SFS 1996:1010 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 1996:1010 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
SFS 1996_1010 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991_601)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:842px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10">1722 </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1996:1010 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 12 november 1996 </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i prisinformationslagen (1991:601); </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 oktober 1996. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � prisinformationslagen (1991:601) </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> S�rskilda f�reskrifter om information till konsumenter finns i kon-<br/>sumentkreditlagen (1992:830), konsumentf�rs�kringslagen (1980:38) och <br/>valutav�xlingslagen (1996:1006). </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">LEIF BLOMBERG </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft10">Ingvar Paulsson </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft10">(Inrikesdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11. </p> </div> </div>
background image

1722

SFS 1996:1010
Utkom fr�n trycket
den 12 november 1996

Lag
om �ndring i prisinformationslagen (1991:601);

utf�rdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � prisinformationslagen (1991:601)

skall ha f�ljande lydelse.

3 � S�rskilda f�reskrifter om information till konsumenter finns i kon-
sumentkreditlagen (1992:830), konsumentf�rs�kringslagen (1980:38) och
valutav�xlingslagen (1996:1006).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997.

P� regeringens v�gnar

LEIF BLOMBERG

Ingvar Paulsson

(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.