SFS 1964:208

640208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

h

1)

V

Nr 208

Lag

om änd rad lydelse av 12 § allmänna prisreglerings^®^

den 1 juni 1956 (nr 236);

giyen Sl ockholms sloll (len 20 jnars 1904.

"les

V i GUSTAF ADOLF, m c d G u d s n ä <1 e. S v e r i g

V e n d e s K o n u n g, göra v c t c r U g t: alt^ Vi, med

® 1956

goll föTOTdtia, al t 12 § all männa prisregleringslagcti den 1 J

erhulla änd rad lydelse pä sätt nedan angives.

' Prop, laoi: It); UU 3; R sUv 7 t>.

¬

background image

1964 « Nr 208 och 209

489

12 §.

brott som i 10 § sägs att anse som grov4, skall dömas tUl fängelse i

ho£Sst t vå år.

c T

.j.

Vid b edömande ^

farlig art.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso ha va "th d etta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit,

Stockholms slott den 20 mars 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Handelsdepartementet)

GUNNAR LA NGE

¬

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.