SFS 2000:128 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2000:128 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
000128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i prisinformationslagen (1991:601);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 mars 2000.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 47 samt 9 och 10 �� prisinforma-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">tionslagen (1991:601) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Prisinformation skall l�mnas n�r en n�ringsidkare marknadsf�r be-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">st�mda varor eller tj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta stycket g�ller dock inte vid f�rs�ljning p� auktion.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Priset f�r varor och tj�nster skall anges korrekt och tydligt. Priset skall</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">anges skriftligen, om konsumenten inte kan f� upplysning om det p� n�got<br/>annat likv�rdigt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Priset skall inbegripa merv�rdesskatt och andra skatter. Om det kan till-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">komma avgifter och andra kostnader skall detta anges s�rskilt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Priset f�r en vara skall anges dels per f�rpackning eller annan enhet i</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">vilken varan utbjuds till f�rs�ljning (f�rs�ljningspris), dels per kilogram, li-<br/>ter, meter eller annat vanligen anv�nt m�tt f�r varan (j�mf�rpris).</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Endast f�rs�ljningspriset beh�ver anges om det p� grund av varans karak-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">t�r eller �ndam�l kan antas att en angivelse av j�mf�rpris skulle sakna bety-<br/>delse eller om en s�dan angivelse skulle kunna skapa f�rvirring.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Endast j�mf�rpriset beh�ver anges f�r en vara som inte �r f�rdigpackad</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">och som m�ts upp i kundens n�rvaro.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">dela n�rmare f�reskrifter om skyldigheten att ange j�mf�rpris och de ber�k-<br/>ningsgrunder som d�rvid skall till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Priset skall anges s� att det framg�r klart f�r konsumenten vilken vara</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">eller tj�nst som informationen avser.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:796px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r en best�md vara utbjuds i en f�rs�ljningslokal, i ett skyltf�nster</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">eller skyltsk�p eller i omedelbar anslutning till s�ljst�llet, skall priset f�r va-<br/>ran anges </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. p� varan eller dess f�rpackning, eller</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1999/2000:40, bet. 1999/2000:LU13, rskr. 1999/2000:163.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om kon-</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">sumentskydd i samband med prism�rkning av varor som erbjuds konsumenter<br/>(EGT L 80, 18.3.1998, s. 27, Celex 398L0006).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2000:128</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 april 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:128</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. i varans omedelbara n�rhet, p� en hyllkantsetikett eller skylt, s� att risk</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">inte f�religger f�r f�rv�xling med pris p� andra varor.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det finns praktiska hinder mot att priset anges enligt f�rsta stycket 1</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">eller 2, f�r det anges i en prislista, prisfr�geterminal eller liknande.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2000.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">LARS-ERIK L�VD�N</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Nils Dexe <br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i prisinformationslagen (1991:601);

utf�rdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

att 47 samt 9 och 10 �� prisinforma-

tionslagen (1991:601) skall ha f�ljande lydelse.

4 �

Prisinformation skall l�mnas n�r en n�ringsidkare marknadsf�r be-

st�mda varor eller tj�nster.

F�rsta stycket g�ller dock inte vid f�rs�ljning p� auktion.

5 �

Priset f�r varor och tj�nster skall anges korrekt och tydligt. Priset skall

anges skriftligen, om konsumenten inte kan f� upplysning om det p� n�got
annat likv�rdigt s�tt.

Priset skall inbegripa merv�rdesskatt och andra skatter. Om det kan till-

komma avgifter och andra kostnader skall detta anges s�rskilt.

6 �

Priset f�r en vara skall anges dels per f�rpackning eller annan enhet i

vilken varan utbjuds till f�rs�ljning (f�rs�ljningspris), dels per kilogram, li-
ter, meter eller annat vanligen anv�nt m�tt f�r varan (j�mf�rpris).

Endast f�rs�ljningspriset beh�ver anges om det p� grund av varans karak-

t�r eller �ndam�l kan antas att en angivelse av j�mf�rpris skulle sakna bety-
delse eller om en s�dan angivelse skulle kunna skapa f�rvirring.

Endast j�mf�rpriset beh�ver anges f�r en vara som inte �r f�rdigpackad

och som m�ts upp i kundens n�rvaro.

7 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela n�rmare f�reskrifter om skyldigheten att ange j�mf�rpris och de ber�k-
ningsgrunder som d�rvid skall till�mpas.

9 �

Priset skall anges s� att det framg�r klart f�r konsumenten vilken vara

eller tj�nst som informationen avser.

10 �

N�r en best�md vara utbjuds i en f�rs�ljningslokal, i ett skyltf�nster

eller skyltsk�p eller i omedelbar anslutning till s�ljst�llet, skall priset f�r va-
ran anges

1. p� varan eller dess f�rpackning, eller

1

Prop. 1999/2000:40, bet. 1999/2000:LU13, rskr. 1999/2000:163.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om kon-

sumentskydd i samband med prism�rkning av varor som erbjuds konsumenter
(EGT L 80, 18.3.1998, s. 27, Celex 398L0006).

SFS 2000:128

Utkom fr�n trycket
den 11 april 2000

background image

2

SFS 2000:128

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

2. i varans omedelbara n�rhet, p� en hyllkantsetikett eller skylt, s� att risk

inte f�religger f�r f�rv�xling med pris p� andra varor.

Om det finns praktiska hinder mot att priset anges enligt f�rsta stycket 1

eller 2, f�r det anges i en prislista, prisfr�geterminal eller liknande.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2000.

P� regeringens v�gnar

LARS-ERIK L�VD�N

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.