta stycket 15 lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden,
�r lagen till�mplig �ven p� denna verksamhet, om inte n�got annat s�gs.

5 kap.

1 �

En f�rs�kringsf�rmedlare f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen ut-

�va s�dan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 � f�rsta stycket 15 lagen
(2007:528) om v�rdepappersmarknaden.

Vid pr�vning av en ans�kan om tillst�nd enligt f�rsta stycket g�ller be-

st�mmelserna i 2 kap. 5 eller 6 � i till�mpliga delar.

4 �

F�rs�kringsf�rmedlaren skall i sin verksamhet iaktta god f�rs�krings-

f�rmedlingssed och med tillb�rlig omsorg ta till vara kundens intressen.

F�rs�kringsf�rmedlaren skall anpassa sin r�dgivning efter kundens �nske-

m�l och behov samt rekommendera l�sningar som �r l�mpliga f�r kunden.
Om f�rs�kringsf�rmedlaren har informerat kunden enligt 6 kap. 2 � f�rsta
stycket 1 om att han eller hon l�mnar r�dgivning om f�rs�kring p� grundval
av en opartisk analys, �r f�rmedlaren skyldig att l�mna r�dgivningen efter en
analys av ett tillr�ckligt stort antal f�rs�kringsavtal p� marknaden.

F�rmedlaren skall avr�da en kund som �r en fysisk person som handlar

huvudsakligen f�r �ndam�l som faller utanf�r n�ringsverksamhet fr�n att
vidta �tg�rder som inte kan anses l�mpliga med h�nsyn till personens behov,
ekonomiska f�rh�llanden eller andra omst�ndigheter.

Om f�rs�kringsf�rmedlaren ut�var s�dan sidoverksamhet som avses i 1 �

f�rsta stycket, g�ller dessutom best�mmelserna i 8 kap. lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden f�r den verksamheten i till�mpliga delar.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:565

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:565

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

5 �

Pengar och andra tillg�ngar som f�rs�kringsf�rmedlaren f�r hand om

f�r kundens r�kning skall h�llas avskilda fr�n egna tillg�ngar.

Om f�rs�kringsf�rmedlaren ut�var s�dan sidoverksamhet som avses i 1 �

f�rsta stycket, g�ller i st�llet best�mmelserna i 2 kap. 5 � f�rsta stycket 15 c
lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden f�r den verksamheten.

8 kap.

6 �

Om Finansinspektionen har �terkallat tillst�ndet f�r en f�rs�kringsf�r-

medlare, skall inspektionen snarast underr�tta Bolagsverket om detta.

Om Bolagsverket har �terkallat registreringen avseende f�rmedling av

livf�rs�kring eller alla slag av f�rs�kring f�r en anknuten f�rs�kringsf�r-
medlare som har tillst�nd att ut�va s�dan sidoverksamhet som avses i 2 kap.
5 � f�rsta stycket 15 lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, skall
Bolagsverket snarast underr�tta Finansinspektionen om detta.

13 �

Straffavgiften skall uppg� till l�gst 5

000 kronor och h�gst

50 miljoner kronor.

Avgiften f�r inte �verstiga tio procent av oms�ttningen n�rmast f�reg�-

ende r�kenskaps�r f�r f�rs�kringsf�rmedlaren, f�rs�kringsf�retaget eller fi-
lialen till en s�dan utl�ndsk f�rs�kringsf�rmedlare som avses i 3 kap. 2 �.
Om �vertr�delsen har skett under f�rs�kringsf�rmedlarens, f�rs�kringsf�re-
tagets eller filialens f�rsta verksamhets�r eller om uppgifter om oms�tt-
ningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r den uppskattas.

Avgiften f�r inte vara s� stor att f�rs�kringsf�rmedlaren eller f�rs�krings-

f�retaget d�refter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 � lagen (2007:528) om v�r-
depappersmarknaden, 6 kap. 1 � lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsr�relse eller 1

kap. 1

a

� f�rsta stycket f�rs�kringsr�relselagen

(1982:713).

N�r avgiftens storlek beslutas, skall s�rskild h�nsyn tas till hur allvarlig

den �vertr�delse �r som har f�ranlett anm�rkningen eller varningen och hur
l�nge �vertr�delsen har p�g�tt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2007.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.