SFS 2000:818 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2000:818 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
000818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:ANPAJE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:ANPAJE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:ANPAOJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ANPAOJ+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:ANPAJE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:ANPAJE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ANPAJE+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:ANPAJE+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ANPAJE+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:12px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ANPAJE+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:ANPAJE+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:ANPAJE+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ANPAGA+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i bankr�relselagen (1987:617);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 november 2000.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om bankr�relselagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1987:617)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att i 8 kap. 2 och 8 �� orden Finansinspektionen skall bytas ut mot</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">registreringsmyndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att 7 kap. 1 �, 8 kap. 1, 4 och 5 �� samt 9 kap. 23 � skall ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">En bank st�r under tillsyn av Finansinspektionen. Banken skall l�mna</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ng-<br/>ande omst�ndigheter som inspektionen beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Inspektionen f�r genomf�ra unders�kning hos en bank n�r inspektionen</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">anser det n�dv�ndigt.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:584px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:584px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Registreringsmyndighet f�r bankf�retag �r Patent- och registrerings-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">verket.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Hos registreringsmyndigheten f�rs ett bankregister. I detta skrivs de upp-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">gifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385), sparbanks-<br/>lagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller andra f�rfatt-<br/>ningar skall anm�las f�r registrering eller i �vrigt skall tas in i registret.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en s�kande vid anm�lan f�r registrering inte har iakttagit vad som</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">�r f�reskrivet om anm�lan, skall han f�rel�ggas att inom viss tid avge ytt-<br/>rande eller vidta r�ttelse. Detsamma g�ller om registreringsmyndigheten fin-<br/>ner att ett beslut, som anm�ls f�r registrering och f�r vars giltighet regering-<br/>ens eller Finansinspektionens stadf�stelse inte kr�vs, eller en handling som<br/>bifogas anm�lningen</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen omtryckt 1996:1001.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117">Senaste lydelse av<br/>8 kap. 2 � 1998:1500<br/>8 kap. 8 � 1998:1500.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1998:1500.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1999:222.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2000:818</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 november 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:818</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft210">1. inte har tillkommit i beh�rig ordning,<br/>2. till sitt inneh�ll strider mot denna lag eller annan f�rfattning eller stad-</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">garna, eller </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft210">3. i n�got viktigare h�nseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.<br/>Om s�kanden inte r�ttar sig efter f�rel�ggandet, skall anm�lningen avskri-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">vas. En underr�ttelse om denna p�f�ljd skall tas in i f�rel�ggandet. Finns det<br/>�ven efter det att yttrandet har avgivits n�got hinder mot registrering och har<br/>s�kanden haft tillf�lle att yttra sig �ver hindret, skall registrering v�gras, om<br/>det inte finns anledning att ge s�kanden ett nytt f�rel�ggande.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i f�rsta stycket utg�r inte hinder mot registrering av ett</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">beslut av st�mman, om r�tten till talan mot beslutet har g�tt f�rlorad enligt<br/>4 kap. 17 � andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 � andra<br/>stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft21">Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underr�tta en spar-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">bank eller en medlemsbank n�r myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. f�rklarat en fr�ga om fusion f�rfallen enligt 7 kap. 7 � tredje stycket</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5 </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft21">� tredje stycket lagen</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">(1995:1570) om medlemsbanker, eller</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. f�rklarat en fr�ga om en sparbanks ombildning till bankaktiebolag f�r-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">fallen enligt 8 kap. 8 � sparbankslagen.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft24">6</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r fusionsplanen har godk�nts av bolagen, skall s�v�l �verl�tande</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">som �vertagande bolag ans�ka om tillst�nd att verkst�lla planen. Fr�gor om<br/>s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. �renden som �r av principiell<br/>betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas dock av regeringen. Vid fusion genom<br/>kombination skall bolagen dessutom ans�ka om oktroj och stadf�stelse av<br/>bolagsordningen f�r det �vertagande bolaget enligt 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Ans�kan skall ges in inom en m�nad efter det att fusionsplanen har god-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">k�nts i samtliga bolag och senast tv� �r efter det att fusionsplanen kungjorts<br/>enligt 18 kap. 2 � aktiebolagslagen (1975:1385).</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Finansinspektionen skall underr�tta registreringsmyndigheten om ans�k-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">ningar enligt f�rsta stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats<br/>med anledning av s�dana ans�kningar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft210">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.<br/>2. Registrerings�renden, som har kommit in till Finansinspektionen men i</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">vilka inspektionen inte har fattat beslut f�re ikrafttr�dandet, skall �verl�m-<br/>nas till Patent- och registreringsverket f�r fortsatt handl�ggning.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft210">G�ran Haag<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1998:1500.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1999:222.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i bankr�relselagen (1987:617);

utf�rdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om bankr�relselagen

(1987:617)

2

dels

att i 8 kap. 2 och 8 �� orden Finansinspektionen skall bytas ut mot

registreringsmyndigheten,

dels

att 7 kap. 1 �, 8 kap. 1, 4 och 5 �� samt 9 kap. 23 � skall ha f�ljande

lydelse.

7 kap.

1 �

En bank st�r under tillsyn av Finansinspektionen. Banken skall l�mna

inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ng-
ande omst�ndigheter som inspektionen beg�r.

Inspektionen f�r genomf�ra unders�kning hos en bank n�r inspektionen

anser det n�dv�ndigt.

8 kap.

1 �

3

Registreringsmyndighet f�r bankf�retag �r Patent- och registrerings-

verket.

Hos registreringsmyndigheten f�rs ett bankregister. I detta skrivs de upp-

gifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385), sparbanks-
lagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller andra f�rfatt-
ningar skall anm�las f�r registrering eller i �vrigt skall tas in i registret.

4 �

4

Om en s�kande vid anm�lan f�r registrering inte har iakttagit vad som

�r f�reskrivet om anm�lan, skall han f�rel�ggas att inom viss tid avge ytt-
rande eller vidta r�ttelse. Detsamma g�ller om registreringsmyndigheten fin-
ner att ett beslut, som anm�ls f�r registrering och f�r vars giltighet regering-
ens eller Finansinspektionens stadf�stelse inte kr�vs, eller en handling som
bifogas anm�lningen

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Lagen omtryckt 1996:1001.

Senaste lydelse av
8 kap. 2 � 1998:1500
8 kap. 8 � 1998:1500.

3

Senaste lydelse 1998:1500.

4

Senaste lydelse 1999:222.

SFS 2000:818

Utkom fr�n trycket
den 14 november 2000

background image

2

SFS 2000:818

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

1. inte har tillkommit i beh�rig ordning,
2. till sitt inneh�ll strider mot denna lag eller annan f�rfattning eller stad-

garna, eller

3. i n�got viktigare h�nseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.
Om s�kanden inte r�ttar sig efter f�rel�ggandet, skall anm�lningen avskri-

vas. En underr�ttelse om denna p�f�ljd skall tas in i f�rel�ggandet. Finns det
�ven efter det att yttrandet har avgivits n�got hinder mot registrering och har
s�kanden haft tillf�lle att yttra sig �ver hindret, skall registrering v�gras, om
det inte finns anledning att ge s�kanden ett nytt f�rel�ggande.

Best�mmelserna i f�rsta stycket utg�r inte hinder mot registrering av ett

beslut av st�mman, om r�tten till talan mot beslutet har g�tt f�rlorad enligt
4 kap. 17 � andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 � andra
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

5 �

5

Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underr�tta en spar-

bank eller en medlemsbank n�r myndigheten

1. f�rklarat en fr�ga om fusion f�rfallen enligt 7 kap. 7 � tredje stycket

sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5

� tredje stycket lagen

(1995:1570) om medlemsbanker, eller

2. f�rklarat en fr�ga om en sparbanks ombildning till bankaktiebolag f�r-

fallen enligt 8 kap. 8 � sparbankslagen.

9 kap.

23 �

6

N�r fusionsplanen har godk�nts av bolagen, skall s�v�l �verl�tande

som �vertagande bolag ans�ka om tillst�nd att verkst�lla planen. Fr�gor om
s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. �renden som �r av principiell
betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas dock av regeringen. Vid fusion genom
kombination skall bolagen dessutom ans�ka om oktroj och stadf�stelse av
bolagsordningen f�r det �vertagande bolaget enligt 3 �.

Ans�kan skall ges in inom en m�nad efter det att fusionsplanen har god-

k�nts i samtliga bolag och senast tv� �r efter det att fusionsplanen kungjorts
enligt 18 kap. 2 � aktiebolagslagen (1975:1385).

Finansinspektionen skall underr�tta registreringsmyndigheten om ans�k-

ningar enligt f�rsta stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av s�dana ans�kningar.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.
2. Registrerings�renden, som har kommit in till Finansinspektionen men i

vilka inspektionen inte har fattat beslut f�re ikrafttr�dandet, skall �verl�m-
nas till Patent- och registreringsverket f�r fortsatt handl�ggning.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1998:1500.

6

Senaste lydelse 1999:222.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.