SFS 1980:525

800525.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:XYOYKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:ZZNPHR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:XYOYKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZZNPHR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZZNPHR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:283px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1980:525 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:316px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">den 26 juni 1980 </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">1036 </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1980:2) om finansbolag; </b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 19 juni 1980. </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens bes lut' f�reskrivs att 5 och 24 �� lagen (1980:2) om fi�</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">nansbolag skall ha nedan angiv na lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft14">5 � F�retag, f�r vilket lagen enligt 2-4 �� g�ller, skall vara aktiebolag. <br/>S�dant bolag kallas finansbolag. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11">Annan �n finansbolag f�r ej i sin firma eller annars vid beteckning av </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">verksamhet anv�nda ordet finansbolag eller finansaktiebolag. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">Finansbolag skall genom beslut av bankinspektionen inf�ras i en s �r�</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft14">skild f�rteckning hos inspektionen. Omfattas ett bolag inte l�ngre enligt <br/>2-4 �� av lagen, skall det genom beslut av inspektionen avf�ras ur f�r�</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft14">teckningen. Om nettov�rdet av ett finansbolags tillg�ngar nedg�r under det <br/>belopp som anges i 2 � f�rsta stycket 2 f�r dock inspektionen p� framst�ll�</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft14">ning av bolaget under h�gst tv� �r l�ta anst� med s�dant beslut. Intill dess <br/>ett bolag har avf�rts ur f�rteckningen anses det som finansbolag. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">24 � Styrelseledamot eller befattningshavare hos finansbolag som u pp-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">s�tligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokf�ring eller p� ann at s�tt </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft15">l�mn^ bankinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten d�ms, <br/>om gamingen cy �r ringa, till b�ter eller f�ngelse i h�gst e tt �r. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">etsamma g�ller den som med anledning av f�rel�ggande enligt 2 0 � </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">t�rsta stycket upps�tligen eller av oaktsamhet l�mnar bankinspekuonen </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">felaktiga upplysningar om verk samheten. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">' Den som bryte r mot 5 � andra stycket d�ms till b�ter. </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1980. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">XiehZT- &#34;'r </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:397px;white-space:nowrap" class="ft11">'krafttr�dande har ordet finansbolag eUer finansak-</p> <p style="position:absolute;top:971px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">ket anv�liH-l^n'"^ </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft11">^&#34;ansbolag f�r utan hinder av 5 � andra styc-</p> <p style="position:absolute;top:993px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">s�kan om re </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft11">^'^abeteckning intill utg�ngen av �r 1982 eller, om an-</p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">slutligt har pr�laTs&#34;&#34;^ </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:686px;white-space:nowrap" class="ft11">ans�kningen </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>P� regeringens v�gnar </b></p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>STAFFAN BURENSTAM UN DER </b></p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11">1979/80:66, rskr 415. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft11">Lars Hedberg </p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft11">(Ekonomidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1980:525 Lag

Utkom fr�n trycket

den 26 juni 1980

1036

om �ndring i lagen (1980:2) om finansbolag;

utf�rdad den 19 juni 1980.

Enligt riksdagens bes lut' f�reskrivs att 5 och 24 �� lagen (1980:2) om fi�

nansbolag skall ha nedan angiv na lydelse.

5 � F�retag, f�r vilket lagen enligt 2-4 �� g�ller, skall vara aktiebolag.
S�dant bolag kallas finansbolag.

Annan �n finansbolag f�r ej i sin firma eller annars vid beteckning av

verksamhet anv�nda ordet finansbolag eller finansaktiebolag.

Finansbolag skall genom beslut av bankinspektionen inf�ras i en s �r�

skild f�rteckning hos inspektionen. Omfattas ett bolag inte l�ngre enligt
2-4 �� av lagen, skall det genom beslut av inspektionen avf�ras ur f�r�

teckningen. Om nettov�rdet av ett finansbolags tillg�ngar nedg�r under det
belopp som anges i 2 � f�rsta stycket 2 f�r dock inspektionen p� framst�ll�

ning av bolaget under h�gst tv� �r l�ta anst� med s�dant beslut. Intill dess
ett bolag har avf�rts ur f�rteckningen anses det som finansbolag.

24 � Styrelseledamot eller befattningshavare hos finansbolag som u pp-

s�tligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokf�ring eller p� ann at s�tt

l�mn^ bankinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten d�ms,
om gamingen cy �r ringa, till b�ter eller f�ngelse i h�gst e tt �r.

etsamma g�ller den som med anledning av f�rel�ggande enligt 2 0 �

t�rsta stycket upps�tligen eller av oaktsamhet l�mnar bankinspekuonen

felaktiga upplysningar om verk samheten.

' Den som bryte r mot 5 � andra stycket d�ms till b�ter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1980.

XiehZT- "'r

'krafttr�dande har ordet finansbolag eUer finansak-

ket anv�liH-l^n'"^

^"ansbolag f�r utan hinder av 5 � andra styc-

s�kan om re

^'^abeteckning intill utg�ngen av �r 1982 eller, om an-

slutligt har pr�laTs""^

ans�kningen

P� regeringens v�gnar

STAFFAN BURENSTAM UN DER

1979/80:66, rskr 415.

Lars Hedberg

(Ekonomidepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.