SFS 1996:1010 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 1996:1010 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
SFS 1996_1010 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991_601)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1722

SFS 1996:1010
Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i prisinformationslagen (1991:601);

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § prisinformationslagen (1991:601)

skall ha följande lydelse.

3 § Särskilda föreskrifter om information till konsumenter finns i kon-
sumentkreditlagen (1992:830), konsumentförsäkringslagen (1980:38) och
valutaväxlingslagen (1996:1006).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Ingvar Paulsson

(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.